Oprogramowanie "easyEmission" - including Testo data bus controller with instrument-PC USB connection

Nr katalogowy  0554 3336

Oprogramowanie "easyEmission" dla testo 350 S/XL, wraz z modułem kontrolnym przesyłania danych testo, z USB łączącym przyrząd z PC

Opis produktu

Jeżeli, na przykład, kilka analizatorów spalin Testo S/XL jest połączonych z modułem przesyłania danych testo, analizatory te mogą być kontrolowane a dane odczytywane na Twoim komputerze.W ten sposób krótsze cykle pomiarowe (<5 s), niż poprzez kabel RS232, mogą być ustawione dla każdego analizatora

 

Zakres dostawy

testo easyEmission software, Testo data bus controller Instrument-PC USB connection for Testo data bus and terminal plug
Ogólne dane techniczne

Interfejs

data bus; USB

Oprogramowania

  • testo easyEmission Update/Demo - do testo 335, 340, 350  (v2.8 SP1, EXE, 136.786 KB) Jeżeli masz już zainstalowane na swoim komputerze oprogramowanie easyEmission, istniejąca wersja zostanie zaktualizowana do wersji 2.7. Aktualizacja jest możliwa dla dowolnej wersji oprogramowania Testo easyEmission. Niemniej jednak, wersja ta może być również używana jako wersja demo dla klientów, którzy nie posiadają jeszcze Testo easyEmission. Traci ważność po 30 dniach, ale może być aktywowana w każdym momencie za pomocą klucza licencyjnego.