Vlhkostní snímek

S termokamerami Testo můžete měřit vlhkost a zavčas vypátrat, kde se tvoří plísně. Můžete tak na vlhkých místech, která odhalila termokamera, provádět preventivní opatření. Místa ohrožená tvořením plísní tak lze ihned ošetřit.

Odhalení vlhkosti a vypátrání tvorby plísní

Aplikační snímek vlhkost

Vlhkost ve vnitřních prostorech budov často vede k širokosáhlým problémům: díky stavebním závadám a špatnému chování uživatelů může dojít k tvoření plísní. Firmou Testo patentově přihlášený "Vlhkostní snímek" ukáže pro každou jednotlivou naměřenou hodnotu v termogramu relativní povrchovou vlhkost. Lze tak změřit zvýšenou vlhkost a detekovat první známky plísně, aniž by již byla viditelná pouhým okem. Měření teploty termokamerou přitom slouží jako základ pro výpočet relativní povrchové vlhkosti.

Vlhkostní snímek Testo s principem semaforu

Vlhkostní paleta termokamery Testo vytváří různé zóny nebezpečí podle principu semaforu:

  • Zelená = žádné nebezpečí
  • Žlutá = pozor, možná tvorba plísní
  • Červená = POZOR! nebezpečí plísní

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz


Analýza vlhkosti s rádiovou vlhkostní sondou

Analýza vlhkosti s rádiovou vlhkostní sondou

S volitelným měřením vlhkosti s externí rádiovou vlhkostní sondou můžete ještě jednodušeji identifikovat vlhkost vzduchu v místnosti: naměřené hodnoty se přenášejí do termokamery automaticky, v reálném čase, pomocí rádiového signálu. Odpadá tím manuální zadávání naměřených hodnot a ve snímku se ukládají vždy aktuální naměřené hodnoty. Rádiová vlhkostní sonda může být dodána k mnohým termokamerám Testo, např. pro testo 885-1.

Analýza vlhkosti – vytvoření zprávy

Aplikační obrázek zprávy

Vlhkostní snímky se mohou po zjištění plísně nebo po změření vlhkosti rychle a snadno přetáhnout do PC, kde je můžete, pomocí speciálního softwaru, zpracovat do profesionální zprávy v pouhých pěti krocích. Zprávu si poté můžete uložit ve formátu PDF a předložit ji svému zákazníkovi.

Zprávy podle DIN EN 13187

IRSoft nabízí předlohy zpráv specielně pro analýzu plášťů budov z hlediska tepelných mostů, takže lze rychle a snadno vytvořit zprávy podle normy DIN EN 13187. Kromě toho je možné pro individuální zprávy vytvořit vlastní předlohy pomocí designeru zpráv.