Měřte teplotu okolního vzduchu s přesnou měřicí technikou od Testo

Měření teploty okolního vzduchu je jedním z nejčastěji prováděných měření v oblasti měření teploty. Protože jak lidé, tak zboží někdy reagují velmi citlivě na příliš vysoké nebo nízké okolní teploty.

Příklady, kde se běžně provádí měření okolního vzduchu, jsou např.: obytné či kancelářské budovy nebo sklady.

Nejlepší prodejce:
testo 925

Teploměry pro měření teploty okolního vzduchu od Testo Vám poskytují následující:

 • Měření teploty okolního vzduchu pomocí komplexní nabídky sond pro každou aplikaci
 • Zvláště robustní provedení s intuitivní obsluhou
 • Kalibrace a údržba z jednoho zdroje – s osvědčenou kvalitou Testo.

 

 

Produkty

S fixní sondou

Measure air temperature
Pro rychlá měření za stálých okolních podmínek.
 

S připojitelnými sondami

Air temperature meter
Pro větší flexibilitu měření a pro měření při nestálých okolních podmínkách.
 

Ovládaní pomocí telefonu

Air temperature measurement
Moderní přístroj – namísto kabelu aplikace: chytré sondy Testo. Profesionální měřicí přístroj v kompaktním formátu.

Teplotní sondy

Air temperature sensor
Komplexní nabídka pro každou aplikaci. Možnost vyrobení sond přímo na míru.
 

Aplikace měření pro Váš nový teploměr

Air probes

Sondy pro měření teploty

Sondy pro měření okolního vzduchu jsou vhodné zejména pro měření teploty vzduchu, např.  chladírenských zařízeních, v mrazničkách nebo klimatizačních systémech (výstupní teplota vzduchu), ve ventilačním poli (vstup / výstup vzduchu) nebo v meteorologickém poli.

Optimálního výsledku měření dosáháhnete při pohybu sondy vzduchem rychlostí 2 - 3 m / s.

Fyzikální zázemí pro teplotu okolního vzduchu

Teplota je fyzikální veličina nejčastěji měřena v čase. Teplota tělesa je měřítkem pro energii podřízeného pohybu částic, z nichž je těleso vytvořeno.

Physical backgrounds for air temperature

Celsius, Fahrenheit a Kelvin

Teplota je běžně udávána v Kelvinech (K) a, pro každodenní používání, měřena ve stupních Celsia (°C).

 • Při 0°C či 273,15 K se voda mění v led a při 100 °C či 373,15 K se voda mění ve vodní páru
 • V USA a několika dalších zemích je ještě dnes stále měřena teplota ve stupních Fahrenheita (°F)
 • Ve stupních Fahrenheita je teplota tání vody 32 °F a teplota varu vody 212 °F
 • Základní interval mezi těmito dvěma body je tedy 180 °F
   

Jak měřit přesně

Teplotu okolního vzduchu je ideální měřit ve výšce 2 m. Zároveň se ujistěte, že neprovádíte měření v blízkosti zdrojů tepla či chladu, tyto by mohly znehodnotit výsledky měření. Pro venkovní měření je hlavní rušivý faktor vstupující do měření sluneční záření.

Teploměry s připojením k internetu

Teploměry ovládané pomocí chytrého telefonu

Air temperature sensors

Chytré sondy Testo jsou kompaktní profesionální měřicí přístroje pro ty nejdůležitější každodenní aplikace měření. Nedisponují displejem, ale jsou zcela ovládány pomocí chytrého telefonu / tabletu s aplikací testo Smart Probes App. Teploměr testo 905i je ideální pro měření teploty okolního vzduchu.

Další výhody:

 • Rapidní detekce změn teploty pomocí grafického znázornění měřených hodnot
 • Měřicí rozsah -50…150 °C
 • Analýza a odeslání výsledků měření pomocí aplikace

 

Teploměr ovládaný chytrým telefonem testo 905i

Chcete měřit víc než jen teplotu? Zde naleznete to, co hledáte.

Air measurement

Termokamery

S termokamerami Testo můžete měřit povrchovou teplotu objektu a zobrazit ji v podobě termogramu. Tato metoda umožňuje okamžitou a jasnou identifikaci teplotních anomálií. Termokamery jsou proto ideálním nástrojem pro údržbu jak v průmyslu, tak ve stavebnictví.

Vpichovací a ponorné teploměry

Vpichovací a ponorné teploměry se využívají pro měření teploty kapalin a polotuhých, tuhých či pastovitých látek. Nejvíce se uplatňují v potravinářství (měření teploty jádra), laboratořích a farmacii.


Záznamníky teploty

Záznamníky teploty od Testo byly speciálně navrženy pro dlouhodobé sledování teploty. Měří a dokumentují teplotu ve skladech, kancelářích či obytných prostorech v uživatelsky nastavitelných intervalech. Většina záznamníků dat od Testo je schopná měřit více než jeden parametr a rovněž disponují vysokým zabezpečením naměřených dat, i v případě vybití baterií..

Měření povrchů

Kromě měření teploty okolního vzduchu je běžně potřeba měřit i povrchovou teplotu těles. Kromě příslušného měřicího přístroje jsou teplotní měřicí proužky od Testo další vhodnou alternativou pro tato měření.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.