testo 320 basic - compact flue gas analyzer

Obj.č.   0632 3223

  • Barevný displej s vysokým rozlišením

  • Rychlý a snadná navigace v menu

  • Výměna senzoru uživatelem

  • TÜV-testované podle normy EN 50379, části 1-3

testo 320 basic analyzátor spalin, včetně O2 a CO

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

745,00€
vč. DPH  894,00€

Popis produktu

testo 320 basic je Váš spolehlivý partner pro instalaci a údržbu v oboru vytápění.

Testo 320 má dva senzory pro O2 a CO, stejně jako teplotní čidlo integrované do plynové sondy spalin pro přímé měření teploty, O2 a CO. Z těchto údajů, přístroj vypočítá všechny relevantní parametry kouřových plynů, jako je hodnota CO2 , stupeň účinnosti a ztráty. Volitelně můžete měřit i tlak.

Standardizované měřicí menu umožňuje snadný provoz a podporuje Vás při každodenní práci. Kromě toho Vás testo 320 Basic může přesvědčit svým barevným displejem s vysokým rozlišením a možnou výměnu senzorů pouze uživatelem bez zásahu servisu.

 

Rozsah dodávky

testo 320 basic flue gas analyzer with O2/CO sensor without H2 compensation, including calibration protocol, colour graphic display. 
Hlavní technická data

Váha

573 g

Rozměry

240 x 85 x 65 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Třída ochrany

IP40

Rozměr displeje

Velikost displeje 240 x 320 mm

Funkce zobrazení

grafický barevný displej

Napájecí zdroj

akumulátor: 3,7 V/2400 mAh; síťový zdroj: 5 V/1 A

Maximum

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do 21 vol.%

Přesnost

±0,2 vol.%

Rozlišení

0,1 vol.%

Doba odezvy

< 20 s

Měření komínového tahu

Měřicí rozsah

-9,99 do +40 hPa

Přesnost

±0,02 hPa nebo ±5 % z mv (-0,50 do +0,60 hPa)

±0,03 hPa (+0,61 do +3,00 hPa)

±1,5 % z mv (+3,01 do +40,00 hPa)

Rozlišení

0,01 hPa

Teplota

Měřicí rozsah

-40 do +1200 °C

Přesnost

±0,5 °C (0 do +100,0 °C)

±0,5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 °C (-40 do +999,9 °C)

1 °C (> +1000 °C)

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do 120 %

Přesnost

0,1 %

Spalinové ztráty

Měřicí rozsah

0 do 99,9 %

Rozlišení

0,1 %

C02 měření ( vypočítáno z 02)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max (oblast zobrazení)

Přesnost

±0,2 vol.%

Rozlišení

0,1 vol.%

Doba odezvy

40 s

Měření tlaku

Měřicí rozsah

0 do +300 hPa

Přesnost

±0,5 hPa (0,0 do 50,0 hPa)

±1 % z mv (50,1 do 100,0 hPa)

±1,5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 hPa

Měření CO (bez H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 60 s

Měření CO okolí

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Rychlost měření

< 60 s

Sondy

168,00€
vč. DPH  201,60€
261,00€
vč. DPH  313,20€
164,00€
vč. DPH  196,80€
255,00€
vč. DPH  306,00€
260,00€
vč. DPH  312,00€
253,00€
vč. DPH  303,60€
261,00€
vč. DPH  313,20€

Spalovací vzduch / teplota

Teplotní sondy

57,00€
vč. DPH  68,40€

Pouzdra

Kufrík pre testo 308

Obj.č.: 0516 0002

39,00€
vč. DPH  46,80€
84,00€
vč. DPH  100,80€

Příslušenství pro měřicí

28,00€
vč. DPH  33,60€
230,00€
vč. DPH  276,00€
27,00€
vč. DPH  32,40€
40,00€
vč. DPH  48,00€

Meranie parametrov spalín horáka (CO, O2, teplota, ...)

Meranie emisií vykurovacieho systému slúži na stanovenie emisií znečisťujúcich látok v spalinách (napr. oxidu uhoľnatého CO) a horúcimi spalinami stratenej tepelnej energie. V niektorých krajinách je meranie spalín predpísané zo zákona. To má dva hlavné ciele:

1. čo najmenšie zaťaženie atmosféry znečisťujúcimi látkami, a

2. čo najefektívnejšie využitie energie

Nesmie byť prekročené predpísané množstvo znečisťujúcich látok v jednotke objemu spalín a energetická strata.

Oficiálne meranie sa vykonáva v normálnej prevádzke (tj. v zaťažení, v ktorom zariadenie bežne pracuje). Pomocou lambda sondy (jedno - alebo viacotvorová sonda) sa vykonáva meranie v jadre (v strede prierezu potrubia, nie na okraji) prepojovacieho potrubia medzi kotlom a komínom / dymovodom. Namerané hodnoty je možné v analyzátore spalín uložiť a buď vytlačiť, alebo neskôr preniesť do PC.

Meranie vykonáva technik pri uvádzaní do prevádzky, prípadne po štyroch týždňoch kominár pri pravidelnej kontrole.

Návody k obsluhe

Software