logo
  1. Home
  2. Aplikace
  3. Zajištění efektivního provozu plynových turbín

Plynové turbíny

Vysoká přesnost měření při všech koncentracích plynu.
Analyzátor výfukových plynů testo 350

Nejen v průmyslu, ale také v oblasti komunálního zásobování energií a teplem se plynové turbíny osvědčily jako spolehlivé a klíčové komponenty například v teplárnách nebo kombinovaných plynových a parních elektrárnách. Optimálně nastavené provozní parametry plynové trubíny jsou určující pro to, aby rovněž odpovídající zařízení pracovalo skutečně efektivně, rentabilně a ohleduplně vůči přírodním zdrojům.

Základem optimálního výkonu je komplexní vzájemný vztah mezi parametry výfukových plynů a nastavením spalovacího procesu. Z tohoto důvodu je pro efektivní provoz důležité mít po ruce spolehlivý a vysoce přesný měřicí přístroj.

Dobré pro klima. A pro rozvahu.

Snížení emisí a nákladů na energii

Zajištění efektivity plynových turbín

Při měření emisí na plynových turbínách je třeba měřit velmi nízké i vysoké koncentrace plynů.

Velmi nízké emise CO a NOx při správném nastavení a správném provozním bodě plynové turbíny:

  • Pro dosažení co možná nejvyšší přesnosti měření se musí redukovat ovlivňující faktory způsobené vlhkostí plynu. K tomu patří především vliv ředění parametrů spalin způsobené vysokou vlhkostí plynu (plynný stav) a také vymýváním chemickými reakcemi mezi parametry spalin a kondenzátem (kapalný stav).

Velmi vysoké koncentrace plyn u při náběhu zařízení a při různých stupních zatížení:

  • Přitom může dojít ke špičce koncentrace plynu, který již nebude senzor low bez ředění schopen zachytit.

Přehled výhod.

Vysoce přesné měření emisí s přístrojem testo 350

  • Vysoká přesnost měření při nízkých koncentracích díky přesným senzorům COlow a NOlow.

  • Měření vysokých koncentrací a špiček bez dalšího senzoru díky rozšíření měřicího rozsahu a ochraně senzoru

  • Integrovaná příprava plynu chrání před zředěním měřených hodnot vlhkostí a před vyluhováním např. NO2 kondenzátem ve výfukovém plynu.

  • Připraveno k měření za 30 sekund

  • Snadné a přesné nastavení zkušebního plynu na místě uživatelem

Odborná zpráva

Měřené veličiny pro plynové turbíny

Plynové turbíny jsou nepostradatelné pro výrobu velkého množství energie v oblasti špičkového zatížení, od komunální energetiky a teplárenství až po ropný a plynárenský průmysl. Aby proces náročný na palivo a výfukové plyny probíhal efektivně a šetrně k životnímu prostředí, musí být systém optimálně nastaven. Všechna důležitá témata najdete v naší nejnovější bílé knize pro servisní techniky:

Přejít na ukázku

Analýza emisí výfukových plynů

Zvyšování účinnosti systémů plynových turbín

Přesné měření při velmi vysokých a velmi nízkých koncentracích plynu

Optimální nastavení spalovacího procesu

A mnoho dalšího...

Další nejlépe se prodávající přístroje