Zajištění efektivního provozu otopných systémů

Vodotrubné kotle, průmyslové generátory páry, termické čištění odpadního vzduchu nebo lodní kotelny: ten kdo dnes instaluje kotel pro vytápění, může sáhnout po technologiích, které spotřebovávají méně energie a méně zatěžují životní prostředí než ještě před 15 lety. Přesto se musí spalovací technika u průmyslových hořáků při době provozu 30 až 40 let průměrně dvakrát až třikrát modernizovat. Limity emisí dané zákonem, zvláště pro NOx, jsou stále přísnější. Z tohoto důvodu se na kotlích a hořácích měří emisní hodnoty při uvádění do provozu, při údržbě a při velmi přesných měřeních emisí (např. jako příprava na oficiální měření).

Na tomto základě lze jednoznačně posoudit hospodárnost zařízení a seřízení hořáku. Navíc je zajištěno, že zařízení dodržuje maximální hodnoty pro komínovou ztrátu a emise stanovené zákonem.


Výzva

Burner and boiler systems

Při analýze chování hořáku často stojí v centru posuzování přívod paliva, rozprášení, chování regulátoru a hodnoty emisí.

Zkušení servisní technici vědí:

 • Pro široký rozsah regulace, stabilní spalování a nejlepší hodnoty emisí je rozhodující optimální zásobování vzduchem.
 • Proto se musí zajistit, aby byl vzájemně sladěn ventilátor, vzduchové kanály a regulace.

Při analýze chování hořáku často stojí v centru posuzování přívod paliva, rozprášení, chování regulátoru a hodnoty emisí.
Zkušení servisní technici vědí: pro široký rozsah regulace, stabilní spalování a nejlepší hodnoty emisí je rozhodující optimální zásobování vzduchem. Proto se musí zajistit, aby byl vzájemně sladěn.

Pro každý spalovací proces tedy existuje optimální poměr přívodu paliva a vzduchu. V této oblasti pracuje spalovací zařízení se stabilním plamenem, nejlepší účinností a nejnižšími emisemi. Požadavek na servisní techniky spočívá v tom, aby určili optimální poměr vzduchu a zařízení s ohledem na tento poměr seřídili. 
Jak lze změny směsi paliva a vzduchu do detailu optimálně seřídit, je podle výrobce kotle, typu paliva a schéma regulace různé.

Některé hořáky řídí množství vzduchu, které je do kotle přiváděno, jiné množství paliva a další připouštějí seřízení obou parametrů. V každém případě je pro bezpečný a hospodárný provoz důležité znát přesné množství kyslíku v procesu.

Whitepaper

White paper

Výroba proudu, vytápění budov nebo výroby skla a cementu – hořáky a kotle dávají k dispozici potřebnou tepelnou energii. A aby spalovací proces byl co možná nejhospodárnější a nejšetrnější k životnímu prostředí, musí servisní technici zařízení optimálně vyladit. V našem novém whitepaperu najdete všechna relevantní témata k analýze spalin a vyladění zařízení:

 

 • Chemické reakce při spalování
 • Vliv poměru vzduchu na efektivitu a emise
 • Optimální seřízení zařízení pomocí testo 340 a testo 350
   

Řešení

S analyzátory spalin testo 340 a testo 350 se dají analyzovat všechny relevantní plyny a spalovací proces nastavit tak, aby se dosáhlo co nejlepšího poměru množství paliva a spalovaného vzduchu.

Přístroj testo 340 kontroluje stejně jako testo 350, aby byly dodržovány zákonem předepsané hraniční hodnoty emisí. Na tomto základu se dá optimalizovat tepelná účinnost hořáku. Obsáhlá dokumentace naměřených hodot a možnost vytvoření zpráv definovaných uživatelem s funkcí komentářů ve spojení se softwarem testo easyEmission činí změny na zařízení pochopitelnými.

Návrh aplikace

The emission analyzer testo 340 in the application

Stáhněte si zde nejdůležitější informace k aplikaci na kotli:

 • Vývoj emisí (Lambda)
 • Optimální seřízení motoru
   

Efektivní servis s analyzátorem spalin testo 340

The emission analyzer testo 340
Více informací
 • Samočistící efekt ve speciální hadici (PTFE): kondenzát a částice nečistot nezůstávají držet na stěnách hadice
 • Komfortní regulace: s prodloužením hadice (až na 7,8 m) vidíte displej kotle i na vzdálenějších místech měření
 • Žádné prostoje díky předem zkalibrovaným a výměnným senzorům
 • Rozšíření měřicího rozsahu (faktor 5): neomezené měření vysokých koncentrací (CO do 50 000 ppm)
 • Stále připraven k fungování díky robustní technice nenáročné na údržbu

 

Ordering suggestion

Analyzační box pro systém analýzy spalin testo 350

The emission analyzer testo 350
Více informací
 • Integrovaná úpravna plynu pro přesné (suché) výsledky i při nezamýšleném dlouhodobém měření
 • Propojení Bluetooth dovoluje komfortní práci i při velkých vzdálenostech (až 10 m ve volném prostoru) mezi kontrolní jednotkou a místem měření
 • Vhodný pro oficiální měření emisí (závisí na zemi)
 • Rozšíření měřicího rozsahu (faktor 2, 5, 10, 20 nebo 40 krát): neomezené měření vyských koncentrací (CO až 400 000 ppm při faktoru 40)
 • Vhodný pro použití u bioplynu a měření SO2 a H2S

 

Ordering suggestion

Další bestsellery od firmy Testo

testo 885 - termokamera

Sada chytrých sond testo pro vytápění

testo 316-2 –
Detektor úniku plynu

testo 760-3 – Digitální multimetr

testo 770-3 –
Klešťový multimetr

testo 755-2 –
Zkoušečka proudu a napětí

testo 750-3 –
Zkoušečka napětí

testo 510 Diferenční tlakoměr - sada

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt