Pyłomierz do pomiarów na kotłach zasilanych paliwami stałymi

Istnieje wiele działalności zawodowych, które powodują konieczność przestrzegania przepisów prawnych dotyczących pyłu zawieszonego. Zawód kominiarza jest jednym z nich. Jednak inżynierowie zajmujący się tematyką grzewczą również stykają się z cząstkami stałymi i są zobowiązani do wykonywania różnych pomiarów w tym obszarze. W takich przypadkach sensowne jest stosowanie urządzenia do pomiaru cząstek stałych w spalinach. Praktyczne urządzenia pomiarowe, które wykonują cyfrowe pomiary i przeprowadzają je w czasie rzeczywistym, pozwalają szybko reagować, jeśli wartości są zbyt wysokie. Pyłomierz Testo posiada możliwość wykonania pomiarów na kotle zasilanym paliwami stałymi, co wiąże się nie tylko z zapewnieniem ochronę zdrowia ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie systemów grzewczych, ale także bardziej efektywną ochronę środowiska.

Należy rozważyć następujące czynniki, które wpływają na decyzję o zakupie analizatora spalin: 
 

 • Aplikacja pomiarowa w odniesieniu do wartości granicznych mierzonych przez urządzenie
 • Dodatkowa możliwość obsługi systemów zasilanych innymi paliwami takimi jak gaz lub olej
 • Mobilność

Particle counter

Flue gas analyzer

Particulate matter measurement system

Fine dust measuring device for industrial use

Pomiar zapylenia spalin

Podjęcie decyzji w sprawie zakupu pyłomierza jest zawsze poprzedzone analizą ekonomiczną. Jednakże wymagania stawiane przez uwarunkowania prawne związane chociażby z przygotowaniem kotła do spełnienia wymogów normy PN-EN 303-5 mocno wpływają na taką decyzję. Ponadto temat emisji pyłów z tzw. niskiej emisji, czyli m.in. z kotłów zasilanych paliwami stałymi staje się coraz bardziej popularny i pomiary emisji pyłów z pracujących instalacji grzewczych służą zarówno ochronie środowiska, jak i zdrowia ludzi.

W ostatnich latach stało się coraz bardziej oczywiste, że nanocząsteczki  oraz szczególnie cząstki stałe (pył) mają wpływ na środowisko i zdrowie. Podczas gdy nanocząsteczki stanowią pojęcie zbiorcze, pył zawieszony odnosi się konkretnie do emisji ze konkretnych systemów. Dlatego może być konieczne nie tylko użycie klasycznego przyrządu pomiarowego do określenia ilości nanocząsteczek w powietrzu, ale także zastosowanie wyrafinowanego urządzenia do pomiaru cząstek stałych w spalinach. Niezależnie od tego, czy wykonujesz pomiar cząstek stałych jako kominiarz, czy inżynier ogrzewania - poręczne, cyfrowe urządzenia pomiarowe są praktyczną pomocą.

Particulate matter measurement – this is where it will be needed

W celu uzyskania poglądu na całość sytuacji związanej z pracą systemu grzewczego oraz aby uzyskać dokładne wyniki pomiarowe, ważne jest wykorzystanie bardzo rzetelnej technologii pomiarowej, opartej na wyrafinowanych sensorach. W ten sposób zaprojektowane są przyrządy pomiarowe Testo, oferując zaawansowaną technologię, która w niezawodny sposób zapewnia dokładne wyniki z pomiarów. Wartości pomiarowe można odczytać bezpośrednio z wyświetlacza podczas wykonywania pomiaru. Innymi słowy, analiza dokonywana jest już na miejscu pomiarowym w czasie rzeczywistym, bez konieczności późniejszej interpretacji wyników. Skraca to cenny czas, który poświęcany jest podczas prac regulacyjnych.

Praktyczne cechy nowoczesnych przyrządów pomiarowych Testo do pomiarów cząstek stałych:

 • możliwość wykorzystania również jako klasyczny analizator spalin do systemów zasilanych innymi paliwami, np.: olej, gaz
 • wyrafinowany pomiar udostępniający wyniki pomiarowe w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu
 • graficzna analiza wartości pomiarowych w celu łatwiejszej oceny
monitorowanie zapylenia

Particulate matter monitoring – the different versions of the instrument

POP-Feinstaubmessgerät-Gerätevarianten-2000x1500.jpg

Niezależnie od faktu, czy jesteś serwisantem systemów grzewczych, instalatorem lub kominiarzem, okazuje się, że również inne urządzenia pomiarowe są niezbędne podczas Twojej pracy. Jeżeli musisz stwierdzić, czy ciąg kominowy jest na dostatecznym poziomie, wybierzesz manometr różnicowy. A jeżeli musisz sprawdzić, czy instalacja gazowa jest szczelna – użyjesz detektora gazu.

Particle analysis Detail

Monitorowanie zapylenia – urządzenie do każdej aplikacji

Monitorowanie ilości pyłu zawieszonego jest oczywiście ważnym czynnikiem w zakresie ochrony zdrowia i środowiska. Nie należy jednak lekceważyć ogólnej kontroli emitowanych spalin w określonych obszarach. Połączenie kilku urządzeń pomiarowych może okazać się tu bardzo przydatne. Technologia posunęła się tak daleko, że masz możliwość łączenia i porównania wyników pochodzących z różnych urządzeń pomiarowych. Tak więc, na przykład w systemach ogrzewania zasilanych olejem opałowym, sensowne jest również stosowanie testera dymu (sadzy).

Analizatory spalin używane są do uzyskania ogólnych wartości, podczas gdy przyrząd do pomiaru ilości nanocząstek może być używany do sprawdzania ekspozycji nanocząstek w środowisku. Służy on ochronie zdrowia osób pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń przemysłowych, w przypadku których można spodziewać się emisji nanocząsteczek. Połączone wyniki pomiarowe z obydwu urządzeń pomiarowych gwarantują dostępność bardzo szczegółowej oceny, na której można polegać.

Przegląd urządzeń wykorzystywanych podczas analizy spalin:
 

 • pompka sadzy
 • analizator spalin
 • licznik cząstek stałych (nanocząstek)
   
Particle counter Testo

Pyłomierz dla inżynierów ogrzewnictwa oraz kominiarzy

Pyłomierz Testo zaprojektowany został w taki sposób, aby zmieścił się w małej i wygodnej do transportowania walizce. Daje to użytkownikowi gwarancję mobilności. Ponadto zaprogramowane programy pomiarowe gwarantują powtarzalność procesu pomiarowego. Dzięki temu istnieje pewność co do poprawności wykonania pomiaru oraz oszczędza czas związany z nadmierną konfiguracją urządzenia przed pomiarem.