Rejestratory danych WLAN do monitorowania temperatury i innych warunków otoczenia

System rejestratorów testo Saveris 2 jest nowoczesnym rozwiązaniem do monitorowania temperatury i wilgotności oraz wielu innych parametrów pomiarowych takich jak: wstrząsy, natężenie światła, CO₂ i CO.


Wada konwencjonalnych modeli: wymagają ręcznego odczytu. Bezprzewodowe rejestratory Testo przesyłają wszystkie wartości pomiarowe do Chmury Testo, gdzie następnie mogą podlegać ocenie w dowolnym miejscu i czasie, przy pomocy smartfona, tabletu lub PC z dostępem do Internetu.
 

Bestseller

Rejestratory temperatury i wilgotności WLAN Testo - zalety:

 • Duży wybór rejestratorów do wszystkich parametrów pomiarowych
 • Bezprzewodowa transmisja wyników pomiarowych do Chmury Testo
 • Alarmowanie za pomocą wiadomości e-mail i / lub SMS w przypadku przekroczenia wartości granicznych

Systemy monitorowania danych Testo

System monitorowania temperatury i wilgotności testo Saveris

System monitorowania temperatury i wilgotności
 • Automatyczny pomiar temperatury i wilgotności
 • Kompleksowe opcje powiadamiania o alarmach
 • Oprogramowanie do analizy i dokumentacji danych pomiarowych

System rejestratorów WLAN testo Saveris 2

WLAN data logger
 • Wartości temperatury i wilgotności są bezpiecznie przechowywane w Chmurze Testo
 • Elastyczny dostęp do danych za pośrednictwem PC lub smartfona
 • W pełni automatyczny system z łatwą instalacją i obsługą

System rejestratorów WLAN do muzeów, archiwów itp.

Wireless data logger
 • Małe wymiary, indywidualnie zaprojektowana pokrywa obudowy
 • Pomiar temperatury, wilgotności, natężenia światła UV, CO2
 • Indywidualne funkcje alarmowe (e-mail i SMS)

testo 160- monitorowanie CO2 i jakości powietrza w pomieszczeniach


Video: Jak działa bezprzewodowy system rejestratorów temperatury i wilgotności testo Saveris 2?

Bezprzewodowe rejestratory są połączone z Internetem za pośrednictwem sieci WLAN i przechowują dane online w Chmurze.

 • Dane pomiarowe z różnych miejsc są gromadzone w Chmurze Testo
 • Analiza i zarządzanie danymi pomiarowymi w dowolnym momencie
 • Funkcja przesyłania alarmu po przekroczeniu wartości granicznych
 • Dostęp Chmury za pośrednictwem przeglądarki internetowej: licencja podstawowa basic - bezpłatna

Zalety chmury danych:

Radio data logger

Wszystkie wartości pomiarowe, zawsze dostepne, na urządzeniach mobilnych.

 • Wartości pomiarowe są przechowywane w dwóch miejscach: w rejestratorze danych i w chmurze
 • Twoje dane są bezpieczne, nawet jeśli wystąpi awaria zasilania
 • Łatwy dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem smartfona, tabletu lub PC
 • Nie jest wymagana instalacja oprogramowania: do przeglądania, zarządzania i analizowania danych wystarczy zwykła przeglądarka internetowa
 • Kompleksowe opcje powiadamiania o alarmach bezpośrednio do wybranego urządzenia końcowego (e-mail, SMS)


Zastosowanie:

Rozwiązania pomiarowe dla sektora spożywczego

Rozwiązania pomiarowe dla sektora farmaceutycznego

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt

Rozwiązania pomiarowe w innych aplikacjach

Inne rejestratory:

Oprócz rejestratorów WLAN (zwanych również rejestratorami chmurowymi), o których już wiemy, istnieje oczywiście więcej rejestratorów dla naprawdę szerokiego zakresu zadań pomiarowych. Przyrządy te zapewniają, że parametry, które są istotne dla określonej aplikacji, są monitorowane w bezpieczny i niezawodny sposób.

Dobierz odpowiedni rejestrator do swoich potrzeb!


Najpopularniejsze modele to rejestratory temperatury/wilgotności, ponieważ rejestrują jednocześnie dwa parametry pomiarowe, które są potrzebne w większości aplikacji.


Zadania wykonywane przez rejestratory ciśnienia obejmują ciągły pomiar i dokumentację ciśnienia bezwzględnego. Jest to szczególnie ważne w środowisku laboratoryjnym, gdzie stałe warunki otoczenia są niezbędne dla powodzenia prowadzonych tam prac.


Rejestratory CO₂ mierzą i dokumentują zawartość dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Jeśli jest zbyt wysoka, użytkownicy mogą odczuwać dyskomfort, zmęczenie lub problemy z koncentracją. Dlatego też rejestratory te są często używane na uniwersytetach, w przedszkolach lub biurach.


Rejestratory CO mierzą tlenek węgla, który jest niebezpieczny dla ludzi. Posiadają funkcję alarmowania, gdy wartości graniczne są przekroczone, spełniają ważne zadania w kotłowniach, kuchniach i łazienkach.


Rejestratory UV są zwykle używane w muzeach, archiwach lub galeriach. Mierzą i monitorują promieniowanie UV, które może być szkodliwe dla obiektów wrażliwych na światło.


Rejestratory wstrząsów mierzą i dokumentują drgania podczas transportu wrażliwych towarów z sektorów farmaceutycznego, spożywczego, elektronicznego lub artystycznego. Po przybyciu do miejsca docelowego można natychmiast sprawdzić, czy tolerancja drgań została zachowana, czy nie.
 

pomiar temperatury i wilgotności

System monitorowania temperatury i wilgotności testo Saveris

Stworzony dla najbardziej wymagających zadań pomiarowych: system sond radiowych testo Saveris .
Tak to działa:mieszczone sondy radiowe mierzą i przesyłają wartości temperatury i wilgotności do stacji bazowej (baza testo Saveris). W jednym systemie można połączyć do 150 sond pomiarowych.

Baza testo Saveris odbiera dane z sond, zapisuje i je wizualizuje alarmy.

Wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane w oprogramowaniu systemu. Ponadto, możliwa jest również ocena i analiza danych pomiarowych za pomocą oprogramowania komputerowego testo Saveris, które jest dostępne w 3 wersjach, różniących się funkcjonalnością.