testo 616 - prístroj na meranie vlhkosti  materiálov

Obj.č.   0560 6160

 • Spoľahlivé meranie vlhkosti dreva, vlhkosti muriva, poterov a  stavebných ďalších materiálov

 • Nedeštruktívne a súčasne presné meranie až do hĺbky 5 cm

 • Uložených 10 kriviek pre najrôznejšie stavebné materiály a druhy dreva

 • Podsvietený displej, funkcia Hold, pamäť pre hodnoty Min. a Max.

Profesionálný prístroj na meranir vlhkosti dreva a stavebních materiálov: s vlhkomerom testo 616 meriate nedeštruktívne a presne.

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

271,00€
vč. DPH  325,20€

Popis produktu

S vlhkomerom testo 616 rýchlo a nedeštruktívne zistíte obsah vlhkosti v stavebných materiáloch alebo v dreve a tým môžete sledovať proces vysušovania. Pre meranie si jednoducho vyberiete zodpovedajúcu charakteristiku materiálu a priložíte meraciu sondu na meraný materiál. Prístroj Vám okamžite zobrazí na displeji vlhkosť materiálu - a to v hmotnostných percentách vztiahnutých k sušine. Stlačením tlačidla Hold podržíte výsledok merania vlhkosti dreva, príp. vlhkosti stavebného materiálu na displeji.

Aj keď je meracia plocha prístroja priložená len na povrchu materiálu, napríklad na stene, na podlahe alebo na drevenej fošne, možno merať vlhkosť vo vnútri materiálu v hĺbke až 5 cm.

Ideálne miesta použitia vlhkomeru testo 616

S vlhkomerom testo 616 získate profesionálny merací prístroj, ktorý nájde svoje využitie počnúc sanáciou po škodách spôsobených vodou, cez stavby až po stolárstvo.
 • Zistenie škôd spôsobených vodou: rýchlo a nedeštruktívne nájdete prevlhla miesta v stenách a podlahách
 • Sledovanie procesu vysušovania: kontrola vlhkosti pre dodržanie stavebného plánu alebo kontrolovanie vysušovania po škodách spôsobených vlhkosťou
 • Určenie vlhkosti dreva: skontrolujete vlhkosť skladovaného dreva pred jeho ďalším spracovaním

Možnosť voľby materiálu pre testo 616

 • mäkké drevo
 • tvrdé drevo
 • lepenka
 • anhydritový poter
 • cementový poter
 • vápenec
 • pórobetón
 • betón
 • vysoko izolačná tehla
 • plná tehla

 

Rozsah dodávky

Obsah dodávky:
Prístroj pre meranie vlhkosti materiálov testo 616 vrátane výstupného protokolu z výroby a batérií.
Hlavní technická data

Rozměry

70 x 58 x 234 mm

Provozní teplota

+5 do +40 °C

Pouzdro

plast (ABS, TPE), kov

Třída ochrany

IP30

Typ baterie

baterie (9 V, 6F22)

Životnost baterie

60 hod.

Aktualizace displeje

0.5 s

Jednotka

Obsah vody v hmotnostních procentech v sušině (%)

Měřicí hloubka

ž 5 cm

Rychlost měření

0,5 s

Skladovací teplota

-20 do +70 °C

Váha

260 g

Vlhkostní kapacitní senzor

Měřicí rozsah

< 50 % (dřevo)

< 20 % (stavební materiály)

Rozlišení

0,1

Příslušenství

30,00€
vč. DPH  36,00€

Monitorovanie procesu sušenia

Či už ide o čerstvo položené potery, alebo kontrolu vysúšania, včasné zistenie dosiahnutia požadovanej vlhkosti materiálu šetrí čas a peniaze.

Potery sa robia v poslednej fáze, zvyčajne po omietkach. Potom nasledujú podlahy a maľovanie. Ich vysychanie je preto dôležitým faktorom v harmonograme výstavby, a to predovšetkým preto, že na tom závisí pokládka podláh.

Meraním vlhkosti prechádza zodpovednosť za položenie podlahy na firmu, ktorá podlahu kladie. Dôležitou súčasťou je taktiež dokumentácia vykonania kontroly pripravenosti podkladu.

Aké rozsiahle je poškodenie vlhkosťou? Túto otázku je nutné položiť pre odhad, aké zariadenia a na ako dlho majú byť použité pre sušenie.

Testo 616 umožňuje rýchle a nedeštruktívne meranie vlhkosti stavebných materiálov. Okrem toho vám uľahčuje prácu pri kontrole vysúšania podláh, stien a iných povrchov.

Diagnostika vlhkosti stavieb

Vlhkosť podláh a stien alebo stropov môže byť spôsobená prasknutým potrubím alebo zatekajúcou vodou. Niektoré z týchto poškodení vlhkosťou sa nezistia okamžite. Dôvodom môže byť vzlínajúca vlhkosť alebo zatekanie vody kvôli chybnej realizácii dažďovej a splaškovej kanalizácie alebo upchatej drenáži či jej malej kapacite.

V závislosti na výstupnom alebo vstupnom bode sa vlhkosť môže šíriť rôzne a príliš neskoré odhalenie môže mať za následok obrovské škody. Preto je nutné meranie obsahu vlhkosti v postihnutých oblastiach, aby bol čo najskôr nájdený zdroj poškodenia vlhkosťou.

Testo 616 umožňuje rýchle a nedeštruktívne meranie vlhkosti stavebných materiálov. Meracie elektródy sa priložia na povrch a na displeji sa okamžite zobrazí nameraná hodnota. Výsledky meraní sú z hĺbky až 5 cm a je možné ich podržať na displeji stlačením tlačidla. Hodnota sa na displeji zobrazí v hmotnostných percentách, vztiahnutých na suchú hmotnosť materiálu.

Pre zvlášť rýchlu a jednoduchú prácu sú v prístroji testo 616 uložené charakteristiky pre anhydritové a cementové potery, vápennopieskové tehly, pórobetón, betón, pálené a duté tehly.