Precyzyjne wykrywanie nieszczelności gazowych

Wyciek może prowadzić do poważnych uszkodzeń w instalacji. W związku z tym należy przeprowadzać okresowe sprawdzenia szczelności za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego. Detektory nieszczelności Testo są idealnym narzędziem do szybkiego wykrywania wycieków.

Oferujemy szeroką gamę niezawodnych przyrządów pomiarowych i detektorów, które pomogą Ci w codziennej pracy i umożliwią szybką i precyzyjną detekcję potencjalnych nieszczelności.
 

Test szczelności za pomocą testo 324

Poniżej przedstawiono niektóre z ważniejszych pomiarów, które można wykonać za pomocą wykrywacza nieszczelności:

 • Test szczelności,
 • Test obciążenia
   

Kontrola szczelności i detekcja wycieków

Pomiar wycieków

Detekcja wycieków

Pomiar CO w otoczeniu

Detektor wycieku do pomiaru ciśnienia i wykrywania nieszczelności

testo 324 - Pressure/gas leak detector

Podczas detekcji wycieków, miernik nieszczelności umożliwia szybki i precyzyjny pomiar kontrolny. Detektor nieszczelności gazowych posiada wbudowaną pompę, dzięki czemu szybko wykrywa gazy obecne w otaczającym powietrzu, takie jak metan i propan, oraz ustala lokalizację wycieku. Stężenie gazu pokazane jest za pomocą bargrafu. Jeśli wartości graniczne zostaną przekroczone, przyrząd generuje alarm.

Dzięki kompaktowym wymiarom, przyrząd do pomiaru ciśnienia absolutnego jest szczególnie wygodny w użytkowaniu. Podobnie jak inne niezawodne detektory nieszczelności, charakteryzuje się pomiarem z dokładnością +/- 3 hPa. Umożliwia również testowanie ciśnienia bezwzględnego w połączeniu z pomiarami przepływu. W razie potrzeby można dokonać regulacji parametru wysokości nad poziomem morza, aby skompensować ciśnienie barometryczne.
 


Za pomocą detektora wycieku gazu można precyzyjnie wykryć nieszczelności instalacji z gazem ziemnym, dzięki czemu można zlokalizować pęknięcia oraz przestarzałe uszczelnienia.

Korzystanie z wykrywacza nieszczelności zapewnia dokładne informacje, które pomagają zarówno ustalić lokalizację, jak i określić szybkość wycieku.
 

Naturalnie, wszystkie detektory nieszczelności gazowych Testo otrzymasz  wraz ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami, dzięki czemu będziesz wyposażony w kompletny pakiet do testowania rurociągów:
 

 • sonda wysokiego ciśnienia,
 • podłączenie wysokiego ciśnienia,
 • obudowa systemu z zespołem podajnika,
 • jeśli dotyczy, dalsze akcesoria.
   
Leakage measuring instrument
Leak detection

Wiarygodne wykrywanie nieszczelności gazowych

Z upływem czasu rury gazowe lub wodne mogą się rozszczelniać. Do szybkiej i wiarygodnej lokalizacji wycieków możesz wykorzystać niezawodny detektor nieszczelności, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo w budynku.

Przyrząd pomiarowy jest niezbędnym narzędziem w wielu obszarach i jest bardzo prosty w obsłudze. Pomiar obejmuje ustawianie czułości za pomocą pokrętła, dzięki czemu użytkownik natychmiast rozpoznaje, kiedy zbliżają się do wycieku. Elastyczna sonda pomiarowa umożliwia pomiary w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo, dostępne są dwa progi sygnału alarmowego:
 

 • od 200 ppm CH4, występuje alarm akustyczny i żółty sygnał wizualny,
 • od 10 000 ppm CH4, sygnał wizualny zmienia kolor na czerwony.
   

Obszary zastosowań detektorów nieszczelności gazowych

Leak detectors

Innowacyjne detektory Testo znacznie ułatwiają użytkownikowi niezawodne testowanie rur gazowych i wodnych. Detektory czynników chłodniczych umożliwia wykrywanie nieszczelności na instalacjach chłodniczych. Mierniki szybko wykrywają najpopularniejsze czynniki chłodnicze, lokalizując nawet najmniejsze wycieki. Detektor wycieku sprężonego powietrza współpracuje z odpowiednią sondą wysokociśnieniową.

Detektory nieszczelności gazowych i powiązane przyrządy pomiarowe

Vacuum gauge

Detektory nieszczelności Testo chcrakteryzują się wieloma użytecznymi cechami, które można dostrzec w ich zgodności z określonymi dyrektywami oraz jasnym, intuicyjnym menu. Ułatwia to przeprowadzanie wymaganych kontroli m.in. na rurach gazowych. Miernik ciśnienia i nieszczelności przeprowadza automatyczną próbę szczelności, a tym samym oszczędza wiele pracy.

Precyzyjny, cyfrowy wakuometr testo 552, który działa przez Bluetooth, może być zastosowany podczas bezpiecznego opróżniania pomp ciepła lub instalacji chłodniczych. Mierzy ciśnienie i automatycznie oblicza temperaturę parowania wody. Jest bardzo łatwy w obsłudze dzięki praktycznemu podłączeniu za pomocą tylko jednego węża, a także wysokiej rozdzielczości, czytelnego, kolorowego wyświetlacza. Wakuometr umożliwia bezprzewodowy monitoring procesu opróżniania instalacji chłodniczej, a ponadto zapewnia pełną dokumentację z wykonanych pomiarów (raporty wysyłane przez e-mail).

Wysoka precyzja klasycznego detektora nieszczelności gazowych umożliwia szybką lokalizację wycieku i sprawdzenie jego rozległość. Jest on wyposażony w następujące czujniki:
 

 • czujnik natężenia przepływu,
 • czujnik ciśnienia absolutnego,
 • dwa czujniki różnicy ciśnień.