logo
 1. Home
 2. testo 6442

testo 6442 - měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu (DN25) pro 0,75...225 m3/h

0555 6442
 • Převodník s volitelnými výstupními signály: analogový výstup, impulzní výstup, 2 spínací výstupy
 • Integrovaná funkce sumarizace (totalizátor) pro zjištění celkové spotřeby
 • Vysoká přesnost: definovaný vnitřní průměr (DN25) umožňuje srovnání na normovaný objemový průtok
 • Snadná montáž a obsluha
 • Výrobek již není k dispozici. Znáte již nástupce?
  Využijte výhod: >> Přejít k výrobku
  Stlačený vzduch – důležitý nositel energie v průmyslových podnicích, který je však také velmi finančně náročný. S přesnou měřicí a regulační technikou vytvoříte transparentnost své spotřeby stlačeného vzduchu. Poznejte, jak můžete ušetřit energii a náklady a realizovat efektivní management životního prostředí (např. podle ISO 50.001 nebo ISO 14.001).

  S měřidlem spotřeby stlačeného vzduchu testo 6442 můžete ve Vašem systému stlačeného vzduchu provádět přesné měření spotřeby stlačeného vzduchu, kontrolu spotřeby a úniků a také měření průtoku. Měřidlo stlačeného vzduchu rovněž umožní analýzu provozních špiček, pomocí níž můžete realisticky posoudit kapacitu Vaší výroby stlačeného vzduchu. Dohromady Vám tato opatření pomohou nalézt potenciál úspor nebo zabránit zbytečným investičním nákladům.

  Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6442: přehled technických charakteristik

  Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6442 je současně převodníkem, který naměřené veličiny mění na elektrický signál. Převodník lze proto integrovat do zařízení (např. do systému stlačeného vzduchu) a je tak důležitým nástrojem v měřicí a regulační technice. Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6442 nabízí kromě toho následující výhody:
  • Maximální flexibilita díky různým výstupním signálům: analogový výstup, impulzní výstup, 2 spínací výstupy. Každý případ použití je pokryt: měření spotřeby, kontrola spotřeby nebo úniků nebo také měření průtoku
  • Integrovaná funkce sumarizace: totalizátor pro Vás zjišťuje celkovou spotřebu, takže nemusíte přemýšlet o dalších vyhodnocovacích jednotkách
  • Velmi vysoká přesnost: přesně definovaný vnitřní průměr (DN25) umožňuje srovnání na normovaný objemový průtok, čímž je dosaženo vysoké přesnosti měření. To je výhodou oproti běžným vpichovacím sondám, které na základě změřeného proudění a zadaného průměru potrubí vypočítají objemový průtok – což je postup s větší náchylností k chybám než při měření pomocí měřidla spotřeby stlačeného vzduchu
  • Snadná obsluha s velkou flexibilitou: zadání parametrů výstupních signálů, změna z fyzikálních jednotek, prodleva signálu, možnost tlumení signálu
  • Měření na kalorimetrickém principu: bez tlakové ztráty při měření
  • Další výhody: není zapotřebí kompenzace teploty, rychlá odezva, robustní senzor, optimalizovaná přesnost díky integrované vstupní a výstupní trase

  Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6442 s integrovanou vstupní a výstupní trasou, průměr DN25 (1″), s analogovým, impulzním a spínacím výstupem.