Zajištění efektivity plynových turbín

Plynové trubíny se osvědčily jak v průmyslové oblasti, tak také v komunálním elektrickém a tepelném hospodářství jako spolehlivé a rozhodující komponenty nejrůznějších druhů např. kongeneračních jednotek nebo plynových a parních kombinovaných elektráren. Optimálně nastavené provozní parametry plynové trubíny jsou určující pro to, aby rovněž odpovídající zařízení pracovalo skutečně efektivně, rentabilně a ohleduplně vůči přírodním zdrojům.

Komplexní souhra mezi parametry spalin a nastavením spalovacího procesu plynové turbíny tvoří základ pro optimální výkon. Proto je pro efektivní provoz důležité být vybaven spolehlivým a velmi přesným měřicím přístrojem.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Požadavek.

Plynová turbína

U emisí plynových turbín se musí přesně měřit jak velmi nízké, tak také velmi vysoké koncentrace plynu.

Velmi nízké emise CO-NOX při správném seřízení a správném provozním bodu plynové trubíny:

 • Pro dosažení co možná nejvyšší přesnosti měření se musí redukovat ovlivňující faktory způsobené vlhkostí plynu. K tomu patří především vliv ředění parametrů spalin způsobené vysokou vlhkostí plynu (plynný stav) a také vymýváním chemickými reakcemi mezi parametry spalin a kondenzátem (kapalný stav).

Velmi vysoké koncentrace plyn u při náběhu zařízení a při různých stupních zatížení:

 • Přitom může dojít ke špičce koncentrace plynu, který již nebude senzor low bez ředění schopen zachytit.

Řešení

ajištění efektivity plynových turbín s testo 350

Přenosný analyzátor spalin testo 350 splňuje požadavky na přesnost měření při velmi nízkých a vysokých koncentracích plynu:

Při nízkých koncentracích plynu se o velmi přesné měřené hodnoty stará kombinace senzoru NO2 a specielně pro toto použití vyvinutého senzoru NOlow s rozlišením 0,1 ppm. Vestavěná úpravna plynu a odběrová sonda s patentovanou speciální hadicí zabraňuje absorpci NO2 a ředění parametrů spalin. Spolu se senzorem COlow disponujete měřicí technikou, jakou potřebujete pro optimální údržbu a seřízení plynových turbín.
Při neočekávaně vysokých koncentracích plynu se automaticky aktivuje rozšíření měřicího rozsahu ředění jednotlivých slotů a chrání Vaše senzory COlow nebo NOlow před opotřebením. Díky jedinečnému elektronickému časování se zachová i při faktoru ředění až 40x obvyklá přenost měření. Tím jsou měřitelné i špičky a vysoké koncentrace bez problémů.

White paper plynové turbíny

White paper plynových turbín

Od komunální energie a dodávek energie do ropného a plynárenského průmyslu – plynové turbíny jsou nezbytné pro výrobu velkého množství energie ve vrcholném rozsahu zatížení. Aby byl palivový a spalinový proces efektivní a šetrný k životnímu prostředí, musí být zařízení optimálně nastaveno. Všechna důležitá témata najdete v našem novém white paperu pro servisní techniky:

 • Analýza emisí spalin
 • Zvyšování stupně účinnosti zařízení s plynovou turbínou
 • Přesné měření při velmi vysokých i při velmi nízkých koncentrací plynu
 • Optimální nastavení spalovacího procesu
 

Přehled výhod.

Analyzátor spalin testo 350: ideální pro plynové trubíny

Velmi přesné měření emisí s testo 350

 • Vysoká přesnost měření při nízkých koncentracích s přesnými senzory COlow nebo NOlow
 • Měření vysokých koncentrací a špiček bez dalšího senzoru díky rozšíření měřicího rozsahu a ochraně senzoru
 • Integrovaná úpravna plynu chrání před ředěním měřených hodnot vlhkostí a před vymýváním např. NO2 kondenzátem ve spalinách
 • Připravenost k měření během 30 sekund
 • Jednoduchá, precizní kalibrace zkušebním plynem na místě měření prováděná uživatelemNávrh použití

Návrh použití

Stáhněte se nejdůležitější informace pro poutiží u plynových turbín:

 • Vývoj emisí (lambda)
 • Optimální seřízení plynové turbíny

Další bestsellery testo


testo 872 - termokamera

Thermal imager testo 872

testo 885 - termokamera

Thermal imager testo 885