Analizatory spalin dla przemysłu

Analiza gazów spalinowych w instalacjach przemysłowych często musi być przeprowadzana w ekstremalnych warunkach, na przykład przy wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności lub dużej zawartości pyłu w spalinach. Pomiary emisji są przeprowadzane w procesach wymagających dużych zasobów i energii, podczas których wytwarzane jest wysoka emisja takich związków jak tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO₂), tlenki azotu (NOX) lub dwutlenek siarki (SO₂).

Dzięki szerokiej ofercie sond spalin, czujników i opcji specjalnych, takich jak automatyczne rozcieńczanie próbki gazu lub osuszaczu opartym na elemencie Peltiera, analizatory spalin Testo są idealne do badania emisji nawet w ekstremalnych warunkach.

Zalety analizatorów spalin Testo

 • Możliwość pomiaru wielu parametrów: O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2, H2S
 • Szeroki wybór sond
 • Szybki dostęp do czujników i części eksploatacyjnych
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi za pomocą oprogramowania
   

Przegląd analizatorów emisji spalin Testo dla przemysłu

Przenośny analizator spalin do pomiarów emisji w przemyśle

 • testo 340<br type="_moz" />
  • testo 340
 • Przenośny, 4 gazowy analizator spalin do pomiaru emisji w wielu zastosowaniach
  .
  .
 • 4 sensory
 • O2 (w standardzie)
 • Opcjonalne sensory:
  CO, CO niskie, NO, NO niskie, NO2, SO2
 • Wskazanie CO2
  (w standardzie - kalkulacja z O2)
  .
 • W standardzie:
  rozcieńczanie próbki gazu - współczynnik 5
  .
  rozcieńczanie próbki gazu - współczynnik 2
  .

Profesjonalny, wszechstronny system do przenośnego pomiaru emisji spalin w przemyśle

 • testo 350<br type="_moz" />
  • testo 350
 • Maksymalna elastyczność dzięki 6 sensorom – system składający się ze sterownika ręcznego oraz skrzynki analizatora to optymalne rozwiązanie pomiarowe dla przemysłu
 • 6 sensorów
 • O2 (w standardzie)
 • Opcjonalne sensory:
  CO, CO niskie, NO, NO niskie, NO2, SO2, H2S, CxHy
 • Pomiar CO2
  (Opcjonalnie: za pomocą dodatkowego sensora CO2 na podczerwień
 • Opcja:
  Rozcieńczanie próbki gazu, współczynniki do wyboru: 2, 5, 10, 20, 40
  Rozcieńczanie dla wszystkich sensorów - współczynnik 5

Pozostałe zalety:

 • Opcja: przygotowanie próbki gazu w oparciu o element Peltiera
 • Opcja: zawór świeżego powietrza do pomiaru długotrwałych
 • Kolorowy wyświetlacz
 • Opcja: pomiar SO2 niskie- podgrzewany / niepodgrzewany
 • Opcja: podłączenie kilku analizatorów poprzez magistralę danych Testo
   

System pomiaru emisji spalin z silników okrętowych

 • testo 350 Maritime
  • testo 350 Maritime
 • Przenośny system analizy spalin jest certyfikowanym rozwiązaniem do pomiarów emisji z silników okrętowych Diesla
  .
 • 6 sensorów
 • O2
 • W standardzie:
  CO, NO, NO2, SO2
 • W standardzie:
  CO2 sensor na podczerwień
  .
 • W standardzie:
  Rozcieńczanie SO2 współczynniki do wyboru: 2, 5, 10, 20, 40
 • W standardzie:
  Rozcieńczanie wszystkich sensorów - współczynnik 5

Pozostałe zalety:

 • Opcja: przygotowanie próbki gazu w oparciu o element Peltiera
 • Opcja: zawór świeżego powietrza do pomiaru długotrwałych
 • Kolorowy wyświetlacz
   

Przegląd najważniejszych obszarów zastosowańSkontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt

Analiza spalin z Testo: profesjonalna i wiarygodna

Gazy spalinowe zawierają między innymi CO2, CO, tlenki lub cząstki sadzy. Zanieczyszczają one środowisko, mają negatywny wpływ na klimat i powodują liczne zagrożenia dla zdrowia ludzi. Analiza gazów spalinowych za pomocą profesjonalnych analizatorów spalin Testo pomaga usprawnić procesy spalania, optymalizować procesy termiczne, a przede wszystkim redukować emisję.

 • Ochrona atmosfery dzięki jak najniższemu poziomowi zanieczyszczeń
 • Najbardziej efektywne wykorzystanie energii
 • Przestrzeganie zalecanych poziomów zanieczyszczeń, w przeliczeniu na objętość spalin i straty energii
   
Testo fine particle measuring instrument

Pomiar pyłów drobnych

Przy pomiarze cząstek stałych, niezależnie od tego, czy jesteś kominiarzem czy instalatorem kotłów grzewczych, pyłomierz umożliwi Ci uzyskanie bardzo dokładnych i wiarygodnych danych. Przyrządy pomiarowe Testo są zaprojektowane tak, aby można je było stosować do wszystkich paliw stałych. W przypadku konieczności ustalenia czy zanieczyszczenie cząstkami stałymi jest zbyt wysokie, niezależnie od pyłomierza, można również zastosować detektor nieszczelności.
Detekcja wycieków w szczegółach:

 • Szybkie kontrola instalacji
 • Identyfikacja wycieków w najkrótszym możliwym czasie
 • Wiarygodne informacje na temat wielkości wycieku
   

Testo smoke count measuring instrument

Przyrządy do pomiaru stopnia zadymienia

Pomiar dymomierzem opiera się na ocenie stopnia zaczernienia skali zadymienia. Dymomierz jest w stanie zmierzyć liczbę sadzową filtra oraz stężenie sadzy. Miernik jest przenośny, dzięki czemu umożliwia pomiary w różnych lokacjach.

Istotną zaletą dymomierzy jest to, że dane pomiarowe są dostępne od ręki, umożliwiając szybką reakcję na ewentualne niezgodności. Jest to ważne szczególnie w przypadku testowania silników Diesla. W ten sposób zapobiega się wystąpieniu emisji - można dostosować wtrysk paliwa w silniku wysokoprężnym, w celu obniżenia emisji sadzy.

Instrumenty z portfolio Testo są również odpowiednie dla przemysłu. Nie ma zatem znaczenia, czy silniki wysokoprężne, które chcesz przetestować, znajdują się w pojazdach, zakładach przemysłowych lub na statkach. Systemy pomiarowe nie muszą już być instalowane stacjonarnie, co oznacza znaczną oszczędność kosztów.