Temperature measuring instrument

Přístroje pro měření teploty a teploměry pro každý měřicí úkon

 • Robustní zpracování
 • Vysoce přesná senzorika
 • Komplexní výběr čidel – také speciální provedení
 • Kalibrace a servis najednou
Není snad důležitější měřená veličina než teplota. Jsme s ní konfrontováni denně a většina lidí má individuální zálibu v tom, jaká teplota je v různých situacích právě ta správná. A zde také máme ten největší problém: Lidé cítí pouze teplotu. Pro objektivní a porovnatelné výsledky musí být ale použity přístroje pro měření teploty. Podle konkrétního použití najdete u Testo pro tyto účely různé teploměry, měřiče teplot nebo digitální teploměry.

A Testo temperature meter offers you the following

 • Robustní zpracování také pro náročné praktické používání
 • Vysoce přesná senzorika pro spolehlivé a přesné výsledky měření
 • Komplexní výběr čidel pro vás přístroj pro měření teploty - také speciální provedení
 • Kalibrace a servis najednou

Měřicí přístroje pro měření teploty

Infračervený teploměr

Přístroje pro měření teploty

Měří teploty bezpečně a přesně, bezdotykově ze vzdálenosti.

Měřicí přístroje pro měření povrchové teploty

Digitální teploměry
Přístroje pro měření teploty s pevnými nebo vyměnitelnými čidly pro měření povrchových teplot.

Měřicí přístroje pro měření teploty vzduchu

Měření teploty

Přesné měřiče teplot vzduchu.

Zapichovací teploměr

Měřič teploty Testo

Měřte teploty v pevných nebo polopevných médiích.


Ponorný teploměr

Měřicí přístroje Testo
Pro měření teplot v kapalinách. Lze používat také v agresivních médiích.

Proužek pro měření teploty

Sledování teploty
Zviditelňují teplotu. Ideální pro údržbu, stavební řemeslníky a topenáře.

Termokamery

Temperature monitoring

Zviditelňují teplotu. Ideální pro údržbu, stavební řemeslníky a topenáře.

Záznamník teploty

Temperature data logger

Praktický pomocník pro sledování teploty.

Kde chcete teplotu měřit?

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Přístroje pro měření teploty v akci

Temperature meter

Rozsahy použití měřičů teploty, digitálních teploměrů a přístrojů pro měření teploty jsou mnohostranné. Zde pouze ty nejdůležitější:

 • namátková kontrola potravin
 • sledování teploty při přepravě potravin
 • měření teploty spalin v jádrovém proudu komínů/spalinových potrubích
 • měření různých teplot vzduchu
 • měření povrchů pro kontrolu teploty předehřívání při svařování
 • ponorné měření v chemických roztocích pro dodržení teploty při procesech leptání
 • měření povrchové teploty ložisek a převodovek ve strojírenství

 

Obsluha teploměru pomocí smartphone

Thermometers operated by smartphone
Thermometer operated by smartphone

Kompaktní měřicí přístroje pro váš smartphone

Náš univerzál pro všechny důležité měřicí úkony. Členy rodiny Smart Probes nejsou pouze přístroje pro měření teploty. K inovacím, které jsou kompletně obsluhovány pomocí test Smart Probes App patří také přístroje pro měření tlaku nebo proudění.

Pomocí testo Smart Probes Klima Set měříte teplotu, rychlost a také vlhkost vzduchu a propočítáváte objemové proudy. Ideální pro klimatizační a ventilační zařízení.

Tipy a triky pro měření a sledování teploty

Tips and tricks for temperature measurement
Přístroj pro měření teploty jako takový je první krok. Pro opravdu efektivní a přesné měření teplot musíte dávat pozor na několik věcí.

Měření teploty v kapalinách

U svého přístroje pro měření teploty zvolte hloubku ponoření čidla v rozmezí 10 - 15násobku průměru čidla. To redukuje chyby měření. Navíc to přispívá přesnosti výsledku měření, pokud jste kapalinu během měření udržovali v pohybu.

Měření povrchů

Přitom se hlava čidla usazuje na povrch kolmo. Zde je nutno dbát na to, aby ani plocha dosednutí hlavy čidla, ani měřený objekt nebyly nerovné, protože to může zkreslit měření.

Měření vzduchu pomocí digitálního teploměru

Při měření pohybujícího se vzduchu pomocí přístroje pro měření teploty je měřicí čidlo jednoduše umístěno do měřeného prostředí. Na základě speciální konstrukce má čidlo vzduchu velmi krátký aktivační čas. Výsledek měření může být optimalizován, tím, že čidlem je během měření pohybováno ve vzduchu rychlostí 2 - 3 m/s.

Další měřicí přístroje Testo

More measuring instruments from Testo

Zaznamenávání teplot

Existují aplikace, pro které samotný přístroj pro měření teploty nestačí. To když jde o to, abyste trvale sledovali teploty a spolehlivě vyhodnotili naměřené hodnoty. Tehdy nacházejí své využití teplotní datové loggery. Tito malí pomocníci jsou optimálně vhodní ke sledování teploty a každý den tak ulehčují lidem odpovědným za kvalitu a facility managerům jejich práci.

Měřicí převodník

Pokud jde o to, aby se hodnoty naměřené teploty standardně začlenily do automatiky budovy, vznikají poptávky po teplotních měřicích převodnících. Podobně jako přístroje pro měření teploty, měří nejdříve teplotu - pak ovšem naměřené hodnoty přetransformují do signálu elektrické jednotky, který může být dále zpracováván pro řízení určitých procesů.

Měření povrchových teplot

V širokém spektru měření teplot má měření povrchové teploty zcela zvláštní význam. Neboť nejen v průmyslu, dílnách nebo ve Facility Managementu nachází přístroj pro měření povrchové teploty své využití. Tato metoda měření je také - a to především - tou nejčastější v potravinářském průmyslu. Pomocí měření povrchové teploty lze ostatně rychle a bezpečně provést namátkové zkoušky kvality potravin. Toto přesné měření povrchové teploty je často příčinou skutečnosti, že náročné měření teploty jádra je již zbytečné.