Tepelně

25 Products or Recomendations for Tepelně
  • testo 405 - Thermal anemometer

    Obj.č 0560 4053

    testo 405; termo-anemometer s držiakom do potrubia, vrátane pripevňovacieho klipsu, batérie

    • Výpočet objemového prietoku do 99 990 m3/hod.

    • Ľahké odčítanie nameraných hodnôt vďaka flexibilnému kĺbu

    • Výsuvný teleskop až 300 mm

    • Ideálne vhodný pre meranie v potrubí

  • testo 425 - termoanemometer so sondou prúdenia

    Obj.č 0560 4251

    K preverovaniu funkčnosti ventilačných a klimatizačných zariadení patrí kontrola rýchlosti prúdenia vo vzduchotechnickom kanáli. Ak nie je totiž prúdenie vzduchu a objemový prietok správne nastavený, môže kvalita vzduchu v miestnosti trpieť. Anemometer testo 425 meria rýchlosť prúdenia a automaticky dopočítava objemový prietok.

    • Meranie teploty, prúdenia a tiež výpočet objemového prietoku

    • Pevne pripojená, výsuvná teleskopická sonda - maximálna dĺžka 820 mm, priemer 7,5 mm

    • S vytvorením časovej a bodovej strednej hodnoty

    • Funkcia Hold, zobrazenie hodnôt min. / max., Funkcia Auto-Off

  • testo 435-1 - multifunkčný merací prístroj

    Obj.č 0560 4351

    Testo 435 je séria multifunkčných prístrojov na meranie klímy od firmy Testo. Varianta testo 435-1 je základný merací prístroj tejto série. Vykonávate s ním merania, ktoré potrebujete pre nastavenie ventilačných a klimatizačných zariadení a pre posúdenie kvality vzduchu. K tomu máte na výber rozsiahlu ponuku voliteľných sond.

    • Voliteľne možnosť pripojenia termického anemometru a vrtuľkového anemometru na meranie rýchlosti vzduchu a objemového prietoku vo ventilačnom kanále

    • Kvalita vzduchu: merenie CO2, vlhkosti vzduchu a absolutného tlaku pomocou voliteľnej sondy IAQ

    • Zobrazenie vzdialenosti rosného bodu, hodnôt min., max. a priemernej hodnoty

    • Podsvietený displej

  • testo 445 - testo 445, vrátane TopSafe

    Obj.č 0560 4450

    testo 445, merací prístroj pre klimatizáciu, vrátane TopSafe, batérie a kalibračného protokolu

    • Multi-function climate measuring instrument: measure up to 6 measurement parameters at the same time

    • Internal reading memory for up to 3,000 readings

    • Automatic allocation of the duct cross-section to the measuring location (max. 99 measuring locations)

    • Automatic mean value calculation and determination of the volume flow

  • testo 435-3 - multifunkčný merací prístroj

    Obj.č 0560 4353

    Testo 435-3 - multifunkčný prístroj na meranie klímy s integrovaným meraním diferenčného tlaku. Vykonáte s ním merania, ktoré potrebujete na nastavenie ventilačných a klimatizačných zariadení a na posúdenie kvality vzduchu v miestnosti k tomu máte na výber zo širokej ponuky voliteľných sond.

    • Vrátane meraní diferenčného tlakomeru na kontrolu filtrov alebo na meranie s Prandtlovou trubicou

    • Možnosť pripojení ďalších voliteľných sond: termický a vrtuľkový anemometer a taktiež sondy na vlhkosť vzduchu, CO2, absolútny tlak a teplotu

    • Zobrazenie vzdialenosti rosného bodu, hodnoty min., max a priemernej hodnoty

    • Podsvietený displej

  • testo 480 - prístroj na meranie klímy

    Obj.č 0563 4800

    Meranie prúdenia vo ventilačnom kanáli, meranie teploty v laboratóriu, meranie vlhkosti vo výrobných procesoch, meranie diferenčného tlaku v čistých priestoroch: testo 480 so svojimi voliteľnými sondami meria, analyzuje a dokumentuje tieto a mnoho ďalších parametrov.

    • Presné digitálne sondy testo 480 (voliteľné) umožňujú meranie: prúdenia, teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, stupeň turbulencie, vyžarovaného tepla, CO2, intenzity osvetlenia, PMV / PPD, index WBGT a pomocou veľmi presného integrovaného senzora tiež diferenčný tlak

    • Vyhodnotenie a dokumentácia: na plne farebnom displeji, pomocou tlačiarne alebo profesionálneho počítačového softvéru, ktorý je súčasťou dodávky

    • Inteligentná koncepcia kalibrácie

  • testo 435-2 - multifunkčný merací prístroj

    Obj.č 0563 4352

    S multifunkčným prístrojom na meranie klímy testo 435-2 vykonávate všetky merania, ktoré sú potrebné na nastavenie a kontrolu ventilačných a klimatizačných zariadení a tiež na posúdenie kvality vzduchu. K tomu máte na výber rozsiahlu ponuku voliteľných sond - sami si tak určite, čo Váš merací prístroj bude vedieť!

    • Rozsiahle funkcie merania vďaka možnosti voliteľných sond – napríklad  anemometer, vlhkostné sondy, sonda lux a sonda na meranie stupňa turbulencie

    • Veľká kapacita pamäte pre až 10 000 nameraných hodnôt

    • Zobrazenie vzdialenosti rosného bodu, hodnôt min., max. a priemerné hodnoty

    • Vrátane počítačového softwaru pre analýzu a dokumentáciu nameraných dát

  • testo 435-4 - multifunkčný merací prístroj

    Obj.č 0563 4354

    S multifunkčným meracím prístrojom testo 435-4 vykonáte všetky merania, ktorá potrebujete na nastavenie ventilačných a klimatizačných zariadení a na posúdenie kvality vzduchu v miestnostiach. Senzor diferenčného tlaku na meranie s Pitotovou trubicou a na kontrolu filtrov je v testo 435-4 integrovaný. Okrem toho máte na výber z rozsiahlej ponuky voliteľných sond.

    • Vrátane senzoru diferenčného tlaku na meranie s Pitotovou trubicou alebo na kontrolu filtrov

    • V ponuke ďalšie voliteľné sondy (napríklad anemometer, vlhkostné sondy, sonda lux a sonda na meranie stupňa turbulencie) pre najrôznejšie účely merania

    • Veľká kapacita pamäte v prístroji na až 10 000 nameraných hodnôt

    • Vrátane počítačového softvéru pre analýzu a dokumentáciu nameraných dát

  • testo 405i - termický anemometr ovládaný chytrým telefonem

    Obj.č 0560 1405

    Termický anemometr testo 405i pro měření rychlosti proudění, teploty a objemového průtoku. Měřené hodnoty jsou pomocí Bluetooth přenášeny do Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu, hodnoty je tak možné pohodlně zobrazit nebo využít různé funkce aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App.

    • Měření objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty

    • Snadná konfigurace průřezu kanálu (rozměry a geometrie) pro stanovení objemového průtoku

    • Teleskopická sonda, prodlužitelná až na 400 mm

    • Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App

  • Chytré sondy v sadě pro klimatizaci - with smartphone operation

    Obj.č 0563 0003

    Vítejte ve světě digitální měřicí techniky v oblasti klimatizace. Kompaktní měřicí přístroje sady chytrých sond pro techniky klimatizací (testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i) se dají obsluhovat pomocí aplikace bezdrátově, vlastním chytrým telefonem nebo tabletem. Jsou bezpečně uloženy v praktickém chytrém pouzdře testo a velmi pohodlně se přepravují. Máte tak veškerou měřicí techniku vždy při sobě a jste okamžitě připraveni k práci.

    • Snadná konfigurace parametrů vyústky / kanálu (rozměry a geometrie) pro stanovení objemového průtoku

    • Záznam několika objemových průtoků a výpočet celkového objemového průtoku

    • Identifikace míst s rizikem výskytu plísně v kombinaci s testo 605i a testo 805i

    • Rychlá fotodokumentace s IR měřením teploty a laserovým označením měřeného místa

  • Sonda pre meranie stupňa turbulencie

    Obj.č 0628 0143

    Sonda pre meranie stupňa turbulencie

    • Turbulence measurement in accordance with EN 13779

    • Determination of air velocity and draught risk

    • Integrated temperature and ambient pressure measurement

    • Intelligent calibration concept

  • Sonda pohody prostredia pre meranie stupňa turbulencie s telesk...

    Obj.č 0628 0109

    Sonda pohody prostredia pre meranie stupňa turbulencie s teleskopom (max. 820 mm) a statívom, spĺňa požiadavky podľa DIN 1946 časť 2

    • Turbulence measurement in accordance with EN 13779

    • Non-directional flow measurement

    • High level of accuracy even at low flow velocities

    • Integrated temperature measurement

  • Hot wire probe (Ø 7.5 mm) - for flow and temperature

    Obj.č 0635 1024

    The hot wire probe (in conjunction with the appropriate measuring instrument) is ideal for determining flow velocity and temperature in ventilation ducts or at plate outlets and ventilation grilles.

    • Integrated temperature measurement and absolute pressure compensation for accurate measurement results

    • Probe head diameter: 7.5 mm – ideal for ventilation ducts with small holes

    • Intelligent calibration concept 

    • Flow measuring range: 0 to +20 m/s 

  • Hot ball probe (Ø 3 mm) - for flow and temperature

    Obj.č 0635 1050

    The hot ball probe (in conjunction with the appropriate measuring instrument) is ideal for determining flow velocity and temperature.

    • Non-directional flow measurement with unknown flow direction

    • Integrated temperature measurement and absolute pressure compensation for accurate measurement results

    • Intelligent calibration concept 

    • Flow measuring range: 0 to +10 m/s 

25 Products found
Show more