logo
 1. Home
 2. testo 6448

testo 6448 - měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu s tyčovou sondou (DN40-250)

0555 6448
 • Nastavitelné výstupní signály: analogový, pulzní, 2 spínací
 • Rychlá a bezpečná montáž/demontáž tyčové sondy díky ochraně proti zpětnému rázu a kulovému ventilu
 • Možnost montáže celého převodníku pod tlakem
 • Snadná obsluha s velkou flexibilitou (nastavení výstupních signálů, fyzikálních jednotek atd.)
 • Výrobek již není k dispozici. Znáte již nástupce?
  Využijte výhod: >> Přejít k výrobku
  V průmyslových podnicích slouží stlačený vzduch jako důležitý nositel energie, který však může být také příčinou vysokých nákladů. Přesná měřicí a regulační technika Vám poskytne transparentnost ve spotřebě stlačeného vzduchu. Nechte si přesným měřením stlačeného vzduchu přitom pomoci ušetřit energii a náklady a realizovat efektivní management životního prostředí (např. podle ISO 50.001 oder ISO 14.001).

  Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6448 se nabízí pro měření spotřeby stlačeného vzduchu, ke kontrole spotřeby a úniků a také k měření průtoku. Slouží rovněž k analýze provozních špiček, pomocí níž můžete posoudit, zda je kapacita Vaší výroby stlačeného vzduchu dostačující. Všechna tato opatření Vám pomohou odhalit potenciál snížení nákladů a energií a ušetřit zbytečné výdaje na investice.

  Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6448 přesvědčí následujícími technickými výhodami

  Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6448 je současně převodníkem, který naměřené veličiny mění na elektrický signál. Převodník lze proto integrovat do zařízení (např. do systému stlačeného vzduchu) a je tak důležitým nástrojem v měřicí a regulační technice. Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6448 nabízí kromě toho následující výhody:
  • Maximální flexibilita díky různým výstupním signálům: analogový výstup, impulzní výstup, 2 spínací výstupy. Každý případ použití je pokryt: měření spotřeby, kontrola spotřeby nebo úniků nebo také měření průtoku
  • Rychlá a bezpečná montáž/demontáž sondy díky ochraně proti zpětnému rázu a kulovému ventilu: bez rizika poranění zpětným rázem, bez úniku stlačeného vzduchu, možnost flexibilního použití sondy na více měřicích místech
  • Možnost montáže celého převodníku pod tlakem: měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu je možné díky závitořeznému sedlu (volitelně) namontovat za provozu
  • Integrovaná funkce sumarizace: díky totalizátoru lze bez dalších vyhodnocovacích jednotek zjistit celkovou spotřebu
  • Snadná obsluha s velkou flexibilitou: zadání parametrů výstupních signálů, změna z fyzikálních jednotek, prodleva signálu, možnost tlumení signálu
  • Měření na kalorimetrickém principu: bez tlakové ztráty při měření
  • Další výhody: není zapotřebí kompenzace teploty, rychlá odezva, robustní senzor, v nabídce pro různé průměry potrubí (DN40-250)

  Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu s tyčovou sondou testo 6448 pro zjištění, sledování, kontrolu a protokolování spotřeby stlačeného vzduchu, volitelné průměry DN40 (1 ½″) / DN 50 (2″) / DN65 (2 ½″) / DN80 (3″) / DN100 (4″) / DN125 (5″) / DN150 (6″) / DN200 (8″) / DN250 (10″) s analogovým, impulzním a spínacím výstupem.