Emission measurement instrument

Přístroje pro měření emisí

 • Oblasti použití – existují specializované měřicí přístroje
 • Záznam datových oblastí, např. CO nebo SO₂
 • Rychlost přístroje, za jakou je připraven k měření
 • Integrované senzory

Znečištění životního prostředí emisemi dnes není žádné tajemství. Naopak, v posledních letech vyvstává čím dál více problémů díky přílišnému vylučování emisí do ovzduší. Odpovědné osoby za regulaci emisí musí dbát na to, aby byly dodržovány zákonné nařízení a další normy. Toto však nelze bez vhodného měřicího přístroje.
Díky svému modernímu technickému provedení jsou analyzátory spalin schopné zaznamenat i velmi malé množství emisí a vyprodukovat tak detailní výsledky měření. Tyto přístroje jsou váženými pomocníky, zvláště v oblasti průmyslu. Díky své snadné obsluze a široké nabídce příslušenství poskytují velmi přesné výsledky měření, které je možné dále analyzovat.

Tips for buying emission measuring technology:

 • Oblasti použití – existují specializované měřicí přístroje
 • Záznam datových oblastí, např. CO nebo SO₂
   

 

 • Rychlost přístroje, za jakou je připraven k měření
 • Integrované senzory

Měřicí přístroje pro měření emisí

Měření emisí – proč je tak důležité?

Emission measurement


Průmyslové systémy musejí splňovat důležité požadavky pro společnost, která je provozuje. Jedním z nich je účinnost. Systémy, které pracují s vysokou účinností, šetří provozující společnosti čas i peníze. Je tedy záhodné provoz těchto systémů sledovat. Tím se dá zjistit, je-li možné provést ještě nějaká vylepšení účinnosti systému. A právě zde jsou přístroje pro měření emisí neocenitelné. Napomáhají uživatelům udržovat kontrolu nad účinností systému.

Technické systémy a jejich používání je spojené s vypouštěním emisí. S tím se tedy pojí hned několik nevýhod. Zejména znečištění ovzduší je velký problém. Odpovědné osoby musejí zajistit, aby bylo vypouštěno do ovzduší co nejmenší počet emisí a aby toto množství bylo v mezích stanovených zákonnými nařízeními a dalšími normami. Překročením těchto mezí vede nejen ke zvýšenému znečišťování životního prostředí, ale také k potenciální újmě na zdraví zaměstnanců.

Měření emisí musí být velice přesné. Jinými slovy, výsledky získané prostřednictvím analyzátorů spalin musí být reprezentativní. Je také užitečné, pokud lze tyto výsledky přímo srovnávat. Proces musí také umožňovat měření hraničních hodnot pomocí analyzátoru spalin. Toto měření musí provádět pouze kvalifikované osoby.

Přístroje na měření emisí umožňují měření různých objektů. Patří mezi ně zvuky a vibrace, ale také pachy a látky znečišťující ovzduší.

Většina vykonávaných měření souvisí s látkami znečišťujícími ovzduší. Tato měření by měla rovněž zahrnovat identifikaci nečistot obsažených ve vzduchu. Přístroj zde zpravidla využívá označení v podobě koncentrace. Možnosti, které jsou k dispozici závisí na konstrukci přístroje.

Emission monitoring

Kde chcete měřit emise?

Emission monitoring

Sledování emisí

Sledování jemných částic je samozřejmě důležitým faktorem vzhledem k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Avšak běžné kontroly koncentrace spalin ve vybraných oblastech nesmí být podceňováno. Kombinace několika přístrojů je pro toto měření velmi výhodná. Dnešní moderní technika má schopnost zobrazit měřené hodnoty z několika přístrojů najednou a provádět přímé porovnání výsledků měření. Tedy např. při kontrole olejových topných systémů.

Analyzátor spalin je používán pro získání obecných hodnot, avšak čítač počtu nanočástic lze využít pro vyhodnocení expozice nanočásticím v prostředí. Slouží pro ochranu zdraví osob pracujících v bezprostřední blízkosti průmyslových zařízení, u kterých se může očekávat, že vypouštějí nanočástice. Kombinované výsledky měření z obou přístrojů Vám pak poskytují velmi detailní zhodnocení situace, na které se lze spolehnout.
 


Emission measuring instrument

Další měřicí přístroje pro monitorování emisí:

 • Analyzátor spalin
 • Detektor úniku
 • Analyzátor jemných částic
 • Ruční přístroj pro měření počtu na nanočástic

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Detektory emisí s výborným technickým vybavením

Exhaust gas analyzer

Kontrola emisí v průmyslu musí být velmi přesná a zpětně dohledatelná. To je jak ve Vašem zájmu, tak v zájmu Vašich zaměstnanců. Zvláště na pracovištích je důležité udržovat koncentraci emisí co nejmenší. Sledování emisí by tedy mělo být prováděno s prvotřídními měřicími přístroji. V tomto ohledu naleznete vhodné analyzátory spalin u společnosti Testo. Technické vlastnosti našich přístrojů jsou vynikající. Navíc máte tu výhodu, že s jediným přístrojem budete schopni provádět různá měření. Např. měření NO2, CO, COlow, NO, NOlow nebo SO2.

Měření emisí – naše portfolio

Ať už jsou to čítače počtu nanočástic nebo analyzátory spalin – nabízíme širokou nabídku možností pro sledování emisí v průmyslu a pro včasné reakce při překročení hraničních hodnot. Toto Vám poskytujeme v podobě našich měřicích přístrojů. Můžete si vybrat z různých řešení, na která se můžete spolehnout. Je také možné kombinovat měření několika přístroji najednou. A v závislosti na typu přístroje lze odesílat naměřená data přes vlastní WLAN síť.

Technologie pro měření emisí – využití výsledků pro detekci úniků

Leak detector

Technologie pro měření emisí, které lze použít pro dnešní měřicí přístroje mají mnohé výhody. Kromě identifikace aktuálních hodnot ve vztahu k emisím také hrají roli v procesu redukce vypuštění emisí do ovzduší. V této souvislosti může vstoupit na scénu detektor úniku, které lze využít v mnoha oblastech, např.: Pokud zařízení pro měření emisí zjistí, že vypouštění emisí vzrostlo, mohou pro to existovat jisté důvody. Jednou z možností je, že jejich původem je únik. Lokalizace i těch nejmenších úniků je práce pro detektor úniků.

Vlastnosti detektoru úniků:

 • Vysoká citlivost
 • Snadná obsluha
 • Detekce i těch nejmenších úniků (v závislosti na přístroji)