Sonda wilgotności - równoczesny pomiar temperatury i wilgotności względnej

Nr katalogowy  0636 9753

 • Pomiar wilgotności względnej i temperatury

 • Pomiar możliwy do +180°C, np. w procesie suszenia lub szafach klimatyzacyjnych

 • Automatyczna kalkulacja wilgotności absolutnej, punktu rosy, temperatury mokrego termometru i entalpii

 • Zero-error display thanks to an intelligent calibration concept

Wytrzymała sonda wilgotności może być używana do równoczesnego pomiaru temperatury i wilgotności względnej. Szeroki zakres pomiarowy sondy do +180°C oznacza, że z łatwością można zmierzyć wilgotność w aplikacjach przemysłowych.

2 295,00 Zł
z VAT 2 822,85 Zł

Opis produktu

Wytrzymała sonda wilgotności w połączeniu z miernikiem testo  480 służy do pomiaru wilgotności względnej i temperatury.
Sonda została specjalnie zaprojektowana do dokonywania pomiarów podczas wyszukanych procesów produkcji  i obróbki materiałów. Może ona również  wytrzymać temperaturę sięgającą do +180°C. Dzięki czemu możliwe staje się monitorowanie zawartości  wilgotności w szafach klimatyzacyjnych, czy pomiar wilgotności podczas procesów suszenia.
Kluczowe cechy sondy:
 • Zakres pomiarowy:  Wilgotność względna od 0 do 100 % wilg.wzgl.*; temperatura od -20 do + 180°C
 • Kalkulacja pozostałych parametrów:  Sonda wilgotności mierzy wilgotność względną oraz temperaturę. Poniższe parametry wilgotności są również kalkulowane i wyświetlane na mierniku testo  480: zawartość wilgotności (g/m3, g/ft3, g/kg, g/lb), punkt rosy, temperatura mokrego termometru, entalpia  (kJ/kg), BTU/lb, ppm  oraz % objętości
 • Sonda cyfrowa: Fakt, iż sonda jest cyfrowa całkowicie eliminuje jakiekolwiek niedokładności pomiaru przy użyciu miernika testo 480.
 • Sensor wilgotności Testo: Wytrzymała sonda wilgotności zawiera sensor wilgotności  Testo, który spełnia międzynarodowe standardy wilgotności, takie jak ILAC, PTB i NIST.
 • Ochrona czujnika wilgotności poprzez spiekany filtr ze stali nierdzewnej: wkręcany filtr ze stali nierdzewnej zapewnia optymalną ochronę czujnika w środowisku zapylonym, przed obciążeniami  mechanicznymi i dużymi prędkościami przepływu powietrza.
 • Kalibracja na miejscu: Zestaw do kontroli i kalibracji (opcjonalnie) daje możliwość monitorowania pracy sondy wilgotności i kalibrowania jej na miejscu w razie potrzeby na wartości wilgotności 11,3% wilg.wzgl. oraz 75,3% wilg.wzgl.
Bezbłędne wyniki pomiarów dzięki Inteligentnej koncepcja  kalibracji sond:
Dzięki inteligentnej koncepcji kalibracji, wytrzymała sonda wilgotności  niezawodnie sprawdza się w połączeniu z miernikiem testo 480. Wszystkie błędy pomiarowe wskazane w certyfikacie kalibracyjnym są zachowywane w sondzie, dzięki czemu wyniki pomiarowe są wolne od jakichkolwiek błędów.
 • Przypomnienie o kalibracji: sonda przypomina miernikowi testo 480 kiedy należy dokonać kalibracji. Rekomendujemy dokonywać kalibracji raz do roku.
 • Kalibracja sond:  Nie ma potrzeby wysyłania miernika do kalibracji. Wystarczy wysłać samą sondę do laboratorium Testo
 • Wprowadzanie danych z kalibracji: Możliwość wprowadzenia odchyleń z certyfikatu kalibracyjnego za pomocą oprogramowania Easy Climate  (dostarczanego z testo 480). Odchylenia są na stałe zapisane w sondzie.
 • Wyświetlanie bez błędu : Sonda natychmiast wyłapuje wszelkie odchylenia (np. odczyt z pomiaru dokonanego sondą  jest dostosowany do odchyleń z certyfikatu), dzięki czemu wyniki są bez jakichkolwiek błędów pomiarowych. Zestaw składający się z miernika i sondy gwarantuje powtarzalne i wiarygodne wyniki pomiarowe.

 

Zakres dostawy

Wytrzymała sonda wilgotności z przymocowanym na stałe kablem
* Proszę nie używać sondy wilgotności w atmosferze kondensującej
W celu ciągłego stosowania w zakresach wysokiej wilgotności:

 • > 80 % wilg. wzgl. przy > 30 °C dla > 12 h
 • > 60 % wilg. wzgl. przy > 30 °C dla > 12 h

prosimy o kontakt z serwisem Testo.

Pomiar tempertatury - Pt100

Zakres pomiarowy

-20 do +180 °C

Dokładność

±0,5 °C (-20 do 0 °C)

±0,4 °C (+0,1 do +50 °C)

±0,5 °C (+50,1 do +180 °C)

Rozdzielczość

0,1 °C

Pojemnościowy sensor wilgotności

Zakres pomiarowy

0 do +100 %RH

Dokładność

±3 %RH (0 do 2 %RH)

±2 %RH (2,1 do 98 %RH)

±3 %RH (98,1 do 100 %RH)

±0,03 % wilg. wzg./K (-20 do +50 °C) (k=1)

±0,06 % wilg. wzg./K (+50 do +180 °C) (k=1)

long-term stability: ±1 %RH / year

*The sensor accuracy corresponds to the system accuracy.

Rozdzielczość

0,1 %RH

Ogólne dane techniczne

Długość kabla

1,7 m