Tesniaci kónus s upevňovacou skrutkou

Obj.č.   0554 9010

Tesniaci kónus s upevňovacou skrutkou