Záznamníky testo

V průmyslu, ale i ve veřejných budovách a v soukromé oblasti může být nezbytné, měřit některé hodnoty ve vzduchu. Vedle teploty a vlhkosti vzduchu podává například informaci o kvalitě vzduchu v místnosti také hodnota CO₂. K tomu, abyste se mohli postarat o příjemné prostorové klima, potřebujete pravidelný přehled o vývoji těchto hodnot. Tady přijde ke slovu záznamník.

Navíc existují záznamníky dat, s jejichž pomocí se dají testovat optimální podmínky pro určité produkty. Právě záznamníky dat pro teplotu se používají často. O zvláště jednoducho manipulaci se postarají USB záznamníky dat. Existují však ještě další praktická řešení.

Pokud byste chtěli zakoupit jeden nebo více záznamníků dat, hrají při výběru roli různé faktory:

 • Jaké hodnoty je možné s přístrojem měřit?
 • Jak přesné jsou naměřené hodnoty?
 •  Je možné měření opakovat?
 •  Jak dlouhá je životnost akumulátoru?
 •  Vznikají při používání přístrojů následné náklady?
 •  Jaký software patří k přístroji?

Všechny přístroje pro sledování a dokumentaci dat

Řešení pro komplexní řízení kvality

Nepřetržité monitorování – s jediným systémem.

 • Pomáhá Vám s komplexním sledováním všech naměřených parametrů a dat souvisejících s auditem,
 • Snižuje počet lidských chyb a zlepšuje kontrolu v řetězci.
 • Umožňuje včasný zásah v případě odchylek - dříve, než budou mít dalekosáhlé důsledky.

Wifi záznamník dat

WiFi data monitoring
Plně automatické systémy s jednoduchou instalací a obsluhou.

USB datový logger

USB Datalogger
Datový logger s USB pro kontinuální měření

Záznamník teploty

Data logger for temperature

Praktický pomocník pro sledování teploty.
 

Záznamník vlhkosti

Data loggers for temperature and humidity
Spolehlivé měření a dokumentace vlhkosti a teploty.

Záznamník tlaku

Data logger for pressure
Detailní zaznamenávání tlaků a dalších hodnot.

Záznamník CO₂

Data logger for CO₂
Ideální pro měření hodnot plynu v obytných a pracovních prostorech.

Záznamník UV záření

Data logger for UV and Lux
Efektivní kontrola a dokumentace světelného zařízení a UV záření.

Záznamník otřesů

Data logger for vibrations
Zaznamenávání otřesů pro optimální sledování přepravy.

Produktový rádce

Product advisor data loggers
Najděte perfektní záznamník přímo pro Vaši aplikaci

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Praktická příručka: Zajištění kvality potravin a dodržování předpisů HACCP v gastronomii.

Aplikační znalosti, doporučené technologie měření, důležité mezní hodnoty.

Vhodný záznamník dat pro každou aplikaci


Záznamníky dat – proto jsou tak důležité

Otázka, zda by měl být do systému nebo prostor integrován záznamník dat, závisí na tom, k čemu se prostory používají. Ve škole, mateřské školce nebo i v kancelářských prostorech je denně aktivních mnoho lidí. Často mají místnosti pouze omezenou velikost. Vysoké zatížení kysličníkem uhličitým (CO₂), nevhodná vlhkost vzduchu nebo příliš vysoká nebo nízká teplota mohou silně ovlivňovat tělesné a duševní zdraví. Avšak máte-li možnost tyto hodnoty kontrolovat, můžete rychle zareagovat.  Záznamník dat pro teplotu a vlhkost vzduchu Vám tak nabízí možno poznat, kdy je vlhkost vzduchu zvlášť vysoká nebo nízká. Když teplota příliš stoupne, je k Vám vyslán alarm. Proto si můžete vytvořit efektivní plán větrání.

Právě v průmyslu během pracovního dne snímá záznamník tlak ze stálé kontroly teploty a zatížení plynem. Máte možnost opatřit záznamník dat hraničními hodnotami. Při nákupu dejte pozor, aby Vás přístroj akusticky informoval, když dojde k překročení hraničních hodnot. To může být zvláště důležitě například u chladicího řetězce.

Přesnost měření hraje u přístroje roli tehdy, když máte u hodnot pouze malý prostor. U snadno se kazícího nebo velmi choulostivého zboží musí přístroje měřit zřetelně přesněji, než při kontrole kancelářských prostor. Také životnost akumulátoru je důležitý aspekt. Ukládání dat by mělo být také zajištěno, když je přístroj bez napájení. Zvlášť praktické provedení je kompletní systém monitorování dat. Je koncipován tak, že jsou data přenášena rovnou do koncového přístroje. To s sebou přináší různé výhody:

 • Přesná kontrola hodnot
 • Úspora času a nákladů
 • Přenos dat pomocí rádiového signálu nebo také Ethernetu
 • Akustický alarm při překročení hodnot
Radio data logger testo 160 IAQ

Měřicí přístroj: různé varianty

Záznamníky dat existují v různých provedeních. Všeobecně známý a často používaný je záznamník dat pro měření teploty. Existují však ještě další varianty, které má smysl použít. K těm patří záznamník  CO₂ . Je schopen měřit koncentraci plynu ve vzduchu. Záznamník CO₂ může být zajímavý v oblastech, kde pracuje nebo se učí mnoho lidí na malém prostoru. Zobrazuje, kdy je zapotřebí vyvětrat prostory.

Právě ve skladování zboží, například v logistice, může mít intenzita UV záření vliv na kvalitu. Je možné měření pomocí záznamníku UV záření, který se dá umístit v prostorech. Stejně jako intenzita UV záření mohou také vést ke škodám, například během transportu, nárazy a otřesy. Zde může podat o těchto aktivitách informaci záznamník otřesů.

 • Použití více záznamníků dat může mít smysl
 • Jsou možná měření teploty, zatížení CO₂ nebo také otřesů
 • Detailní výsledky měření
Datalogger for transport

Přenos dat ze záznamníků

You will find different data loggers at Testo, which means you can ensure the areas where you want to carry out measurements are equipped in the best possible way. The focus here should be on accurate measurement results, which are important for data analysis. The question of how the data can be transmitted for analysis is also an interesting one. The security of the data and the repeatability of the measurements are an important factor too. There are two different versions when it comes to data transmission and using the instruments:

USB and WiFi data recorder

USB záznamníky dat

USB záznamník dat  se používá s oblibou, protože jej lze většinou rychle znovu nabít a naměřená data jsou optimálně zabezpečena. Záznamníky dat v této formě navíc již obsahují kalibrační certifikát a konfigurační soubor. Tím je umožněno zpracovat data na koncovém přístroji rovnou do PDF a tato potom vytisknout. Ihned potom může následovat vyhodnocení. Výhody záznamníků dat jsou velmi praktické:

 • Vytvoření PDF na koncovém přístroji
 • Velmi flexibilní doba použití
 • Jednoduchý při používání
 • Obsahuje již konfigurační soubor

Záznamníky dat s WiFi

Další variantou mohou být WiFi záznamníky dat . Právě tehdy, když chcete kontrolovat měřením dat více oblastí nebo také rozsáhlejší oblasti, může být užitečné pracovat se sítí WLAN. Přenos dat probíhá na zvoleném koncovém přístroji a Vy máte přehled o jednotlivých oblastech. Tím ušetříte čas a náklady.