testo 6631 - przetwornik do pomiaru wilgotności powietrza w szklarniach i laboratoriach 

Nr katalogowy  0555 6631

  • Reprezentatywność wyników pomiarów nawet przy nieruchomym powietrzu i nawet przy lokalnych zakłócających prawidłowy pomiar nierównomiernościach rozkładu wilgotności, dzięki wentylatorowi podającemu powietrze na sensor 

  • Możliwość łatwej wymiany wentylatora i filtra sensora

  • Możliwość umieszczenia przetwornika w miejscu pomiarowym przez zawieszenie go 

  • Ochrona elektroniki i sensora przed zroszeniem 

Przetwornik temperatury i wilgotności testo 6631 do szklarni i laboratoriów, dokładność ± 2,5% RH, opcjonalny wyświetlacz, 2 wyjścia analogowe 4..20 mA (2- lub 4-przew.), interfejs do konfiguracji i adjustacji z użyciem oprogramowania P2A.  


Opis

Opis produktu

                 

 

Zakres dostawy

Przetwornik temperatury i wilgotności testo 6631 do szklarni i laboratoriów przystosowany do zawieszania, z wybranymi sygnałami wyjściowymi i opcjonalnym wyświetlaczem (zależnie od konfiguracji).

Akcesoria

Akcesoria

P2A PC software

Nr katalogowy: 0554 6020

Plastic protection cap

Nr katalogowy: 0192 0265