Kalibračná súprava testo pre kontrolu vlhkostných sond, 33 ... - Kontrolná relatívna vlhkosť

Obj.č  0554 0636

Kalibračná súprava testo pre kontrolu vlhkostných sond, 33 %rv