Rejestratory  do pomiaru stężenia CO₂

Stężenie CO₂ w powietrzu może mieć wpływ na negatywne samopoczucie ludzi, a także na przechowywane produkty i towary. Tym ważniejszy jest szczegółowy pomiar, aby móc szybko reagować, jeśli wartości odbiegają od założonych wartości granicznych. Rejestratory danych Testo monitorują oraz zapisują stężenie CO₂. Funkcje rejestratorów danych do pomiaru stężenia gazów umożliwiają wyświetlanie i analizę danych.
Jeśli potrzebujesz rejestratora stężenia CO₂, istnieje kilka czynników, które odgrywają ważną rolę, jeżeli chodzi o właściwy wybór:

 •      szczegółowe wyświetlanie wartości
 •      ochrona danych, nawet w przypadku utraty zasilania
 •      jednoczesny pomiar stężenia gazu, temperatury i wilgotności
 •      łatwa obsługa

If you need a CO₂ logger, there are some factors which have an important role to play when it comes to selection:

 • detailed display of the values 
 • data protection, even when there is a loss of power
 • combination of the measurement of gas, temperature and humidity
 • precise measuring instruments
 • easy handling

 

Opisy produktów i aplikacje

Sale wystawiennicze

CO₂ data logger in museums

Sztuka jest wymagająca, a odwiedzający również chcą czuć się komfortowo.

Pomieszczenia biurowe i mieszkalne

Data loggers for measuring CO₂ concentration in buildings

Niska jakość powietrza w pomieszczeniach prowadzi do zmęczenia i braku koncentracji.

Rejestracja CO₂ - skorzystaj ze szczegółowego wyświetlania wartości pomiarowych

Stężenie CO₂ w budynkach może mieć różne poziomy. Różne czynniki odgrywają tutaj ważną rolę. Stężenie może samo w sobie mieć znaczący wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach. Zasadniczo wymagana jest optymalizacja wentylacji, szczególnie w pomieszczeniach, w których pracuje wiele osób. Nieprzyjemne zapachy wskazują, że stężenie CO₂ jest zbyt wysokie. Może to prowadzić do bólów głowy i dyskomfortu. Rejestrator testo 160 IAQ służy do pomiaru stężenia CO2 w powietrzu. Umożliwia to lepszą ocenę miejsca, w którym nadal możliwa jest regulacja systemu wentylacyjnego.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt
Data loggers for measuring CO₂ concentration in buildings

Analiza wyników pomiarów powinna być przeprowadzana regularnie. Niemniej jednak ważna jest szybka reakcja szczególnie podczas pomiaru wartości CO₂. Dobry rejestrator danych ma alarm optyczny i akustyczny, gdy wartości graniczne zostaną przekroczone. Możesz samodzielnie wprowadzić wartości standardowe, a tym samym określić, jakie stężenie nie powinno zostać przekroczone.

Kolejnym punktem  istotnym przy zakupie jest przechowywanie danych. Oczywiście może się zdarzyć, że przyrząd straci zasilanie a wyniki zostaną utracone.  Dlatego zalecane jest zintegrowane przechowywanie danych, nawet jeśli wystąpi awaria zasilania.

Zalety rejestratora danych CO₂:

 • bardzo szeroki zakres pomiarowy
 • alarmy optyczne i dźwiękowe
 • szczegółowy pomiar stężenia CO₂
 • regulowane szybkości rejestrowania
 • brak utraty danych w przypadku awarii zasilania

Pomiar dwutlenku węgla - praktyczny i przejrzysty wyświetlacz

Rejestrator testo 160 IAQ jest wykorzystywany w różnych obszarach do pomiaru CO₂. Pomiar jest szczególnie ważne, aby umożliwić efektywną i długoterminową analizę stężęnia gazu. W niektórych przypadkach pomocne może być skorzystanie z systemu monitorowania danych. System przekazuje dane do PC lub smartfona. Możliwe jest tu również połączenie z alarmem akustycznym.

Niezależnie od tego, czy pomiar będzie odbywał się w sektorze przemysłowym, czy też w obszarach biurowych, szkołach lub przedszkolach, dokładny pomiar ma różne zalety:

 • długofalowy przegląd zmian wartości CO₂
 • szybka reakcja na przekroczenie wartości granicznych
 • szybka rejestracja CO2
Data monitoring system with CO₂ data logger

Wyszukiwanie rejestratorów CO₂ online

Rejestratory Testo do pomiaru CO2 są łatwe w obsłudze i umożliwia dokładne pomiary gazów.
Rekomendujemy połączenie rejestratora CO₂ z innymi przyrządami  w celu zapewnienia optymalnych warunków otoczenia. Możesz użyć rejestratora temperatury lub rejestratora temperatury i wilgotności. W niektórych przypadkach przyrządy pomiarowe CO₂ są już wyposażone w dodatkowe funkcję pomiaru temperatury.
Jeśli istnieje potrzeba pomiaru promieniowania UV, inwestycja w rejestrator danych UV może być opłacalna. W przypadku obszarów związanych z ruchem, takich jak transport, rejestrator wstrząsów może również dostarczyć ważnych danych pomiarowych.

Data loggers for CO₂, temperature, humidity, UV and shock
Analysis of a CO₂ data logger

Rejestratory danych WLAN

Rejestratory stężenia CO₂, istnieją również w wersji umożliwiającej komunikację za pośrednictwem  pośrednictwem WiFi, co jeszcze bardziej ułatwia monitorowanie wartości. Jest to pomocne, zwłaszcza podczas monitorowania kilku obszarów lub dużych sektorów, jeśli rejestrator może przekazywać wartości przez bezprzewodową sieć LAN do innego urządzenia końcowego.