Programovací adapter (z Mini-DIN na USB) pre ethernetové son...

Obj.č.   0440 6723

Programovací adapter (z Mini-DIN na USB) pro ethernetové sondy a konvertor (nutný v prípade, že nie je k dispozícii server DHCP)

91,00€
vč. DPH  109,20€