Rejestatory wstrząsów - optymalne monitorowanie warunków w trakcie transportu

Rejestratory danych to urządzenia pomiarowe, które zostały zaprojektowane w celu rejestracji i przechowywania dane przez określony czas. Dane te można następnie porównać ze sobą. W przemyśle, istnieją różne obszary, które wymagają użycia rejestratorów danych. Rejestrator wstrząsów jest prawdziwym atutem w tym zakresie. Dzięki niemu można zaplanować ciągłą dokumentację warunków - od produkcji, transportu, aż po dostawę, dzięki czemu możliwa jest ciągła kontrole jakości.

Na jakość towarów mogą mieć wpływ różne czynniki. Dotyczy to również wstrząsów i wibracji podczas transportu. Rejestratory wibracji zostały opracowane specjalnie do rejestrowania tego typu zdarzeń. Na tej podstawie można wykryć, czy produkty były narażone na silne wibracje podczas transportu i czy wymagana jest w związku z tym dodatkowa kontrola jakości.
 

 

Sprawdź jakie cechy rejestratorów ułatwią Twoją codzienną pracę:

 • nieograniczony czas pracy
 • przechowywanie danych pomiarowych
 • szerokie mozliwości raportowania

Produkty i aplikacje

Logistyka

Transport monitoring with shock logger

Monitorowanie i dokumentacja temperatury, wilgotności i wstrząsów

Przemysł farmaceutyczny

Transporting pharmaceuticals with data loggers for vibrations

Kontrola warunków transportu produktów wrażliwych

Muzea i archiwa

Monitor vibrations with data loggers

Monitorowanie warunków otoczenia podczas transportu dzieł sztuki

Zalety rejestratorów USB testo 184 G1 do pomiaru temperatury, wilgotności i wstrząsów

Przejrzyste alarmowanie
Przejrzyste alarmowanie
Wystarczy jeden rzut oka na wyświetlacz lub diody LED, aby wiedzieć, czy podczas transportu wartości graniczne zostały naruszone. 
Najprostsza obsługa
Najprostsza obsługa
Dzięki intuicyjnej obsłudze, rejestrator testo 184 może być używany bez specjalnego przeszkolenia lub dodatkowej wiedzy: Przycisk "Start" rozpoczyna zapis danych. "Stop" kończy. 
Najprostsza konfiguracja
Najprostsza konfiguracja
W każdym rejestratorze testo 184 przechowywany jest plik konfiguracyjny, za pomocą którego konfiguracja rejestratorów danych jest dziecinnie proste - bez pobierania, bez instalacji, bez interfejsu użytkownika i bez dodatkowych kosztów. 

Wygodny odczyt danych
Wygodny odczyt danych
Raport PDF z danymi pomiarowymi zarejestrowanymi podczas transportu jest tworzony natychmiast po podłączeniu rejestratora testo 184 do interfejsu USB komputera. Jest to odpowiednie do długoterminowej archiwizacji zgodnie ze standardem PDF/A. 
Bezpieczeństwo IT
Bezpieczeństwo IT
Rejestratory testo 184 pracują bezpiecznie bez instalowania lub pobierania oprogramowania, w związku z tym nie spowodują żadnych problemów IT związanych z zaporą lub oprogramowanie antywirusowe. 
Mobilny odczyt danych i wydruk raportów
Mobilny odczyt danych i wydruk raportów
Wszystkie rejestratory testo 184 można odczytać na miejscu za pomocą smartfona z Androidem, obsługującego technologię NFC. Przesyłanie danych z rejestratora do kompatybilnej drukarki Testo działa również bezprzewodowo za pośrednictwem NFC. 


Rejestratorów wstrząsów

Rejestratory wstrząsów i innych parametrów - wszechstronne pomiary warunków otoczenia

Rejestratory wstrząsów określane również jako rejestratory drgań i wibracji, zostały początkowo opracowane do użytku w obszarach związanych z transportem. Mogą to być kontenery, ale także ciężarówki lub statki. Kiedy produkty i towary są transportowane we wskazany sposób, ważne jest zapewnienie, że produkty, szczególnie wrażliwe mają optymalne środowisko. Na środowisko to wpływa wiele czynników, a jednym z nich są wibracje. Do kontroli tego parametru można wykorzystać rejestratory wstrząsów.

Niektóre rejestratory wstrząsów mają możliwość rejestrowania również innych parametrów, takich jak temperatura lub wilgotność. Jeśli zdecydujesz się wyłącznie na rejestrator wstrząsów, możliwość kontroli dodatkowych wartości pomiarowych może mieć sens. Rejestratory temperatury lub rejestratory temperatury/wilgotności rejestrują warunki otoczenia oraz umożliwiają ich analizę. Z drugiej strony rejestrator ciśnienia pozwala na kontrolę zmian ciśnienia w danym obszarze.

Dodatkowo, rejestratory UV, rejestratory CO i rejestratory CO₂ mogą być również pomocne w zakresie zapewnienia utrzymania jakości towarów. W kontekście monitorowania transportu interesujące jest, w jakim stopniu warunki otoczenia mogą mieć wpływ na towary. Jeśli temperatura i wilgotność nie odgrywają żadnej roli, możesz zarządzać transportem bez dodatkowych rejestratorów danych.
 


Datalogger shock, temperature, humidity, pressure, CO₂, CO, UV

Rejestratory wstrząsów - w jaki sposób pracują ?

Rejestrator wstrząsów lub rejestrator wibracji jest przeznaczony do stosowania w oparciu o wartości graniczne. Określają one maksymalny akceptowalny poziom drgań, w którym wartości pomiarowe mogą się mieścić. Ustalenie limitów zależy od przewożonych produktów. Po wprowadzeniu wartości granicznych można rozpocząć rejestrację wstrząsów. Poszczególne drgania są rejestrowane przez przyrząd w trakcie transportu. Po dotarciu do celu, można przejrzeć wyniki pomiarowe, w celu kontroli, czy były przekroczenia granicznych wartości alarmowych.

Niektóre rejestratory umożliwiają bezpośrednie generowania raportów PDF. Dane można zatem szybko przekazać właściwemu organowi kontrolnemu. Jeśli w miejscu docelowym jest dostęp do sieci, można rozważyć zastosowanie rejestratorów WiFi.

Zalety rejestratorów wstrząsów:

 • możliwość ustawienia wartości granicznych
 • pomiar wstrząsów podczas transportu
 • analiza danych za pomocą wyświetlacza
   
Shock data logger for the measurement of vibrations in transit

Rejestracja wstrząsów za pomocą właściwego przyrządu pomiarowego

W niektórych przypadkach wibracje same w sobie wpływają na jakość Twoich produktów. Niektóre rejestratory wstrząsów nie są wystarczająco czułe, aby umożliwić pomiar niewielkich drgań, dlatego też istotny jest właściwy dobór urządzenia pomiarowego zarówno pod kątem zakresu pomiarowego jak i dokładności.

Poszukaj także prostej konfiguracji – dzięki temu będziesz mógł szybko i łatwo ustawić parametry rejestracji oraz alarmowe wartości graniczne.
 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt
Shock data logger for food transport

Dokumentacja wstrząsów - kontrola i wczesne zapobieganie problemom

Gdy produkty dotrą do miejsca przeznaczenia, z rejestratora wstrząsów można odczytać wartości. Dokumentacja wibracji jeszcze nigdy nie była tak prosta, dzięki czemu możesz szybko zareagować na ewentualne przekroczenia alarmowych wartości granicznych.

Nowoczesny rejestrator wstrząsów może być również wyposażony w funkcję alarmowania, co oznacza, że zostaniesz powiadomiony o przekroczeniu wartości granicznych. Oznacza to, że będziesz w stanie zareagować na czas i wpłynąć na jakość Twoich produktów.

Funkcje rejestratorów wstrząsów, które ułatwią Twoja codzienna pracę:

 • zintegrowana funkcja alarmowania
 • łatwa obsługa i intuicyjny interfejs użytkownika
 • szybka konfiguracja w kilku prostych krokach
 • łatwy odczyt danych
 • generowanie raportów mobilnych
 • bezpieczeństwo danych nawet przy silnych drganiach
   

Rejestratory Testo z sensorem wstrząsów

Możesz łatwo i wygodnie zamówić rejestratory ze zintegrowanymi czujnikami wstrząsów od Testo. Masz również możliwość wyszukania kombinacji instrumentów.

Oznacza to, że możesz zdecydować się na przyrząd pomiarowy, który jest również w stanie sprawdzić warunki otoczenia, a także wibracje. Nowoczesne rejestratory z naszej oferty dają podwójną korzyść: oszczędzasz czas i pieniądze, sprawdzając warunki otoczenia dla Twoich produktów.