logo
 1. Home
 2. Produkty
 3. Miernik wielofunkcyjny testo 400 do pomiaru prędkości przepływu i jakości powietrza w pomieszczeniach

Pomiar klimatu udoskonalony do maksimum.

Miernik wielofunkcyjny testo 400 do pomiaru prędkości przepływu i jakości powietrza w pomieszczeniach

Miernik wielofunkcyjny testo 400 do pomiaru prędkości przepływu i jakości powietrza w pomieszczeniach

Jeden przyrząd do pomiaru wszystkich parametrów jakości powietrza

 • Odpowiednia sonda pod ręką do każdego zastosowania: Elastyczne, wzajemnie kompatybilne sondy Bluetooth i sondy kablowe do pomiarów prędkości przepływu i jakości powietrza w pomieszczeniach

 • Inteligentna koncepcja kalibracji: Kalibracja sond lub głowic sond niezależnie od przyrządu pomiarowego

Indywidualne zastosowania

Co chciałbyś zmierzyć? Dowiedz się tutaj o swoim indywidualnym obszarze zastosowań.

Prędkość przepływu

Więcej informacji

Poziom komfortu

Więcej informacji

Laboratoria/pomieszczenia czyste

Więcej informacji

testo 400 – miernik wielofunkcyjny dla profesjonalistów

 • Pomiar wszystkich parametrów związane z IAQ: przepływ, temperatura, wilgotność, ciśnienie, natężenie oświetlenia, promieniowanie cieplne, stopień turbulencji, CO i CO

 • Bardzo precyzyjny, zintegrowany czujnik różnicy ciśnień

 • Wysokiej jakości sondy cyfrowe i inteligentna koncepcja kalibracji

Inteligentne wsparcie

Zapisane w pamięci menu pomiarowe i ocena wartości pomiarowych zgodnie z zasadą sygnalizacji świetlnej - dla bezbłędnych pomiarów.

 • Pomiar graficzno-punktowy zgodnie z EN ISO 12599

 • Pomiar PMV/PPD zgodnie z  EN ISO 7730

 • Pomiar stopnia turbulencji zgodnie z EN ISO 7730

 • Pomiar WBGT zgodnie z DIN 33403 i EN ISO 7243

 • Pomiar NET zgodnie z DIN 33403

Wyznaczanie strumienia objętości w kanałach za pomocą pomiaru siatkowego zgodnie z normą EN 12599

 • Dla wszystkich sond do pomiaru prędkości przepływu i rurek Pitota

 • Wprowadzanie przekroju i otworów kanałów

 • Pomiar jednopunktowy lub czasowy

 • Automatyczne wyświetlanie głębokości zanurzenia dla przechodzącego kanału

 • Rozmieszczenie kanałów dla kanałów prostokątnych metodą trywialną, a dla kanałów okrągłych metodą osi centroidowej

 • Obliczanie niepewności pomiaru zgodnie z EN 12599

Wydajna praca na miejscu – bez obejść, tylko do następnego zadania

 • Możliwość zapisywania, analizowania oraz przetwarzania danych klientów oraz z pomiarów bezpośrednio w przyrządzie pomiarowym

 • Uzupełniaj i wysyłaj wartości pomiarowe wraz z pełną dokumentacją, w tym zdjęciami, komentarzami i własnym logo bezpośrednio na miejscu - szybciej przechodź do następnego zadania

Opinie klientów o testo 400

 "Dla nas jako dostawcy usług technicznych dla systemów klimatyzacji i wentylacji, testo 400 jest naszym preferowanym przyrządem ze względu na jego wszechstronność i wygodne funkcje zarządzania danymi. Jest bardzo łatwy w użyciu i, co najważniejsze, zapewnia wiarygodne odczyty."

Jean-Marie Leroy

·

Francja

"Używamy testo 400 do określania wiarygodnych wyników klimatu wewnętrznego. Programy pomiarowe dla PMV/PPD i prędkości przepływu są już zapisane w urządzeniu. Kolejną zaletą testo 400 jest dla mnie możliwość elastycznego dołączania różnych sond. Jeśli w przyszłości moje zastosowania będą się rozszerzać, mogę po prostu dokupić dodatkowe sondy. Jeśli sonda się zepsuje lub wymaga kalibracji, mogę ją wysłać do serwisu osobno i w międzyczasie nadal używać przyrządu pomiarowego."

Wolfgang Lochner

·

Niemcy

"Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu i jakości powietrza w pomieszczeniach, testo 400 czyni z Ciebie miliardera danych pomiarowych. Ponieważ dzięki jego ogromnej pamięci, nie mamy już więcej bólu głowy związanego z zarządzaniem danymi i dokumentacją."

Omar El Masry

·

Anglia

„Bezprzewodowe sondy, prosto zaprojektowany wyświetlacz dotykowy i uchwyt magnetyczny do mocowania do kanałów sprawiają, że jest on dość łatwy w użyciu. Ponadto kalibracja przyrządu i akcesoriów oraz wysoka dokładność mają kluczowe znaczenie dla klientów farmaceutycznych, których obsługujemy jako usługa dostawca usług technicznych w zakresie zarządzania obiektami."

Annette Groth

·

Niemcy

Wideo produktu

Uniwersalny przyrząd do pomiaru prędkości powietrza i jakości powietrza testo 400 - katalog

Więcej informacji o naszym uniwersalnym przyrządzie do pomiaru prędkości przepływu i jakości powietrza w pomieszczeniach

testo 400 - katalog produktowy

Dowiedz się więcej o funkcjonalnościach oraz dostępnych sondach i akcesoriach.

Więcej informacji na temat prędkości powietrza i pomiarów IAQ

No results found.