testo 435-4 - multifunkční měřicí přístroj

Obj.č.  0563 4354

  • Včetně senzoru diferenčního tlaku pro měření s Pitotovou trubicí nebo pro kontrolu filtrů

  • V nabídce další volitelné sondy (např. anemometr, vlhkostní sondy, sonda lux a sonda pro měření stupně turbulence) pro nejrůznější účely měření

  • Velká kapacita paměti v přístroji pro až 10 000 naměřených hodnot

  • Včetně počítačového softwaru pro analýzu a dokumentaci naměřených dat

Výrobek již není k dispozici. Znáte již nástupce?
Využijte výhod: >> Přejít k výrobku


Podrobnosti

Popis produktu

Multifunkční měřicí přístroj Vám umožní nejrůznější měření, která Vám pomohou při seřizování a kontrole ventilačních a klimatizačních zařízení a také při posuzování kvality vzduchu v místnostech. Od měřicího přístroje testo 435-2 se přitom liší integrovaným senzorem diferenčního tlaku pro měření proudění pomocí Pitotovy trubice, příp. pro kontrolu filtrů.

Multifunkční měřicí přístroj testo 435-4 nabízí tyto výhody

Obecně všestranný přístroj testo 435-4 ovládá velký počet měření – počínaje teplotou vzduchu přes proudění, objemový průtok a vlhkost až po intenzitu osvětlení (lux). Ovšem která měření ve Vaší praxi jsou nezbytná a která ne, to víte pouze Vy. A proto Vy rozhodnete, jak má být Váš měřicí přístroj vybaven: máte na výběr nejrůznější volitelné sondy.

Měřicí přístroj navíc není kompatibilní pouze s násuvnými sondami, nýbrž také s rádiovými sondami. Jestliže vybavíte testo 435-4 rádiovým modulem, který je volitelně na objednání, bude měřicí přístroj přijímat hodnoty až ze tří rádiových sond na vzdálenost max. 20 metrů ve volném prostoru. Jsou tak jednoduše možná měření i na těžko přístupných místech.

Servisní kufr, který je možné přiobjednat, Vám nabízí místo pro přístroj pro měření klimatu a Váš celý sortiment sond.

Multifunkční měřicí přístroj testo 435-4 pracuje efektivně, aniž by musel být předem složitě naprogramován:

Menu závislé na připojené sondě a volitelné uživatelské profily pro běžné praktické aplikace „měření v kanálu“ a „měření IAQ“ umožňují jednoduché zacházení. Paměť měřicího přístroje pojme až 10 000 naměřených hodnot. Data lze zcela jednoduše přetáhnou do počítače pomocí USB kabelu, který je součástí dodávky. Pro archivování a dokumentaci naměřených dat a měřicích programů (např. „měření v kanálu“) máte k dispozici počítačový software, který je rovněž součástí dodávky. Speciální protokoly měření prezentují Vašemu zákazníkovi data z měření v kanálu, z dlouhodobého měření a z měření stupně turbulence. Kromě toho můžete v případě potřeby na místě vyhotovit výtisk protokolu – pomocí rychlotiskárny testo, kterou si můžete přiobjednat.

Velký, podsvícený displej zajišťuje jednoduché odečítání naměřených hodnot i při špatných světelných podmínkách. Navíc je zobrazována vzdálenost rosného bodu, hodnoty min., max. a průměrná hodnota. Robustní pouzdro spolehlivě chrání měřicí přístroj testo 435-4 před nárazy.

Rozsah dodávky

  • Multifunkční měřicí přístroj testo 435-4 vč. integrovaného senzoru diferenčního tlaku, paměti naměřených hodnot
  • Software a USB kabel
  • Baterie
  • Výstupní protokol z výroby*
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.
Upozornění: Přístroj sám o sobě měří pouze diferenční tlak. K měření dalších parametrů vyžaduje měřicí přístroj minimálně jednu sondu – ta není součástí dodávky.

Technická data

Hlavní technická data

Váha

428 g

Rozměry

220 x 74 x 46 mm

Provozní teplota

-20 do +50 °C

Pouzdro

plast (ABS, TPE), kov

Třída ochrany

IP54

EU-/EG-směřnice

2004/108/EG

Typ baterie

3 x AA tužková baterie (1.5 V)

Životnost baterie

200 hod. (typické měření pomocí vrtulky)

Podsvícení displeje

Ano

Pamět

10,000 měření hodnot

Skladovací teplota

-30 do +70 °C

NTC

Měřicí rozsah

-50 do +150 °C

Přesnost

±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)

±0.4 °C (-50 do -25.1 °C)

±0.4 °C (+75 do +99.9 °C)

±0.5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 °C

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-200 do +1370 °C

Přesnost

±0.3 °C (-60 do +60 °C)

±(0.2 °C + 0.5 % z mv) (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 °C

Typ T (Cu-CuNi)

Měřicí rozsah

-200 do +400 °C

Přesnost

±0.3 °C (-60 do +60 °C)

±(0.2 °C + 0.5 % z mv) (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 °C

Kapacitní měření vlhkosti

Měřicí rozsah

0 do +100 %rF

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0.1 %rF

Absolutní tlak

Měřicí rozsah

0 do 2000 hPa

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0.1 hPa

Lopatkový anenometr

Měřicí rozsah

0 do 60 m/s

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0.01 m/s (Vrtulková Ø 16 mm + Ø 100 mm)

0.1 m/s (Ø 16 mm vane)

Rychlost poudění - žhavený drátek

Měřicí rozsah

0 do 20 m/s

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0.01 m/s

Měření CO2

Měřicí rozsah

0 do +10000 ppm

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

1 ppm

Diferenční tlak (vnitřní senzor) - piezorezistivní

Měřicí rozsah

0 do +25 hPa

Přesnost

±0.02 hPa (0 do +2 hPa)

±1 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.01 hPa

Přetížení

200 hPa

Osvit

Měřicí rozsah

0 do 100000 lux

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

1 lux

0.1 Hz


Sondy

Komfortní sondy

Kulová sonda (Ø 150 mm).

Obj.č.: 0602 0743

12,980.00 Kč
vč. DPH  15,705.80 Kč

Ponorné / vpichovací sondy

1,260.00 Kč
vč. DPH  1,524.60 Kč

Povrchové sondy

3,510.00 Kč
vč. DPH  4,247.10 Kč
3,730.00 Kč
vč. DPH  4,513.30 Kč
1,920.00 Kč
vč. DPH  2,323.20 Kč
6,040.00 Kč
vč. DPH  7,308.40 Kč

Prandtlova pitotová trubice

3,230.00 Kč
vč. DPH  3,908.30 Kč
3,650.00 Kč
vč. DPH  4,416.50 Kč
8,960.00 Kč
vč. DPH  10,841.60 Kč

Rádiové rukojeti a špička sondy

5,210.00 Kč
vč. DPH  6,304.10 Kč
1,920.00 Kč
vč. DPH  2,323.20 Kč
1,370.00 Kč
vč. DPH  1,657.70 Kč
3,370.00 Kč
vč. DPH  4,077.70 Kč
3,500.00 Kč
vč. DPH  4,235.00 Kč

Sondy okolního vzduchu

1,760.00 Kč
vč. DPH  2,129.60 Kč
2,120.00 Kč
vč. DPH  2,565.20 Kč

Vlhkostní sondy

9,160.00 Kč
vč. DPH  11,083.60 Kč

Příslušenství / Kalibrace

Příslušenství pro měřicí

810.00 Kč
vč. DPH  980.10 Kč
1,350.00 Kč
vč. DPH  1,633.50 Kč
1,500.00 Kč
vč. DPH  1,815.00 Kč
1,470.00 Kč
vč. DPH  1,778.70 Kč
1,470.00 Kč
vč. DPH  1,778.70 Kč

Tiskárna a příslušenství

testo rychlotiskárna IRDA

Obj.č.: 0554 0549

7,510.00 Kč
vč. DPH  9,087.10 Kč

Aplikace

Měření rychlosti proudění vzduchu v potrubí pomocí termického a vrtulkového anemometru

Společnost Testo nabízí pro měření rychlosti proudění a objemového průtoku v kanálu ventilace kompaktní anemometrické sondy a Pitotovy trubice.

Volba vhodné sondy nebo vhodného měřicího přístroje je závislá na rychlosti proudění ve ventilačním kanálu. Rychlosti proudění lze rozdělit do tří rozsahů:

- Nízká rychlost proudění : 0...5 m/s => vhodné jsou termické anemometry a termické sondy (obj.č. 0635 1535, 0635 1025)

- Střední rychlost proudění: 5...40 m/s => pro optimální výsledky jsou vhodné 16 mm vrtulkové anemometry a lopatkové sondy (obj.č. 0635 9535)

- Vysoká rychlost proudění : 40 ... 100 m/s => optimální výsledky dává Pitotova trubice (viz následující použití)

Sondy pro měření průtoku v kanálu jsou vybavené teleskopem, takže je lze snadno použít i pro velké vzduchovody. V případě požadavku je možné sondou měřit kromě rychlosti průtoku také teplotu a vlhkost vzduchu. Podle požadované aplikace si můžete vybrat měření průtoku v kanálu pomocí termické sondy, vrtulky nebo Pitotovy trubice.

Měření na vyústkách

Každý vstup a výstup vzduchotechnického kanálu musí mít takový objemový průtok, jaký byl výpočtem stanoven pro efektivní funkci celého vzduchotechnického systému.

Pro měření objemového průtoku na vyústkách kanálu je hodný velký lopatkový anemometr o průměru 100 mm (obj. č. 0635 9435), protože se jím rychlost proudění integruje na větší plochu a tím se zmenšuje vliv rušení měření ventilační mřížkou.

Při měření objemového průtoku na sacích nebo výstupních vyústkách větracích mřížek a diskových ventilech je ideální použít naši sadu měřicích trychtýřů (obj. č. 0563 4170) a velký 100mm lopatkový anemometr (obj. č. 0635 9435). Pomocí trychtýře je zachycen celý proud a není nutné provádět výpočet na základě rychlosti a průřezu vyústky. Tento způsob měření průtoku je jednoduchý a spolehlivý.

Měření teploty vzduchu a povrchové teploty

Dobré vnitřní klima má významnou roli na pohodlí a produktivitu lidí. Kromě konstrukčních podmínek a individuálního vnímání, přispívá k příjemnému klimatu rozhodujícím způsobem teplota vnitřního vzduchu a povrchová teplota stěn, oken, podlah a stropů.

Pro přístroj testo 435 je k dispozici velký výběr termočlánkových teplotních sond. Pomocí povrchové sondy (obj. č. 0602 0393) a vlhkostní sondy (obj. č. 0636 1712) je možné například ideálně odhalit místa s kondenzační vlhkostí a rizikem vzniku plísní.

Měření diferenčního tlaku na filtrech

Klimatizační zařízení jsou vybavena filtry, které brání průniku prachu z okolního prostředí do místnosti. Ty je potřeba pravidelně kontrolovat, zda je filtr ještě v pořádku. Kontrola se provádí měřením tlaku před a za filtrem. Výsledkem je diferenční tlak. Je-li hodnota diferenčního tlaku vysoká, filtr je znečištěný a je třeba jej vyměnit.

Měřicí přístroj testo 435-3 s integrovaným senzorem diferenčního tlaku měří v rozsahu 0 .. 25 hPa. Pro přesné měření je vybaven teplotní kompenzací. Práci s přístrojem usnadňují magnety na zadní straně pouzdra.

Měření ve vzduchotechnickém kanálu pomocí Pitotovy trubice

Pro funkčnost větrání a klimatizace je zásadní věcí dodržení předepsaného proudění vzduchu ve ventilačním kanálu.

Při vysokých rychlostech a při silně znečistěném vzduchu je možné pomocí přístroje testo 435-3 měřit rychlost proudění v rozsahu 0 až 64 m/s, využitím vestavěného snímače diferenčního tlaku a Pitotovy trubice. Přístroj testo 435-3 zobrazí současně tlak, rychlost proudění a objemový průtok.

Práci s přístrojem usnadňují magnety na zadní straně pouzdra.

Měření osvětlení

Měření osvětlení při práci slouží ke kontrole, zda mají zaměstnanci dostatek světla pro plnění svých úkolů. Dostatečné osvětlení pomáhá vyhnout se chybám, zabraňuje předčasné únavě a pomáhá udržovat pozornost.

Měření a vyhodnocování intenzity světla (přirozeného nebo umělého osvětlení) je možné pomocí přístroje testo 435-2 a sondy pro měření osvětlení (obj.č. 0635 0545).

Měření turbulencí

Rychlost proudění vzduchu v prostoru má přímý vliv na tepelnou pohodu. Pro vyhodnocení pohody prostředí může být použito měření turbulence a průvanu.

Turbulence způsobuje kolísání rychlosti a intenzity proudění vzduchu v místnosti.

Průvanem se obecně rozumí nežádoucí ochlazování těla pohybujícím se vzduchem. To může v určitém procentu osob vyvolávat nepříjemný pocit.

Směrově nezávislá sonda pohody prostředí (obj.č. 0628 0109) je speciálně navržena k měření turbulence v souladu s EN 13779 a pro měření průvanu. Multifunkční měřicí přístroj testo 435 dokáže ve spojení touto sondou přímo na displeji vyhodnotit shodu s touto normou.

Měření součinitele prostupu tepla

Při sanaci nebo rekonstrukci starých budov je důležité, aby bylo možné rychle zjistit, zda například přes okna nebo stěny neuniká zbytečně moc tepla. Jen tak je možné ušetřit náklady na energie a efektivně provést nápravná opatření.

Při hodnocení prostupu tepla, např. v rekonstruovaných starých budovách, je součinitel prostupu tepla nejdůležitější hodnotou. Díky němu je možné provést tepelně technické posouzení ohledně netěsnosti nebo i malého proudění vzduchu okny.

Pro výpočet součinitele prostupu tepla je potřeba naměřit 3 základní hodnoty:

- venkovní teplotu

- povrchovou teplotu vnitřní stěny

- teplotu vzduchu v místnosti

Pro stanovení součinitele prostupu tepla potřebujete rádiovou sondu (obj.č.: 0614 1635), kterou umístíte venku. Z ní se přenášejí naměřené hodnoty na měřicí přístroj v místnosti. Pro měření povrchové teploty vnitřní stěny připevněte na stěnu pomocí plastelíny 3 vodiče sondy pro měření součinitele prostupu tepla. Teplota vzduchu se měří pomocí senzoru, umístěného v konektoru sondy. Testo 435-2 z těchto tří hodnot automaticky vypočítá součinitel prostupu tepla a zobrazí jej na displeji. Výhoda: není potřeba nic počítat ručně, výsledek je k dispozici rychle a přesně.

Pomocí přístroje testo 435-2 můžete rychle a přesně vypočítat hodnotu součinitele prostupu tepla a další parametry, relevantní pro oblast klimatizace, větrání a kvality vzduchu.

Měření kvality vnitřního prostředí (CO2)

Špatná kvalita ovzduší v místnostech, způsobená vysokou koncentrací CO2, vede k únavě, nesoustředěnosti a může dokonce způsobit onemocnění. Pro zajištění odpovídající kvality vzduchu by koncentrace CO2 neměla překročit 1000 ppm. Jako „interpretační oblast“ je možné brát hodnoty v rozsahu 700-1500 ppm.

Pro sledování kvality vzduchu v místnosti je určena sonda IAQ (obj.č. 0632 1535). Tato sonda dokáže současně měřit hodnoty CO2, teploty a relativní vlhkosti.

Měření CO

Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn bez zápachu, barvy a chuti. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých materiálů, jako je uhlí, dřevo, ropa, zemní plyn atd. v tepelných zdrojích a spalovacích motorech. Koncentrace CO se rychle zvyšuje, zejména pokud není k dispozici dostatek kyslíku. To může mít fatální následky.

S pomocí prostorové sondy CO (obj. č. 0632 1235) a přístroje testo 435-1 lze detekovat i malé množství CO ve vzduchu.


Ke stažení