Precyzyjny pomiar temperatury otoczenia z technologia pomiarową Testo

Pomiar temperatury powietrza jest jednym z najczęstszych zastosowań szerokiego spektrum pomiaru temperatury. Ponieważ zarówno ludzie, jak i towary oraz produkty reagują czasami bardzo intensywnie na wartości temperatury, które są zbyt wysokie lub zbyt niskie.

Przykłady miejsc, w których stosuje się urządzenie do pomiaru temperatury powietrza, obejmują budynki mieszkalne i biurowe, a także pomieszczenia do magazynowania towarów wrażliwych na temperaturę.
 

Bestseller: testo 925

Mierniki temperatury otoczenia oferują:

 • Pomiar temperatury powietrza dzięki szerokiemu wyborowi sond do każdego zastosowania
 • Solidna konstrukcja z intuicyjną obsługą
 • Kalibracja i serwis z jednego źródła - dzięki niezawodnej jakości marki Testo.
   

Produkty

Ze zintegrowaną sondą pomiarową

Measure air temperature

Do szybkich pomiarów, w stałych warunkach otoczenia

 

Z podłączanym sondami zewnętrznymi

Air temperature meter

Do elastycznych pomiarów, przy zmiennych warunkach otoczenia

 

Z obsługą za pomocą smartfona

Air temperature measurement

Najnowocześniejsze - z aplikacją mobilną: Testo SmartProbes App.
Profesjonalne narzędzia pomiarowe w kompaktowym formacie.

Sondy temperatury

Air temperature sensor

Szeroki wybór różnych modeli – możliwe jest również zamówienie wersji specjalnych, indywidualnie dostosowanych do potrzeb użytkownika

Zastosowanie mierników temperatury powietrza

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt
Air probes

Sondy do pomiaru temperatury otoczenia

Sondy temperatury otoczenia są dedykowane do pomiaru temperatury powietrza, na przykład w ladach chłodniczych, zamrażarkach, a także systemach klimatyzacji (temperatura wyjściowa powietrza), wentylacji (na kratkach i w kanałach) oraz w obszarze meteorologicznym.

Czujnik temperatury powietrza w tego typu sondzie jest odsłonięty, a zatem szczególnie łatwo dostępny dla przepływu powietrza. Optymalny wynik uzyskuje się przy pomocy

Pomiary temperatury otoczenia - podstawy teoretyczne

Temperatura jest wielkością fizyczną najczęściej mierzoną w czasie. Temperatura ciała jest miarą energii podporządkowanego ruchu cząstek, z których składa się to ciało. Kiedy energia cieplna jest dostarczana do tego ciała, zwiększa się prędkość cząstek. To z kolei prowadzi do wzrostu temperatury ciała. Jeżeli energia jest pobierana z ciała, prędkość cząstek maleje, a temperatura spada.

Physical backgrounds for air temperature

Celsius, Fahrenheit i Kelvin

Temperaturę określa się zwykle w stopniach Kelvina (K), a do codziennego użytku - w stopniach Celsjusza (° C).

 • W temperaturze 0° C i 273,15 K woda zamienia się w lód, a w temperaturze 100° C i 373,15 K woda wrze
 • W USA i niektórych innych krajach, do dzisiaj temperatura jest nadal mierzona w stopniach Fahrenheita (°F)
 • W skali Fahrenheita punkt 32° F odpowiada temperaturze topnienia lodu, a 212 ° F temperaturze wrzenia wody.
   

Prawidłowy pomiar

Temperaturę powietrza najlepiej mierzyć na wysokości około 2 m. Robiąc to, upewnij się, że nie wykonujesz pomiaru w pobliżu źródeł ciepła lub zimna, ponieważ może to zafałszować wynik. W przypadku pomiarów poza zamkniętymi środowiskami,  głównym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest promieniowanie słoneczne.

Pomiar temperatury powietrza z urządzeniami pomiarowymi z dostępem do internetu

Pomiar temperatury otoczenia za pomoca Twojego smartfona

Air temperature sensors

SmartSondy Testo to kompaktowe, profesjonalne przyrządy pomiarowe do najistotniejszych, codziennych zadań pomiarowych. Nie mają wyświetlacza i są obsługiwane wyłącznie za pomocą smartfona i aplikacji mobilnej Testo SmartProbes App. Model testo 905i (termometr obsługiwany przez smartfona) jest idealny do rejestrowania temperatur otoczenia.

Inne zalety:

 • Szybkie wykrywanie zmian temperatury za pomocą graficznego wyświetlania trendu
 • Zakres pomiarowy -50 do + 150°C
 • Dane pomiarowe analizowane i wysyłane za pośrednictwem aplikacji mobilnej Testo SmartProbes App.
   

Termometr testo 905i - SmartSonda

Chciałbyś mierzyć nie tylko temperaturę ? Poniżej znajdziesz to, czego potrzebujesz.

Air measurement

Kamery termowizyjne

Za pomocą kamer termowizyjnych Testo można mierzyć temperaturę powierzchni obiektu i wyświetlać ją jako obraz w podczerwieni. Metoda ta umożliwia natychmiastową i jasną identyfikację anomalii termicznych. To sprawia, że kamery termowizyjne są idealnymi narzędziami m.in. do utrzymania ruchu w przemyśle oraz budownictwa.

Termometry penetracyjne i termometry zanurzeniowe

Termometry penetracyjne i termometry zanurzeniowe są stosowane, w sytuacji gdy pomiar temperatury powietrza ani temperatury powierzchni nie jest konieczny. Służą one do pomiaru temperatury cieczy, past, półstałych lub stałych mediów. Ich zastosowania obejmują sektor spożywczy (temperatura wewnątrz produktu), w laboratoriach lub w przemyśle farmaceutycznym.


Rejestratory z czujnikiem temperatury powietrza

Rejestratory temperatury zostały specjalnie zaprojektowane do monitorowania temperatury. Mierzą i dokumentują wartości temperatury w pomieszczeniach magazynowych, biurowych lub mieszkalnych, w indywidualnie ustawianych odstępach czasu. W przeważającej części modele Testo rejestrują również dalsze parametry pomiarowe i gwarantują bezpieczeństwo danych, nawet w przypadku wyczerpania baterii.

Pomiar temperatury powierzchni

Oprócz pomiaru temperatury powietrza za pomocą odpowiedniego miernika temperatury otoczenia, w wielu zastosowaniach istnieje także konieczność pomiaru temperatury różnych powierzchni. Oprócz odpowiedniego miernika temperatury powierzchni, mogą tu być również wykorzystane paski temperaturowe Testo.