Zadržiavacia krytka pre testo 205 s gélovou náplňou KCL

Obj.č  0554 2051

Zadržiavacia krytka pre testo 205 s gélovou náplňou KCL