Analyzátory částic pro topenáře a kominíky

Analyzátory částic Testo jsou baleny do praktického pouzdra. Je tedy velmi snadné je vzít s sebou na cesty všude tam, kde s nimi potřebujete měřit. A to je ve Vaší profesi zvláště užitečné. Při Vaší práci musíte dbát na normy a předpisy týkající se prachových částic. Avšak tyto jste schopni dodržovat pouze pomocí vhodné měřicí techniky.

Naše analyzátory částic jsou Vám ideálními pomocníky ve Vaší každodenní práci. Kromě jiného můžete využít přednastavená měření, díky kterým ušetříte spoustu času při provádění mnoha stejných měření.

Particle counter

Particulate matter measurement system

 • testo 380 testo 380 Feinstaub-Messsystem

  testo 380 - systém měření prachových částic

  Obj.č. 0632 3801

  254,200.00 Kč
  vč. DPH  307,582.00 Kč
  • Systém tvoří analyzátor jemných prachových částic testo 380 a analyzátor spalin testo 330-2 LL
  • Kompletní řešení pro systémy na tuhá paliva, olej a plyn
  Produkt

Fine dust measuring device for industrial use

Particle counter

Existuje řada profesí, které vyžadují dodržování právních předpisů a norem týkajících se prachových částic. Jednou z nich je např. kominík. Avšak takoví topenáři také běžně přicházejí do kontaktu s prachovými částicemi a musejí být schopni v této oblasti pracovat s vhodnou měřicí technikou. V těchto případech má smysl využít služeb analyzátorů částic.

Praktické měřicí přístroje, které provádějí digitální měření prachových částic v reálném čase, Vám umožní rychle reagovat na vzniklou situaci, naměříte-li příliš vysoké hodnoty. Přístroje z naší nabídky jsou certifikovány pro práci s nejrůznějšími palivy. Jste tedy schopni zajistit nejen ochranu osob v bezprostřední blízkosti systému, ale také optimální ochranu životního prostředí.

Při koupi analyzátor spalin byste měli vzít v úvahu následující vlastnosti přístroje:

 • Oblast použití ve vztahu k hraničním hodnotám
 • Využitelnost pro měření systémů na tuhá paliva a olej
 • Možnost mobilního využívání přístroje
   

Oblasti měření prachových částic

Investice do přístroje jako je analyzátor částic musí být samozřejmě dobře promyšlena. Avšak obsahuje-li Vaše náplň práce úkoly jako jsou např. nastavování spalovacích zařízení nebo dokonce provádění přejímacích testů, využití obdobného přístroje se nevyhnete. Zkrátka musíte být schopni ověřit, že daná zařízení splňují platné normy týkající se prachových částic. Měření prachových částic je tedy Vaší běžnou prací v místě měření a slouží jak pro ochranu životního prostředí, tak lidí.

Pro Vás je tedy důležité se moci spolehnout na prvotřídní měřicí techniku. Tím jste schopni získat lepší přehled o situaci a velmi přesné naměřené hodnoty. Měřicí přístroje od Testo jsou navrženy přesně pro tento typ prací spolu s odborníky z praxe a poskytují přesné a spolehlivé výsledky měření. V závislosti na typu přístroje lze odečítat měřené hodnoty i na displeji přístroje. To znamená, že můžete provést analýzu situace rovnou na místě a ihned předat Vaše poznatky Vašemu zákazníkovi.

Emission of particles

Plánujete-li využívat kombinaci analyzátoru částic s analyzátorem spalin při Vašem měření, při výběru obou přístrojů dbejte na jejich kompatibilitu.

Praktické vlastnosti moderního analyzátoru spalin od Testo:

 • Rozšíření možností měření klasického analyzátoru spalin
 • Důmyslná analýza měření přímo na místě
 • Grafické zobrazení naměřených hodnot pro lepší posouzení situace
   

Particulate matter monitoring – the different versions of the instrument

POP-Feinstaubmessgerät-Gerätevarianten-2000x1500.jpg

Sledování prachových částic je samozřejmě důležitým faktorem z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Avšak obecná kontrola úrovně spalin by se neměla podceňovat. Kombinace několika měřicích přístrojů může být v takovém případě velmi výhodná. Dnešní měřicí technika již pokročila, takže je zcela běžné, že mezi sebou můžete porovnávat výsledky měření z více měřicích přístrojů najednou. Takže např. při měření olejových topných systémů je vhodné využít kromě analyzátoru spalin rovněž detektor kouře.

Analyzátor spalin je také používán pro získání obecných hodnot, zatímco analyzátor částic může být použit pro kontrolu expozice nanočásticím v prostředí. Toto slouží k ochraně osob pracujících v bezprostřední blízkosti průmyslových zařízení, která vypouštějí nanočástice. Při využití jak analyzátoru spalin, tak analyzátoru částic získáte dokonalý přehled o situaci a výsledky měření, na které se můžete spolehnout.

Přehled dalších přístrojů pro měření spalin::

 • Detektor kouře
 • Analyzátor spalin
 • Čítač počtu nanočástic
   
Particle analysis Detail

Detailní pohled na měření prachových částic

Bez ohledu na to, zda jste kominík či topenář, pokud jde o přístroje pro měření prachových částic, tak pro dosažení velmi přesných výsledků měření nepotřebujete žádné další instrukce. Přístroje pro měření prachových částic od Testo byly navrženy pro měření všech tříd paliv. Jsou tedy pokryty třídy A, B i C. Kromě toho existují hraniční hodnoty, které se musí dodržovat a tyto lze zobrazit pomocí analyzátoru spalin. Úrovně 1 a 2 je pomocí těchto přístrojů také možné detekovat. Pokud z naměřených hodnot usoudíte, že je koncentrace částic příliš vysoká, můžete využít detektor úniku k vyhledání případného zdroje úniku částic.

Výhody detektoru úniku:

 • Rychlá kontrola systému
 • Odhalení úniků ve velmi krátkém čase
 • Spolehlivé údaje týkající se velikosti emitovaných částic
   
Particle counter Testo

Objednání analyzátoru částic Testo pro kominíky

Sami víte, jak důležité je měření prachových částic a také to, že jste ze zákona povinni provádět jejich kontrolu. Je pro Vás tedy nadmíru důležité se být schopný spolehnout na Vaši měřicí techniku. Vytvořili jsme tedy nabídku exkluzivních, vysoce kvalitních, moderních měřicích přístrojů přímo pro Vás. Detailní popis u každého přístroje Vám sdělí vše o jeho vlastnostech a možnostech použití.

V posledních letech je stále více zřejmé, že nanočástice - a zejména prachové částice - mají značný vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Zatímco nanočástice představují zastřešující termín, prachové částice dokazují na emise ze speciálních systémů. Může tedy mít smysl používat pro jejich měření nejen běžný analyzátor spalin, ale důmyslnější přístroj, navržený právě pro analýzu těchto částic. Ať už provádíte analýzu částic jako kominík či topenář - praktický, digitální měřicí přístroj pro měření prachových částic pro Vás bude vždy přínosem.