testo 6381 - převodník diferenčního tlaku s výpočtem proudění

Obj.č.  0555 6381

21,170.00 Kč
vč. DPH 25,615.70 Kč
Skladem na centrále
  • Automatická justáž nuly zaručuje vysokou přesnost a dlouhodobou stabilitu nezávislou na teplotě

  • Nízký měřicí rozsah od 10 Pa zajišťuje velmi vysokou přesnost při velmi nízkých tlacích

  • Tlakový převodník pro diferenční tlak, rychlost proudění a objemový průtok, volitelně vlhkost a teplota

  • Možnost konfigurace managementu alarmu s nastavitelnou prodlevou odezvy a s potvrzením alarmu

Převodník diferenčního tlaku testo 6381 nabízí tu výhodu, že umí také vypočítat objemový průtok a rychlost proudění. Převodník umožňuje s volitelnou sondou navíc měření teploty a vlhkosti.


Podrobnosti

Popis produktu

Převodník testo 6381 byl specielně koncipován pro sledování diferenčního tlaku v měřicím rozsahu od 10 Pa do 1000 hPa.

V technice čistých prostor je udržováním přetlaku bráněno pronikání znečištěného vzduchu. Pro zachování konstantních podmínek čistých prostor vypočítává převodník z naměřeného diferenčního tlaku navíc objemový průtok a rychlost proudění.

Díky volitelné sondě z řady testo 6610 je převodníkem navíc možné současně měřit vlhkost a teplotu.

Převodník se vyznačuje především automatickou justáží nuly, která zajišťuje vysokou přesnost a dlouhodobou stabilitu. Kromě toho integrovaná funkce vlastní kontroly a včasné výstrahy zaručuje provozovateli vysokou disponibilitu zařízení.

Převodník diferenčního tlaku testo 6381 - aplikace

  • Sledování diferenčního tlaku mezi místnostmi: současné měření okolní teploty a vlhkosti
  • Sledování procesu vysušování
  • Měření diferenčního tlaku při procesech plnění a u lakovacích zařízení

Rozsah dodávky

Převodník diferenčního tlaku testo 6381 s výpočtem proudění, volitelně s vlhkostí / teplotou, s volitelným měřicím rozsahem mezi 10 Pa …1000 hPa, s volitelnými výstupy signálu, volitelně s displejem (podle konfigurace).


Příslušenství / Kalibrace

Další příslušenství a náhradní díly

3,230.00 Kč
vč. DPH  3,908.30 Kč

Příslušenství

P2A PC software

Obj.č.: 0554 6020

4,080.00 Kč
vč. DPH  4,936.80 Kč
Ethernet connector

Obj.č.: 0554 6653

6,180.00 Kč
vč. DPH  7,477.80 Kč

21,170.00 Kč
vč. DPH 25,615.70 Kč
Skladem na centrále