1. Home
 2. testo 6446

testo 6446 - měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu pro velké průměry potrubí

0699 6446
 • Převodník s volitelnými výstupními signály: analogový výstup, impulzní výstup, 2 spínací výstupy
 • Integrovaná funkce sumarizace (totalizátor) pro zjištění celkové spotřeby
 • Flexibilní montáž formou měřicího bloku, trubkové objímky nebo jako měřicí armatura
 • Jednoduchá obsluha s různými možnostmi (výstupní signály, fyzikální jednotky, atd.)
 • Výrobek již není k dispozici. Znáte již nástupce?
  Využijte výhod: >> Přejít k výrobku
  Mnoho průmyslových podniků využívá stlačený vzduch jako důležitého nositele energie, který je však drahý. Přesná měřicí a regulační technika Vám napomůže k transparentnosti spotřeby stlačeného vzduchu. Na základě měření stlačeného vzduchu uvidíte, jak spotřeba energie klesá, šetří se náklady a je možné provozovat aktivní management životního prostředí (např. podle ISO 50.001 nebo ISO 14.001).

  S měřidlem spotřeby stlačeného vzduchu testo 6446 jsou možná různá měření: měření spotřeby stlačeného vzduchu, kontrola spotřeby a úniků a také měření průtoku. Dále se dá měřidlo stlačeného vzduchu použít pro analýzu provozních špiček, pomocí níž můžete správně zhodnotit kapacitu Vaší výroby stlačeného vzduchu. Využijte těchto opatření, abyste poznali svůj potenciál pro snížení nákladů a energií a abyste eliminovali nepotřebné investiční náklady.

  Odhalte technické výhody měřidla spotřeby stlačeného vzduchu testo 6446

  Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6446 je současně převodníkem, který naměřené veličiny mění na elektrický signál. Převodník lze proto integrovat do zařízení (např. do systému stlačeného vzduchu) a je tak důležitým nástrojem v měřicí a regulační technice. Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6446 nabízí kromě toho následující výhody:
  • Maximální flexibilita díky různým výstupním signálům: analogový výstup, impulzní výstup, 2 spínací výstupy. Každý případ použití je pokryt: měření spotřeby, kontrola spotřeby nebo úniků nebo také měření průtoku
  • Integrovaná funkce sumarizace: totalizátor pro Vás zjišťuje celkovou spotřebu, takže není třeba pořizovat s vysokými náklady další vyhodnocovací jednotky
  • Flexibilní montáž: formou měřicího bloku, trubkové objímky nebo jako měřicí armatura
  • Velmi vysoká přesnost: měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu můžete dostat v různých velikostech (především jsou pokryty větší průměry potrubí: DN65-250)*. Poněvadž má každý model přesně definovaný vnitřní průměr, je možné provést srovnání na normovaný objemový průtok. Tímto způsobem je dosaženo vysoké přesnosti měření – především v porovnání s běžnými vpichovacími sondami, které změří proudění a na základě zadaného průměru potrubí vypočítají objemový průtok. Při tomto postupu je třeba počítat s větší náchylností k chybám
  • Snadná obsluha s velkou flexibilitou: zadání parametrů výstupních signálů, změna z fyzikálních jednotek, prodleva signálu, možnost tlumení signálu
  • Měření na kalorimetrickém principu: bez tlakové ztráty při měření
  • Další výhody: není zapotřebí kompenzace teploty, rychlá odezva, robustní senzor, optimalizovaná přesnost díky integrované vstupní a výstupní trase
  *Upozornění: při montáži s měřicí armaturou (volitelně) je možné pokrýt také následující průměry potrubí: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50.

  Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6446 pro velké průměry potrubí, bez výměnné armatury, volitelné průměry DN65 (2 ½″) / DN80 (3″) / DN100 (4″) / DN125 (5″) / DN150 (6″) / DN200 (8″) / DN250 (10″), s analogovým, impulzním a spínacím výstupem.