1. Home
 2. Aplikace
 3. Zajištění účinnosti kotelen

Kotelny

Kontrola emisí. Optimalizujte nastavení kotle.
Analyzátory spalin testo 340 a testo 350.

Vodotrubné kotle, průmyslové generátory páry, termické čištění odpadního vzduchu nebo lodní kotelny: ten kdo dnes instaluje kotel pro vytápění, může sáhnout po technologiích, které spotřebovávají méně energie a méně zatěžují životní prostředí než ještě před 15 lety. Přesto se musí spalovací technika u průmyslových hořáků při době provozu 30 až 40 let průměrně dvakrát až třikrát modernizovat. Limity emisí dané zákonem, zvláště pro NOx, jsou stále přísnější. Z tohoto důvodu se na kotlích a hořácích měří emisní hodnoty při uvádění do provozu, při údržbě a při velmi přesných měřeních emisí (např. jako příprava na oficiální měření).

Na tomto základě lze jednoznačně posoudit hospodárnost zařízení a seřízení hořáku. Navíc je zajištěno, že zařízení dodržuje maximální hodnoty pro komínovou ztrátu a emise stanovené zákonem.

Dobré pro klima. A pro rozvahu.

Snížení emisí a nákladů na energii

Zajištění účinnosti kotelen

Při analýze chování hořáku často stojí v centru posuzování přívod paliva, rozprášení, chování regulátoru a hodnoty emisí.

Zkušení servisní technici však vědí:

 • Pro široký regulační rozsah, stabilní spalování a nejlepší hodnoty emisí je rozhodující optimální přívod vzduchu.

 • Proto je třeba zajistit, aby ventilátory, vzduchovody a ovládací prvky byly vzájemně sladěny.

Pro každý spalovací proces tedy existuje optimální poměr přívodu paliva a vzduchu. V této oblasti pracuje spalovací zařízení se stabilním plamenem, nejlepší účinností a nejnižšími emisemi. Úkolem servisního technika je určit optimální poměr vzduchu a podle toho systém nastavit.

Způsob, jakým lze optimálně nastavit změny směsi paliva a vzduchu, se liší v závislosti na výrobci kotle, typu paliva a regulačním schématu. Některé hořáky řídí množství vzduchu přiváděného do kotle, jiné množství paliva a další umožňují nastavení obou parametrů. V každém případě je pro bezpečný a hospodárný provoz důležité znát přesné množství kyslíku v procesu.

Srovnání analyzátorů spalin

Efektivní servisní měření s přístrojem testo 340

 • Samočisticí účinek ve speciální hadici (PTFE): částice kondenzátu a nečistot nelepí

 • Komfortní regulace: s prodloužením hadice (až na 7,8 m) vidíte displej kotle i na vzdálenějších místech měření

 • Žádné omezení výroby díky předem zkalibrovaným a výměnným senzorům

 • Rozšíření měřicího rozsahu (faktor 5): neomezené měření vysokých koncentrací (CO až 50 000 ppm)

 • Vždy připraven k použití díky robustní technologii nenáročné na údržbu

Vysoce přesné měření emisí s přístrojem testo 350

 • Integrovaná úpravna plynu pro přesné (suché) výsledky i při nezamýšleném dlouhodobém měření

 • Propojení Bluetooth dovoluje komfortní práci i při velkých vzdálenostech (až 10 m ve volném prostoru) mezi kontrolní jednotkou a místem měření

 • Vhodný pro oficiální měření emisí

 • Rozšíření měřicího rozsahu (faktor 2, 5, 10, 20 nebo 40 krát): neomezené měření vyských koncentrací (CO až 400 000 ppm při faktoru 40)

 • Vhodné pro použití s bioplynem, měření SO₂ a H₂S

Odborná zpráva

Měřené veličiny pro hořáky a kotle

Výroba elektřiny, vytápění budov nebo výroba skla a cementu - hořáky a kotle poskytují potřebnou tepelnou energii. Aby spalovací proces probíhal co nejhospodárněji a nejšetrněji k životnímu prostředí, musí servisní technici zařízení optimálně upravit. V naší odborné zprávě najdete všechna důležitá témata týkající se analýzy spalin a úpravy zařízení.

Přejít na ukázku

Chemické reakce při spalování

Vliv poměru vzduchu na účinnost a emise

Optimální nastavení systému s testo 340 a testo 350

A mnoho dalšího...

Co dalšího zákazníci rádi nakupují