Tesniaci kónus s upevňovacou skrutkou

Obj.č  0554 9010

Tesniaci kónus s upevňovacou skrutkou