testo 816-1 - hlukomer

Obj.č.   0563 8170

  • Presné meranie hluku podľa IEC 61672-1 trieda 2 a ANSI S1.4 typ 2

  • Ideálne pre merania hluku v rozsahu 30 až 130 db

  • Integrovaná pamäť pre až 31 000 nameraných hodnôt: možnosť dlhodobého merania

  • Počítačový softvér pre vyhodnotenie a vrátane USB kábla pre prenos dát

Hlukomer testo 816-1 je profesionál medzi hlukomermi Testo. Pre profesionálne meranie hluku na pracoviskách a verejných miestach, v priemysle a vo výrobe - vrátane ukladania a vyhodnocovania dát.

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

531,00€
vč. DPH  637,20€

Popis produktu

Hlukomer testo 816-1 svojim špičkovým vybavením spĺňa všetky požiadavky na meranie hluku podľa normy IEC 61672-1 triedy 2 a ANSI S1.4 typ 2. Tým sa optimálne hodí pre meranie  hluku na pracoviskách a verejných miestach alebo tiež v priemysle a vo výrobe.

V porovnaní s hlukomerom testo 816 disponuje testo 816-1 naviac interným záznamníkom pre 31 000 nameraných hodnôt a dodáva sa navyše vrátane počítačového softvéru.

Meracia veličina  hluk

Ľudské ucho je okrem oka najčastejšie používaný zmyslový orgán. Vnímaním zvukov v našom okolí - reči, hudby, spevu vtákov alebo hluku strojov - sa dopĺňa naše vnímanie okolitého sveta. Ucho je teda nenahraditeľný zmyslový orgán, ktorý je nutné chrániť. Zvlášť v pracovné dni je náš sluch ohrozený hlukom strojov. Dnes je už všeobecne známe, že hluk, ktorý dlhodobo pôsobí na naše uši, môže spôsobiť nenávratné poškodenie sluchu. Hlukomer testo 816-1 je moderný merací prístroj, ktoré nám umožňuje merať a vyhodnocovať hlasitosť okolitého hluku.

Hlukomer pre profesionálov: zmerať, uložiť, vyhodnotiť

Rovnako tak ako hlukoměr testo 816 dostanete aj testo 816-1 v praktickej taške a môžete ťažiť z mnohých technických funkcií pre profesionálne meranie hluku v oblasti bezpečnosti práce a ochrany na pracoviskách, v priemyselných a výrobných halách a tiež na verejných miestach.

Dobu merania môžete - podľa požiadavky - zmeniť zo Slow (meranie raz za sekundu) na Fast (meranie každých 125 milisekúnd). Okrem toho môžete voliť medzi dvoma frekvenčnými hodnoteniami: krivka A zodpovedá vnímaniu hluku ľudským uchom, krivka C vyhodnocuje nízkofrekvenčné podiely hluku.

Hlukomer testo 816-1 môžete navyše kalibrovať na mieste merania pomocou voliteľne dodávaného kalibrátora hluku a skrutkovača, ktorý je súčasťou dodávky.

Namerané hodnoty dB (decibel) sú na podsvietenom displeji dobre čitateľné aj pri zlej viditeľnosti.

Hlukomer testo 816-1 dokáže ešte viac: disponuje interným záznamníkom a môže uložiť priamo v prístroji až 31 000 nameraných hodnôt. Pomocou dodávaného prepojovacieho USB kábla môžete celkom jednoducho pretiahnuť namerané hodnoty do počítača. Počítačový softvér, ktorý je tiež obsahom dodávky, vám pomôže pri správe a vyhodnocovaní dát. Okrem toho softvér umožňuje tiež dlhodobé merania, pričom možno aktuálne merané dáta sledovať priamo na počítači. V tom prípade musí byť hlukomer s počítačom prepojený.

Oblasti použitia hlukomeru testo 816-1

K bezpečnosti práce patrí, aby bolo zaťaženie pracoviska hlukom zachované pod určitú hladinou decibelov. Obťažovanie hlukom je tiež témou na verejných priestranstvách, keďže doprava a rôzne akcie nesmú vo väčšej miere obyvateľov negatívne ovplyvňovať.

Hlukomer testo 816-1 sa hodí ako pre meranie hluku na pracoviskách, tak aj pre meranie na verejných priestranstvách, pretože umožňuje ako presné bodové meranie tak tiež dlhodobé posudzovanie.

 

Rozsah dodávky

Obsah dodávky:
Hlukomer testo 816-1, podľa IEC 61672-1 trieda 2 a ANSI S1.4 typ 2. Vrátane transportnej brašne, ochrany proti vetru, počítačového softvéru a USB kábla, skrutkovač pre kalibrovanie, batérie a návod na obsluhu na CD.
Hlavní technická data

Váha

390 g

Rozměry

272 x 83 x 42 mm

Provozní teplota

0 do +40 °C

Frekvenční váha

A / C

Mikrofon

0,5 palec

Dynamický rozsah

100 dB

Čas vážení

FAST 125 ms / SLOW 1 sec

Typ baterie

4 x AA tužková baterie

Skladovací teplota

-10 do +60 °C

Hluk

Měřicí rozsah

30 do 130 dB

Frekvenční rozsah

20 Hz do 8 kHz

Přesnost

±1,4 dB (under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)

Rozlišení

0,1 dB

Rychlost měření

0,5 s

Příslušenství

390,00€
vč. DPH  468,00€