Twoje dane pomiarowe on-line - Chmura Testo

System rejestratorów testo Saveris 2 - bezpłatny dostęp dop chmury. Możesz wysyłać do podglądu i zarządzać danumi pomiarowymi, a także wykorzystywac do alarmowania o przekroczeniach wartości granicznych za pomocą e-mail.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Testo-Cloud

Zalety Chmury Testo

 • Centralny element obsługi systemu do monitorowania, dokumentacji i administracji wszystkich lokalizacji pomiarowych
 • Bezpieczna ochrona danych pomiarowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich
 • Automatyczne przechowywanie wartości pomiarowych, wszystkie dane pomiarowe są stale dostępne
 • Funkcja alarmu dla wartości krytycznych
 • Dwa pakiety licencji z różnymi zakresami funkcji

Przegląd licencji

 BasicAdvanced
Measurement rateFixedFlexible
Data storageMax. 3 monthsMax. 2 years
ReportsManualAutomatic
Number of users per account110
AlarmsE-mailE-mail, SMS
PricesFree of chargeFrom 12.00 EUR per logger/year*

*depending on duration of licence

Pro tip

Wskazówka: Z licencją Advanced masz maksymalną elastyczność:

 • Nawet do 10 użytkowników licencji
 • W pełni regulowany cykl pomiarowy
 • Alarmowanie przez e-mail i sms
 • Funkcja porównywania danych dla wybranych rejestratorów
 • Możliwość przechowywania danych w chmurze do 2 lat
 • Automatyczne raporty w formacie *csv i *pdf