1. Home
  2. Pristroje
  3. Mereni Kvality Ovzdusi

CO 2 , CO, světlo, zvuk a otáčky

Pravidelné měření kvality vnitřního ovzduší a pohody prostředí na pracovištích umožňuje přesné nastavení vnitřního klimatu a snižuje riziko nedostatku zaměstnanců z důvodu nemocí. Měření kvality vnitřního vzduchu a pohody prostředí tedy zároveň vede k lepšímu výkonu zaměstnanců.

Koncentrace oxidu uhličitého a kvalita vnitřního ovzduší jsou považovány za nejdůležitější ukazatele dostatečné kvality vnitřního ovzduší, když hlavním zdrojem emisí jsou sami lidé.

Dostatečné osvětlení, tj. správná úroveň luxů na pracovišti, zajišťuje, že zaměstnanci mají dostatek světla, aby mohli dobře plnit své pracovní úkoly.

Téměř každý to zná: rušivé zvuky, které mohou snadno zabránit v práci a soustředění se na jednu věc. Pokud je hladina hluku na pracovišti vysoká, snižuje to efektivitu zaměstnanců - bez ohledu na to, zda je hluk způsoben zařízením nebo kolegy.

Existuje mnoho různých aplikací pro zařízení na měření rychlosti. Pomocí kontaktního měření prostřednictvím otáčkoměru lze kromě měření rychlosti rotujících předmětů měřit i rychlost nebo délku pásů. Pomocí reflexní značky a světelného paprsku vyzařovaného přístrojem lze také bezkontaktně určit rychlost rotujících předmětů.

Multifunkční měřicí přístroje: online konfigurátor

ke konfigurátoru

Měření kvality ovzduší a pohody prostředí na pracovišti

Praxisratgeber

Kvalita vnitřního ovzduší a pohodlí na pracovišti

Stáhněte si nyní zdarma exkluzivní praktickou příručku.

Stáhnout zdarma

Co znamená kvalita vnitřního ovzduší?

Sledování kvality vnitřního ovzduší v praxi

Co je to tepelný komfort?

Důvody pro použití měřicí techniky

Postup měřicího technika v případě poruchy

A mnohem více ...

Možná Vás taky zajímá

No results found.

Novinka!

testo 535

Měřicí přístroje CO₂

Naše přístroje a sondy pro měření CO₂ spolehlivě měří koncentrace oxidu uhličitého, jsou tedy ideální pro sledování kvality vnitřního ovzduší.

Doporučujeme

testo 317-3

Měřicí přístroje CO

Naše přístroje a sondy pro měření CO jsou ideálně vhodné pro detekci oxidu uhelnatého v místnostech.

Ostatní rádi nakupují

testo 540

Luxmetry

Naše luxmetry je možné využít pro měření intenzity osvětlení jak přirozeného, tak umělého osvětlení.

Doporučujeme

testo 816-1

Hlukoměry

Naše přenosné hlukoměry jsou ideálně vhodné pro měření hluku v místnostech.

Doporučujeme

testo 477

Otáčkoměry

Velký výběr otáčkoměrů a stroboskopů.

Doporučujeme

testo 400

Přístroje měřící rychlost proudění vzduchu

Pro všechna klimatizační a ventilační měření.

testo Smart App

Jedna aplikace pro všechny obory

Aplikace testo Smart vás snadno a rychle provede měřením v chladicích, klimatizačních a topných systémech.

Nyní nově:

PRO měřící programy pro zvýšení účinnosti vašich aplikací

>> Nastavení ventilačního systému

>> Měření ve více měřicích bodech

Více informací

Multifunkční

Kompatibilní se všemi měřicími přístroji testo s technologií Bluetooth.

Efektivní

Přímé odeslání zprávy e-mailem.

Rychlé

Přehled všech naměřených hodnot.

Jednoduché

Intuitivní menu

Chytré

Stažení zdarma, použití zdarma

Novinka

PRO měřicí programy