Bezpečnost potravin: Zachování bezpečnosti potravin díky moderní technologii měření

Potraviny musí být bezpečné a bez patogenních zárodků, proto je jejich bezpečnost zásadní. Od přepravy a skladování produktů, výroby a přípravy potravin až po prodej - musí každá fáze splňovat pokyny HACCP. Společnost Testo nabízí řadu měřicích přístrojů a řešení typu „vše v jednom“, které zajišťují kvalitu a bezpečnost potravin za všech okolností. Jsou ideální nejen pro záznam a dokumentaci příslušných parametrů měření, jako je teplota, kvalita fritovacího oleje a vlhkost, ale také pro vytváření zpráv o měření.

Vysoce kvalitní měřicí technika společnosti Testo pro zlepšení bezpečnosti potravin:

 • Nabízí optimální podporu pro plnění konceptu HACCP
 • Lze použít k včasné detekci překročení mezních hodnot - takže můžete reagovat rychle
 • Umožňuje nepřetržité monitorování a kompletní dokumentaci vašeho chladicího řetězce
 • Používá se intuitivně, má praktický design a robustní konstrukci
 • Se stala spolehlivým partnerem pro přesné výsledky měření
 • Ať už potřebujete ruční měřicí přístroj, záznamník dat nebo řešení typu „vše v jednom“ - máme správné řešení pro každou měřicí úlohu

Bezpečnost potravin ve stravovacích službách

Flexible temperature monitoring with Testo combi thermometer

Měřicí přístroje pro spolehlivý potravinářský management v sektoru stravovacích služeb:

 • U příjmu zboží
 • Během skladování
 • Při přípravě potravin a obsluze
 
Stravovací služby
testo Saveris Restaurant

Řešení typu vše v jednom pro automatizovanou správu kvality v restauračních řetězcích, sestávající  ze

 • Senzorů pro záznam naměřených hodnot
 • Intuitivního softwaru
 • Komplexních služeb
Restaurační řetězce

Food safety in logistics and trade

Testo measurement technology logistics

Měřicí přístroje pro bezpečný chladicí řetězec během skladování a přepravě a pro příjem zboží

 • Monitorují teplotu a vlhkost
 • Záznamníky dat pro nepřetržitou dokumentaci
Logistika
Non-contact measurement in Incoming Goods with IR thermometers from Testo

Měřicí přístroje pro bezpečnou správu potravin ve velkoobchodu a maloobchodu

 • Příjem zboží a skladování
 • Během vystavení v chlazených pultech a mrazících boxech
 • Při přípravě čerstvého občerstvení
Velkoobchod a maloobchod
testo Saveris Food Stores

Řešení typu vše v jednom pro automatizované řízení kvality v supermarketech a na čerpacích stanicích, sestávající ze

 • Senzorů pro záznam naměřených hodnot
 • Intuitivního softwaru
 • Komplexních služeb
Maloobchod

Bezpečnost potravin ve výrobě prostřednictvím pravidelných kontrol

Temperature monitoring in food industry

Měřicí přístroje pro monitorování celého výrobního procesu

 • Monitorujte teploty a vlhkost
 • Záznamníky dat pro validaci a kvalifikaci procesu
 • Kompletní dokumentace naměřených hodnot
Potravinářský průmysl
Temperature check in traditional food production setcor

Měřicí přístroje pro tradiční výrobu potravin

 • Bodová kontrolní měření a nepřetržité monitorování
 • Měření hodnoty pH v různých médiích
Sektor tradiční výroby potravin
Food inspection

Sady měřicích přístrojů pro profesionální kontrolu potravin

 • Přesná měřicí technika pro náročné úkoly
 • Speciální transportní kufřík pro neomezenou mobilitu
Potravinoví inspektoři


Máte nějaké dotazy?

Potraviny: Bezpečnost především

Vysoké bezpečnostní standardy platí, pokud se jedná o výrobu, skladování, zpracování a přípravu potravin. Jedná se o to, aby byly potraviny a nápoje co nejvíce zbaveny všech choroboplodných zárodků a škodlivých patogenů, čehož lze dosáhnout pouze při monitorování každá fáze. Teplota a vlhkost ve skladovacích prostorách musí být trvale monitorována. Pokud dojde k odchylkám, je třeba okamžitě zasáhnout, abychom ochránili spotřebitele a poskytli jim bezpečné potraviny. Důležité je nejen to, aby byly všechny výrobky opatřeny příslušným štítkem označujícím jejich původ nebo speciální opatření pro skladování a konzervaci, ale je důležité také například to, aby byl bez přerušení dodržován chladicí řetězec. To musí být v zájmu bezpečnosti potravin ověřitelné, což není s jednoduchým teploměrem možné. Jsou vyžadovány moderní záznamníky teploty, které naměřená data zaznamenávají. Díky bezdrátovému připojení můžete nyní chladicí místnosti monitorovat dokonce bez kabelového připojení. Naměřená data lze pohodlně a bez závislosti na umístění vyčíst pomocí cloudového softwaru.

V souvislosti s bezpečností potravin musí být ověřitelný také celý chladicí řetězec a musí být možné také neustále monitorovat dopravu.

Food-Production-Loesung-2000x1500.jpg

Následující pokyny konceptu HACCP jsou sledovatelné a ověřitelné pomocí měřicích přístrojů pro bezpečnost potravin:

 • Analýza rizik
 • Identifikace kritických kontrolních bodů
 • Zavedení a použití monitorovacího systému
 • Implementace nápravných opatření v případě odchylek od mezních hodnot
 • Implementace vyhodnocení
 • Příprava dokumentace
 
testo-831-application-temperature-002194.jpg

Spotřebitelé: Chráněni měřicími přístroji pro bezpečnost potravin

Spotřebitelé by měli mít možnost spoléhat se na skutečnost, že není konzumace potravin zdraví škodlivá, ale že je pro ně prospěšná. Bez zavedených pevných bezpečnostních opatření by byla konzumace potravin bez choroboplodných zárodků způsobující nemoci pouze jen o štěstí. Zejména citlivé druhy potravin by vedly ke stížnostem spotřebitelů, protože vyžadují trvalé chlazení a na sebemenší přerušení chladicího řetězce reagují znehodnocením a explozivním množením bakterií. Je poměrně jednoduché zajistit, aby byly potraviny a nápoje bezpečné.

Zdraví a bezpečnost potravin jdou ruku v ruce

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg

Bezpečnost potravin hraje hlavní roli při výrobě, skladování a zpracování potravin. V tomto ohledu musí být splněny četné právní požadavky a byly vydány různé mezní hodnoty a doporučení. Zmíněné HACCP pokyny jsou pouze jedním z příkladů koncepcí, které mají přispět k vyšší úrovni bezpečnosti v potravinářství. Bezpečnost potravin je mimo jiné podporována měřicími přístroji Testo. Teploměry, které měří teplotu jádra potravin ve formě vpichovacích teploměrů, jsou pouze jedním z příkladů. Dalším příkladem jsou přístroje pro měření pH a testery fritovacího oleje Testo, které také významně přispívají k bezpečnosti potravin.

POP-Frittieröltester-Speisenzubereitung-Restaurant-2000x1500.jpg

Bezpečnost a efektivita

Monitorování potravin by nemělo být možné pouze bez přerušení, ale mělo by být také účinné. S tím jsou v souladu výše zmíněné testery fritovacího oleje, které umožňují kontrolu fritovacího oleje, takže jej již není nutné likvidovat ve „zbytečných případech“, ale nahradí se novým olejem, až když je ze zdravotního hlediska již nepřijatelný. Tím se zabrání zbytečným výměnám použitého oleje. Obecně musí být opatření pro bezpečnost potravin v souladu s nezbytnou efektivitou a hospodárností ve společnosti. V tomto ohledu vám mohou měřicí přístroje společnosti Testo skutečně pomoci.

Monitorování potravin: Možné také doma

Úplnou bezpečnost potravin musí zaručit nejen výrobce, kupující a zpracovatel, ale lze ji uplatnit i doma. Zde vstupují do hry vkládací teploměry, které udávají teplotu jádra potravin. Například při pečení masa a nutnosti zajistit, aby v něm bylo dosaženo správné teploty, mohou soukromí uživatelé i profesionální restauratéři využít vpichovací teploměr. Model společnosti Testo však není vhodný pouze ke kontrole tuhých potravin, ale lze jej použít také k měření teploty kapalin. Výhody jsou následující:

 • Bezpečná příprava při dostatečně vysoké teplotě
 • Žádné poškození vařeného jídla
 • Možnost přesného a rychlého měření
testo-104-application-temperature-001086.jpg