4-bodové nastavenie

Obj.č  0520 0142

4-bodové nastavenie