1. Home
  2. Produkty
  3. Detektor nieszczelności do obowiązkowych pomiarów

Detektory nieszczelności gazowych

Wyciek może prowadzić do poważnych uszkodzeń w instalacji. W związku z tym należy przeprowadzać okresowe sprawdzenia szczelności za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego. Detektor wycieków Testo to odpowiednie narzędzie do szybkiego wykrywania nieszczelności.

Do każdego zadania w zakresie regulacji kotłów i palników

Oferujemy szeroką gamę niezawodnych przyrządów pomiarowych i detektorów, które pomogą Ci w codziennej pracy. Mierniki ciśnienia i szczelności są testowane przez DVGW i automatycznie określają objętość rur gazowych. Użytkownik jest wspierany w tym procesie przez przejrzyste menu pomiarowe oparte na określonych dyrektywach. Ułatwia to pomiary na rurach wodnych i gazowych.

Poniżej przedstawiono niektóre z ważnych pomiarów, które można wykonać za pomocą detektora wycieków:

  • Test szczelności,

  • Test obciążenia

  • Badanie przydatności do użytku.

Precyzyjne wykrywanie nieszczelności gazowych

Content Grid Filter

No results found.

Detektor wycieku do pomiaru ciśnienia i wykrywania nieszczelności

Podczas detekcji wycieków, miernik nieszczelności umożliwia szybki i precyzyjny pomiar kontrolny. Detektor nieszczelności gazowych posiada wbudowaną pompę. Szybko wykrywa gazy obecne w otaczającym powietrzu, takie jak metan i propan, oraz ustala lokalizację wycieku. Stężenie gazu pokazane jest za pomocą bargrafu na wyświetlaczu przyrządu do pomiaru ciśnienia bezwzględnego. Jeśli wartości graniczne zostaną przekroczone, przyrząd generuje alarm.

Obszary zastosowań detektorów nieszczelności gazowych

Innowacyjne mierniki ciśnienia i szczelności Testo znacznie ułatwiają zorientowane na użytkownika i niezawodne testowanie rur gazowych i wodnych. Detektory czynników chłodniczych umożliwiają wykrywanie nieszczelności na instalacjach chłodniczych. Mierniki szybko wykrywają najpopularniejsze czynniki chłodnicze, lokalizując nawet najmniejsze wycieki. Detektor wycieku sprężonego powietrza współpracuje z odpowiednią sondą wysokociśnieniową.

Inne przyrządy pomiarowe do systemów grzewczych, pomp ciepła i systemów chłodniczych