banner-klima-akce.jpg

Akčná ponuka prístrojov klíma

Multifunkčné prístroje, a sady pre meranie na klimatizačných, a ventilačných systémoch - za veľmi výhodných podmienok. Digitálny multifunkčný merací prístroj testo 480, sada testo 420 pre meranie objemu prietoku vrátane nádstavca 610 x 610 mm, alebo všetkých jedenásť sád s novým multifunkčným prístrojom testo 440.