Vlhkostní snímek

S termokamerami Testo můžete měřit vlhkost a zavčas vypátrat, kde se tvoří plísně. Můžete tak na vlhkých místech, která odhalila termokamera, provádět preventivní opatření. Místa ohrožená tvořením plísní tak lze ihned ošetřit.

Odhalení vlhkosti a vypátrání tvorby plísní

Aplikační snímek vlhkost

Vlhkost ve vnitřních prostorech budov často vede k širokosáhlým problémům: díky stavebním závadám a špatnému chování uživatelů může dojít k tvoření plísní. Firmou Testo patentově přihlášený "Vlhkostní snímek" ukáže pro každou jednotlivou naměřenou hodnotu v termogramu relativní povrchovou vlhkost. Lze tak změřit zvýšenou vlhkost a detekovat první známky plísně, aniž by již byla viditelná pouhým okem. Měření teploty termokamerou přitom slouží jako základ pro výpočet relativní povrchové vlhkosti.

Vlhkostní snímek Testo s principem semaforu

Vlhkostní paleta termokamery Testo vytváří různé zóny nebezpečí podle principu semaforu:

  • Zelená = žádné nebezpečí
  • Žlutá = pozor, možná tvorba plísní
  • Červená = POZOR! nebezpečí plísní

Analýza vlhkosti s rádiovou vlhkostní sondou

Analýza vlhkosti s rádiovou vlhkostní sondou

S volitelným měřením vlhkosti s externí rádiovou vlhkostní sondou můžete ještě jednodušeji identifikovat vlhkost vzduchu v místnosti: naměřené hodnoty se přenášejí do termokamery automaticky, v reálném čase, pomocí rádiového signálu. Odpadá tím manuální zadávání naměřených hodnot a ve snímku se ukládají vždy aktuální naměřené hodnoty. Rádiová vlhkostní sonda může být dodána k mnohým termokamerám Testo, např. pro testo 885-1.

Analýza vlhkosti – vytvoření zprávy

Aplikační obrázek zprávy

Vlhkostní snímky se mohou po zjištění plísně nebo po změření vlhkosti rychle a snadno přetáhnout do PC, kde je můžete, pomocí speciálního softwaru, zpracovat do profesionální zprávy v pouhých pěti krocích. Zprávu si poté můžete uložit ve formátu PDF a předložit ji svému zákazníkovi.

Zprávy podle DIN EN 13187

IRSoft nabízí předlohy zpráv specielně pro analýzu plášťů budov z hlediska tepelných mostů, takže lze rychle a snadno vytvořit zprávy podle normy DIN EN 13187. Kromě toho je možné pro individuální zprávy vytvořit vlastní předlohy pomocí designeru zpráv.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt