Rejestratory temperatury, wilgotności, stężenia CO2, natężęnia światła, i wstrząsów

W przemyśle, a także w budynkach publicznych, jak również w sektorze prywatnym, może być konieczne zmierzenie niektórych wartości związanych z powietrzem. Oprócz temperatury i wilgotności, np. wartość CO₂ dostarcza informacji o jakości powietrza w pomieszczeniach. Aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach, potrzebujesz regularnego monitorowania zmian tych wartości. Pozwala na to rejestracja wartości pomiarowych.


Istnieją również rejestratory danych, które można wykorzystać do testowania optymalnych warunków klimatycznych dla określonych produktów. W szczególności często wykorzystywane są do tego rejestratory temperatury. Rejestrator danych USB może zapewnić wyjątkowo łatwą obsługę. Jednak wciąż istnieją inne praktyczne rozwiązania.

Jeśli chcesz kupić jeden lub więcej rejestratorów danych, istnieją różne czynniki, które mogą odgrywać rolę w dokonywaniu wyboru:

 • Jakie wartości można zmierzyć za pomocą przyrządu?
 • Jak dokładne są wartości pomiarowe?
 • Czy pomiary można powtórzyć?
 • Jak jest żywotność akumulatora?
 • Czy podczas korzystania z przyrządu występują dodatkowe koszty?
 • Jakie oprogramowanie pasuje do określonego rejestratora?
   

Przegląd rejestratorów do monitorowania i dokumentacji danych

Rejestratory danych WiFi

Rejestrator temperatury WiFi

W pełni automatyczne systemy z łatwą instalacją i obsługą.

Rejestratory USB

USB Datalogger

Wszechstronna i wiarygodna rejestracja danych pomiarowych

Rejestratory temperatury

Rejestrator temperatury
Automatyczne monitotowanie temperatury.

Komplektowe rozwiązanie do zarządzania jakością

Ciągły monitoring – za pomocą jednego systemu
 

 • Zautomatyzowana, nieprzerwana i zintegrowana dokumentacja parametrów środowiskowych, dzięki redundantnym mechanizmom tworzenia kopii zapasowych 
 • Ograniczenie źródeł błędów ludzkich w całym łańcuchu wartości, dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji 
 • Umożliwia szybką interwencję w przypadku wystąpienia odchyleń - zanim będą one miały daleko idące konsekwencje
 • Oprogramowanie zwalidowane zgodnie z GAMP5, w tym ścieżka audytu i zasada ERES oparta na wymaganiach prawnych 21 CFR Part 11 i EU Annex of the GMP Guideline

Rejestratory wilgotności

rejestratory wilgotności

Wiarygodny pomiar i dokumentacja temperatury i wilgotności.

Rejestratory ciśnienia

Rejestratory ciśnienia

Szczegółowe monitorowanie ciśnienia i innych wartości.

Rejestratory CO2

Rejestratory stężenia CO

Idealny do pomiaru jakości powietrza w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt

Rejestratory UV

Rejestratory promieniowania UV

Skuteczne monitorowanie i dokumentowanie natężenia światła i promieniowania UV.

Rejestratory wstrząsów

Rejestratory wstrząsów

Zapis wibracji dla optymalnego monitorowania transportu.

Konfigurator produktów

rejestrator temperatury

Znajdź idealny rejestrator do swoich zastosowań i potrzeb

Idealne rejestratory danych do każdej aplikacji


Rejestratory temperatury i wilgotności - powody, dla których są tak ważne

Kwestia, czy rejestratory danych powinny zostać włączone do systemu pomiarowego, zależy od tego, do jakich pomieszczeń są wykorzystywane. Wiele osób pracuje na co dzień w szkołach, przedszkolach i biurach. Pomieszczenia często są bardzo małe. Wysokie stężenie CO₂, niewłaściwa wilgotność a także zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura mogą mieć duży wpływ na samopoczucie osób w nich przebywających. Regularne sprawdzanie tych wartości pozwala podjąć kroki prowadzące do polepszenia jakości powietrza w pomieszczeniach. Rejestratory temperatury i wilgotności oferują opcję wykrycia, kiedy wilgotność jest szczególnie wysoka lub niska. Otrzymasz alarm, jeśli temperatura wzrośnie zbyt wysoko. Oznacza to, że możesz stworzyć skuteczny plan regulacji wentylacji.
 

W przemyśle stała kontrola i rejestracja temperatury jest szczególnie istotna w codziennej pracy. Rejestratory Testo posiadają mozliwość ustawienia alarmowych wartości granicznych. Kupując przyrząd, upewnij się, że posiada opcję alarmów optycznych lub dźwiękowych, gdy przekroczone zostaną wartości graniczne. Może to być szczególnie ważne w przypadku zachowania łańcucha chłodniczego.
 

Dokładność pomiarów  ma duże znaczenie  w przypadku małych dopuszczalnych marginesów wartości. Gdy towary są łatwo psujące się lub bardzo wrażliwe, przyrządy pomiarowe muszą mierzyć znacznie dokładniej niż przy kontrolowaniu powierzchni biurowych. Ważnym aspektem jest także żywotność akumulatora. Przechowywanie danych powinno być nadal zapewnione, nawet gdy urządzenie nie ma już zasilania.
Kompletny system monitorowania danych jest szczególnie praktyczną opcją. Został zaprojektowany w taki sposób, aby dane były przesyłane bezpośrednio do urządzenia końcowego. Daje to wiele korzyści:

 • dokładna kontrola wartości
 • oszczędność czasu i kosztów
 • transmisja danych drogą radiową lub przez Ethernet
 • alarm akustyczny w przypatku przekroczenia wartości granicznych

 

Radio data logger testo 160 IAQ

Rejestrator danych: różne modele

Istnieją różne modele rejestratorów danych. Najbardziej znane i najczęściej używane są rejestratory temperatury. Inne wersje rejestratorów mogą być używane do pomiaru stężenia CO2. Rejestrator może być szczególnie przydatny w pomieszczeniach skupiających dużą liczbę osób, w celu ustawienia właściwych parametrów wentylacji.
 

Natężenie promieniowania UV może mieć wpływ na jakość produktów, w szczególności w przypadku przechowywania towarów wrażliwych. W pomieszczeniu można zamontować rejestrator promieniowania UV.
Kolejnym zagrożeniem są wstrząsy i wibracje, które mogą prowadzić do uszkodzenia produktu np. podczas transportu. Rejestrator danych testo 184 G1 dostarczy wszystkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

 • Możliwość stosowania wielu rejestratorów danych
 • Pomiary temperatury, stężenia CO₂ lub wstrząsów
 • Dokładne wyniki pomiarów
Datalogger for transport

Transmisja danych z rejestratorów Testo

Różne modele rejestratorów Testo zapewniają pomiary w każdym obszarze zastosowań. Bardzo ważnym elementem jest przesyłanie danych pomiarowych do analizy, jak również bezpieczeństwo i możliwość przetwarzania danych. Instnieją dwa sposoby, jeżeli chodzi o transmisję danych i korzystanie z przyrządów:


Rejestratory temperatury USB

Rejestratory danych USB

Bardzo popularne są rejestratory danych USB, ponieważ można je szybko ładować, zapewniają optymalne bezpieczeństwo danych, posiadają certyfikat kalibracji fabrycznej oraz plik konfiguracyjny. Umożliwia to generowanie raportu bezpośrednio na urządzeniu końcowym w pliku PDF, a następnie wydrukowanie go. 

 • generowanie plików PDF na urządzeniu końcowym
 • bardzo elastyczny czas pracy
 • łatwy w użyciu
 • zawiera plik konfiguracyjny

 

Rejestratory danych WiFi

Rejestratory temperatury i wilgotności WiFi idealnie sprawdzają się przy pomiarach w większych pomieszczeniach lub w kilku obszarach jednocześnie. Wszystkie dane pomiarowe są przesyłane do urządzenia końcowego, co zapewnia dostęp do wszystkich wartości pomiarowych. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów.