Tesniaci kónus s upevňovacou skrutkou

Obj.č.   0554 9010

Tesniaci kónus s upevňovacou skrutkou

16,00€
vč. DPH  19,20€