1. Home
 2. testo 616

testo 616 - přístroj pro měření vlhkosti materiálů

0560 6160
8,730.00 Kč 10,563.30 Kč
1
 • Spolehlivé měření vlhkosti dřeva, vlhkosti zdiva, potěrů a dalších stavebních materiálů
 • Nedestruktivní a současně přesné měření až do hloubky 5 cm
 • Uloženo 10 křivek pro nejrůznější stavební materiály a druhy dřeva
 • Podsvícený displej, funkce Hold, paměť pro hodnoty min. a max.
 • Profesionální přístroj pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů: s vlhkoměrem testo 616 měříte nedestruktivně a přesně.
  S vlhkoměrem testo 616 rychle a nedestruktivně zjistíte obsah vlhkosti ve stavebních materiálech nebo ve dřevě a tím můžete sledovat proces vysušování. Pro měření si jednoduše vyberete odpovídající charakteristiku materiálu a přiložíte měřicí sondu na měřený materiál. Přístroj Vám okamžitě zobrazí na displeji vlhkost materiálu – a to v hmotnostních procentech vztažených k sušině. Stisknutím tlačítka Hold podržíte výsledek měření vlhkosti dřeva, příp. vlhkosti stavebního materiálu na displeji.

  I když je měřicí plocha přístroje přiložena pouze na povrchu materiálu, například na zdi, na podlaze nebo na dřevěné fošně, lze měřit vlhkost uvnitř materiálu v hloubce až 5 cm.

  Ideální místa použití vlhkoměru testo 616

  S vlhkoměrem testo 616 získáte profesionální měřicí přístroj, který najde svoje využití počínaje sanací po škodách způsobených vodou, přes stavby až po truhlářství.
  • Zjištění škod způsobených vodou: rychle a nedestruktivně naleznete provlhlá místa ve zdech a podlahách
  • Sledování procesu vysušování: kontrola vlhkosti pro dodržení stavebního plánu nebo kontrolované vysušování po škodách způsobených vlhkostí
  • Určení vlhkosti dřeva: zkontrolujete vlhkost skladovaného dřeva před jeho dalším zpracováním

  Možnost volby materiálu pro testo 616

  • Měkké dřevo
  • Tvrdé dřevo
  • Lepenka
  • Anhydritový potěr
  • Cementový potěr
  • Vápenec
  • Porobeton
  • Beton
  • Vysoce izolační cihla
  • Plná cihla

  • Přístroj pro měření vlhkosti materiálů testo 616
  • Baterie
  • Výstupní protokol z výroby.*
  *Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.

  Hlavní technická data

  Rozměry
  70 x 58 x 234 mm
  Provozní teplota
  +5 do +40 °C
  Pouzdro
  plast (ABS, TPE), kov
  Třída ochrany
  IP30
  Typ baterie
  baterie (9 V, 6F22)
  Životnost baterie
  60hod.
  Aktualizace displeje
  0.5 s
  Jednotka
  Obsah vody v hmotnostních procentech v sušině (%)
  Měřicí hloubka
  ž 5 cm
  Rychlost měření
  0.5 s
  Skladovací teplota
  -20 do +70 °C
  Váha
  260 g

  Kapacitní měření vlhkosti

  Měřicí rozsah
  < 50 % (dřevo)
  < 20 % (stavební materiály)
  Rozlišení
  0.1

  Příslušenství

 • Příslušenství
  Soft case for measuring instrument
  Příruční brašna pro měřicí přístroj a sondu
   :
   0516 0210
   970.00 Kč 1,173.70 Kč
   1

  • Měření vlhkosti dřeva

   Pro další zpracování a využití skladovaných dřevěných materiálů je zásadní jejich vlhkost. Použití nesprávně vysušeného dřeva může způsobit mechanické deformace (smršťování a bobtnání), což vede k poškození nábytku nebo celých nosných konstrukcí budov. Z tohoto důvodu musí před dalším zpracováním truhláři a tesaři posoudit dřevo pomocí měření vlhkosti.

   Testo 616, umožňuje rychlé a nedestruktivní měření vlhkosti dřeva. Pro měření vlhkosti dřeva jsou k dispozici charakteristiky měkkého dřeva, tvrdého dřeva a dřevotřísky. Tyto charakteristiky byly stanoveny ve spolupráci s institutem LPI.

   Výsledky měření jsou hloubky až 5 cm a je možné je podržet na displeji stisknutím tlačítka. Hodnota se na displeji zobrazí ve hmotnostních procentech, vztažených na suchou hmotnost materiálu.

   testo-606-2

   Monitorování procesu sušení

   Ať už jde o čerstvě položené potěry, nebo kontrolu vysoušení, včasné zjištění dosažení požadované vlhkosti materiálu šetří čas a peníze.

   Potěry se dělají v poslední fázi, obvykle po omítkách. Poté následují podlahy a malování. Jejich vysychání je proto důležitým faktorem v harmonogramu výstavby, a to především proto, že na tom závisí pokládka podlah.

   Měřením vlhkosti přechází odpovědnost za položení podlahy na firmu, která podlahu pokládá. Důležitou součástí je také dokumentace provedení kontroly připravenosti podkladu.

   Jak rozsáhlé je poškození vlhkostí? Tuto otázku je nutné zodpovědět pro odhad, jaká zařízení a na jak dlouho mají být použity pro sušení.

   Testo 616 umožňuje rychlé a nedestruktivní měření vlhkosti stavebních materiálů. Kromě toho vám usnadňuje práci při kontrole vysoušení podlah, stěn a jiných povrchů.

   Diagnostika vlhkosti staveb

   Vlhkost podlah a stěn nebo stropů může být způsobena prasklým potrubím nebo zatékající vodou. Některé z těchto poškození vlhkostí se nezjistí okamžitě. Důvodem může být vzlínající vlhkost nebo zatékání vody kvůli vadné realizaci dešťové a splaškové kanalizace nebo ucpané drenáži či její malé kapacitě.

   V závislosti na výstupním nebo vstupním bodu se vlhkost může šířit různě a příliš pozdní odhalení může mít za následek obrovské škody. Proto je nutné měření obsahu vlhkosti v postižených oblastech, aby byl co nejdříve nalezen zdroj poškození vlhkostí.

   Testo 616 umožňuje rychlé a nedestruktivní měření vlhkosti stavebních materiálů. Měřicí elektrody se přiloží na povrch a na displeji se okamžitě zobrazí naměřené hodnota. Výsledky měření jsou z hloubky až 5 cm a je možné je podržet na displeji stisknutím tlačítka. Hodnota se na displeji zobrazí ve hmotnostních procentech, vztažených na suchou hmotnost materiálu.