Automatický management kvality pro restaurační řetězce.

Individuální řešení, kombinace intuitivního softwaru, precizní měřicí techniky a komplexních služeb.

Měřicí přístroje od Testo jsou již léta součástí jak standardního vybavení dodavatelů, farmaceutického a energetického průmyslu, tak i zpracování a výroby potravin.

Avšak v globálně propojeném světe již nestačí pouze měřit přesně. Stále více je kladen důraz na komplexní management všech parametrů kvality, kterého je snaha dosáhnout jediným inteligentním řešením, které by Vám zcela usnadnilo, zabezpečilo a zefektivnilo Vaši každodenní práci. My pro Vás takové řešení máme: testo Saveris Restaurant.

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
Email: info@testo.cz


Management kvality v restauracích s rychlým občerstvením až doteď.

The challenges of quick-service restaurant chains
  • Papírování a ruční dokumentace jsou časově náročné a nákladné
  • Pochybení lidského faktoru vede k nedodržení zákonných předpisů
  • Nastřádaná data o kvalitě lze jen těžko vyhodnotit

Management kvality s testo Saveris Restaurant.

Quality management in quick-service restaurants with testo Saveris Restaurant
  • Digitální integrace příručky kvality
  • Automatické sledování teploty, okamžité spuštění alarmů a uložená nápravná nastavení
  • Komplexní možnosti analýzy naměřených dat a jejich zpracování a report