testo 175 H1 - 2-kanałowy rejestrator temperatury i wilgotności

Nr katalogowy  0572 1754

  • Profesjonalne długookresowe monitorowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynach

  • Szybki czas reakcji dzięki zewnętrznej sondzie wilgotności

  • Standardowe bateria (AA) wymienne przez użytkownika

  • Duży, czytelny wyświetlacz

2-kanałowy rejestrator temperatury i wilgotności z zewn. czujnikiem wilgotności (NTC/ pojemnościowy sensor wilgotności).
Produkt dostępny tylko u dystrybutorów!
 

1 181,00 Zł
z VAT  1 452,63 Zł

Opis produktu

Z długookresowym, stabilnym sensorem wilgotności testo 175 H1 to profesjonalny rejestrator do monitorowania temperatury i wilgotności względnej. Zewnętrzna sonda wyróżnia się szybszym czasem reakcji w porównaniu do czujników zainstalowanych wewnątrz obudowy. Rejestratory testo 175H1 znajdują zastosowanie w budownictwie. W źle wentylowanych pomieszczeniach istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia pleśni. Testo 175 H1 stale monitoruje temperaturę, wilgotność i wartości punktu rosy i pokazuje je na wyświetlaczu. Monitoruje również warunki otoczenia.

Przekazywanie danych pomiarowych na PC może następować zarówno poprzez kabel USB jak i przez (opcjonalnie dostępną) kartę SD.

 

Zakres dostawy

testo 175 H1 — 2-kanałowy rejestrator temperatury i wilgotności, z czujnikiem zewnętrznym (NTC/pojemnościowy czujnik wilgotności), wraz z uchwytem ściennym, blokadą, bateriami i protokołem kalibracji fabrycznej.
Ogólne dane techniczne

Waga

130 g

Wymiary

149 x 53 x 27 mm

Temperatura pracy

-20 do +55 °C

Materiał obudowy

Plastik

Klasa zabezpieczenia

IP54

Kanały

2 wewnętrzna

Kolor produktu

Czarny

Żywotność sensora

Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ° C)

Standardy

EU-dyrektywa 2014/30/EU; 2011/65/EU

Szybkość pomiaru

10 s - 24 h

Typ baterii

3 x AAA mikro bateria (AIMn lub Energizer)

Żywotność baterii

3 lata (przy kroku pomiarowym 15 min.)

Interfejs

mini usb, SD card slot

Pamięć

1 000 000 mierzone wartości

Temperatura składowania

-20 do +55 °C

Pomiar temperatury - NTC

Zakres pomiarowy

-20 do +55 °C

Dokładność

±0,4 °C (-20 do +55 °C) ±1 Cyfr(a)(y)

Rozdzielczość

0,1 °C

Wilgotność - czujnik pojemnościowy

Zakres pomiarowy

0 do 100 %RH*

Dokładność

±2 %RH (2 do 98 %RH) at +25 °C

±0,03 % wilg. wzg./K ±1 Cyfr(a)(y)

< ±1 %RH / na rok przy +25 °C

Rozdzielczość

0,1 %RH

* Nie dla kondensacji w atmosferze.

Punkt rosy (obliczony)

Zakres pomiarowy

-40 do +50 °Ctd

Dokładność

+0,03 % wilg. wzg./K ±1 Cyfr(a)(y)

Monitoring i dokumentacja warunków klimatycznych pomieszczeń

Temperatura i wilgotność względna są istotnymi czynnikami w przypadku oceny jakości powietrza i poziomu komfortu w pomieszczeniach zamkniętych, np. w miejscach pracy. Obie te wartości mogą być monitorowane i dokumentowane w długim okresie czasu za pomocą rejestratorów danych Testo.

Rejestratory bardzo dobrze nadają się również do sprawdzania systemów wentylacyjnych lub do oceny występującej w budynku wilgoci.

Użycie specjalnego oprogramowania umożliwia przeprowadzanie zindywidualizowanych konfiguracji pomiarowych, a zapisane dane pomiarowe mogą być analizowane i archiwizowane.

Monitoring temperatury i wilgotności produktów wrażliwych podczas magazynowania

Przestrzeganie prawidłowych temperatur i wilgotności podczas magazynowania istotnie wpływa na zapewnienie jakości wielu produktów, np. w dziedzinie produktów spożywczych i farmaceutycznych.

W tym celu wykorzystywane są właśnie rejestratory danych. Dzięki nim można automatycznie sprawdzać oraz dokumentować warunki otoczenia, co umożliwia utrzymanie odpowiedniej jakości przechowywanych produktów.

Przekroczenia wartości granicznych wyświetlane są bezpośrednio na wyświetlaczu co umożliwia szybką reakcję na wystąpienie odchyleń od ustalonych temperatur i wilgotności. Ponadto za pomocą konfiguracji i oprogramowania, mogą zostać wykonane i zapisane specyficzne dla Klienta konfiguracje pomiarowe, a uzyskane dane pomiarowe mogą być analizowane i archiwizowane.

Rejestrator temperatury i wilgotności testo 175 H1 jest idealny do monitorowania temperatury i wilgotności magazynowania produktów wrażliwych. Darmowe oprogramowanie testoComSoft Basic 5 pozwala na szybkie programowanie rejestratora i łatwe analizy.

Monitorowanie i dokumentowanie temperatury i wilgotności podczas transportu

Płynne rejestrowanie i dokumentowanie danych pomiarowych odgrywa istotną rolę dla wszystkich produktów wrażliwych na wahania temperatury i wilgotności, oraz tych, które muszą być przechowywane w specjalnych warunkach.

Nadmiernie wysoka wilgotność lub temperatura może przyczyniać się do obniżenia jakości przewożonych produktów, a w konsekwencji do ich psucia się i wzrostu czynników chorobotwórczych.

Dzięki rejestratorom danych, towary mogą być monitorowane podczas transportu, co pomaga utrzymywać poprawną temperaturę i wilgotność; dane mogą być sczytywane, analizowane i zapisywane za pomocą specjalnego oprogramowania.