Testo celosvětově

Testo Worldwide

Testo SE & Co. KGaA je zastoupena 37 dceřinnými podniky a více než 80 distribučními partnery na všech pěti kontinentech. Celosvětově má společnost zhruba 3500 zaměstnanců.