Hlukoměry Testo: vyvinuté pro ty největší požadavky

Hlukoměry testo jsou velice flexibilní. Můžete se spolehnout na vysoce přesné výsledky měření a jednoduché, praktické aplikace. Např. v oblasti životního prostředí, stavebních služeb nebo u klimatizačních a ventilačních systémů. Hlukoměry Testo jsou také ideálně vhodné pro dodržování norem týkajících se pohody prostředí na pracovišti, ať už se jedná o oblast ochrany životního prostředí, obchodu či průmyslu.

Sound level meter

Co Vám nabízí hlukoměr testo?

 • Precizní měřicí přístroj, který je ve shodě s nejnovějšími normami
 • Praktický příruční přístroj, měření můžete začít takřka okamžitě
 • Široká nabídka hlukoměrů: např. i kombinace hlukoměru se záznamníkem dat pro až 31 000 naměřených hodnot
 • USB rozhraní pro vyčtení a analýzu dat v PC
 • Komplexní nabídka příslušenství: ochrana proti větru, mikrofon, software pro správu dat a dlouhodobá měření, kalibrace hlasitosti a další
   

Ideální hlukoměr – navržen přesně pro Vaši aplikaci

testo 815

Sound level meter
Měřte hluk u HVAC systémů.

testo 816

Noise meter
Hlukoměr ve shodě s IEC 61672-1.

Hlukoměry Testo – vysoká přesnost a ve shodě s nejnovějšími normami

Na pracovištích a veřejných prostorech je nutné dodržovat zákonné normy týkající se úrovně hluku. Ujistěte se, že je konfigurace Vašeho hlukoměru nastavena na třídu přesnosti 0-2. Tímto je zajištěn ještě vyšší stupeň přesnosti měření. Hlukoměry testo jsou ideální přístroje pro měření hluku na pracovištích či veřejných prostorech.

Hlukoměry Testo splňují standard IEC 61672-1

Hlukoměry Testo splňují nejnovější standard IEC 61672-1, který před několika lety nahradil IEC 60651. Díky novému standardu je dosahováno ještě větší přesnosti měření.

Decibel meter

Chcete měřit vevnitř nebo venku? V naší nabídce naleznete hlukoměr pro každou aplikaci.

Všestranné správné používání hlukoměrů

Měření hluku umožňuje objektivní posouzení úrovně hlasitosti zvuků v okolí. Spolu s hlukoměry Testo jste rovněž vybaveni pro vysoce přesné měření šumu. Tímto jste tedy schopni provést potřebná nápravná opatření, na základě Vašich výsledků měření. Dále uvádíme některé detaily pro provedení správného měření:

 • Nastavení času: stiskněte tlačítko SLOW pro měření zvuků, u kterých se hlasitost mění jen zřídka (1 s); u zvuků s rapidní změnou hlasitosti (125 ms) stiskněte tlačítko FAST
 • Vyberte rekvenci A/C: pro běžná měření stiskněte tlačítko A; pro vyhodnocení nízkofrekvenčního šumu stiskněte tlačítko C
 • Nastavení mikrofonu: ujistěte se, že je mikrofon nasměrován přímo ke zdroji hluku
   

Four facts about sound which you should know:

1. Co jsou to zvukové vlny?
Zvukové vlny jsou délkové vlny, které se šíří směrem od svého zdroje v podobě mechanického vlnění pevnými látkami, kapalinami či plyny. Lidské ucho je běžně schopné zachytit frekvence pouze od 16 Hz do 20 kHz. Hlukoměry proto většinou frekvence mimo tento rozsah nezaznamenávají.

2. Jak moc je důležitý zdroj hluku?
Příliš vysoká úroveň hluku negativně působí na pohodlí a zdraví osob, nehledě na to, odkud hluk pochází. Ať už jsou to stroje či jiná zařízení nebo další osoby – hlukoměr v tomto ohledu nedělá žádné rozdíly. Ve výsledku jsou důsledky extrémně vysokého permanentního či opakujícího se hluku (např. v blízkosti přistávajícího letadla) vždy stejné: těžká újma na zdraví.


3. Jaké jsou hraniční hodnoty pro úroveň hlasitosti?
Hlukem způsobená ztráta sluchu je nejčastější nemoc z povolání. Sledování překročení hraničních hodnot pomocí hlukoměru má za úkol předejít újmě na zdraví. Avšak jaké jsou tyto hranice a pro jaké oblasti jsou stanovené? Toto určují tzv. doporučené úrovně hlasitostí, které udávají rozmezí 55 až 85 db jako bezpečnou úroveň pro člověka.  Tyto hodnoty se liší v závislosti na pracovišti: např. v oblasti mechanické výroby je min. hodnota 70 db, avšak u otevřených kanceláří by při stejné hodnotě již hlukoměr hlásil poplach, jelikož by tato úroveň hlasitosti byla pro toto pracovní prostředí extrémně vysoká. Doporučená úroveň hlasitosti pro otevřené kanceláře je 55 db.

4. Kde se musí provádět měření hluku?
Oblasti použití hlukoměrů jsou široké. Doporučujeme použít hlukoměry např. pro tyto oblasti:

 • Měření hlasitosti hořáků v topenářství
 • Měření hluku ze strojů v oblasti obchodu a průmyslu
 • Měření hluku na veřejných či soukromých událostech
 • Kontrola kompresorů či shromáždění v oblasti obchodu. Při stížnostech na hluk v obytných oblastech mohou správci provádět měření sami pomocí hlukoměru.

Nabízíme více než jen hlukoměry: objevte další měřicí techniku od Testo

Measure noise

Přístroje pro měření CO₂

Máte za úkol se ve Vaší oblasti odpovědnosti také postarat o dobré klimatické podmínky na pracovišti? Pak je koncentrace CO2 parametr, který by Vás měl zajímat. Měřicí přístroje CO₂ od Testo Vám poskytnou vysoce přesné a spolehlivé výsledky měření.

Přístroje pro měření CO

Oxid uhelnatý je vysoce toxický plyn, který je bez zápachu. Proto je nezbytné jej sledovat, např. pomocí měřicích přístrojů CO od Testo, které zachytí i ty nejmenší koncentrace.

Luxmetry

Luxmetry Testo jsou ideální řešení jak pro běžné, tak pro profesionální měření intenzity osvětlení.

Otáčkoměry

Testo nabízí širokou škálu otáčkoměrů a stroboskopů pro měření otáček. V naší nabídce si vybere každý.