1. Home
 2. Produkty
 3. Absolutní tlakoměry pro vysoce přesné měření

Absolutní tlakoměry

Měření absolutního tlaku je běžná metoda měření tlaku v uzavřeném systému, např. při odvzdušňování zařízení pomocí vakuové vývěvy nebo při evakuaci chladicích zařízení nebo tepelných čerpadel.

Vysoce přesné měření, spolehlivé monitorování

Měření absolutního tlaku - vaše výhody s Testo

 • Kompaktní a robustní konstrukce chránící měřicí senzor

 • Také pro aplikace v těžko přístupných nebo agresivních prostředích.

 • Velmi široká škála možných aplikací, např. ve správě budov, v chladicí, klimatizační a ventilační technice, v laboratořích a výrobních procesech.

Které absolutní tlakoměry měří nejlépe?

Samozřejmě ty od Testo

No results found.

Co byste měli vědět o měření absolutního tlaku

Tlak se měří v absolutním nebo relativním vyjádření v závislosti na aplikaci. Každý naměřený tlak se vztahuje k referenční hodnotě. U absolutního tlaku (označeného P abs) je referenční hodnotou absolutní vakuum (0 bar¬), které odpovídá vakuu ve vesmíru. Absolutní tlak, který je nezávislý na počasí nebo nadmořské výšce, tedy ukazuje rozdíl oproti vakuu. Absolutní tlakoměr má tři zvláštní vlastnosti:

 1. Pouze jedna hadicová přípojka.

 2. Ukazuje pouze kladné hodnoty a nelze jej vynulovat.

 3. Uzavřený podtlak ve snímači absolutního tlaku (referenční tlak).

Měření absolutního tlaku - časté aplikace v průmyslu a technice

Vedle teploty a vlhkosti je tlak jedna z nejdůležitějších a nejčastěji měřených fyzikálních veličin. Při častých pracích v oblasti topné techniky, sanitární oblasti, klimatu místností a budov, ale tak v procesní a zpracovatelské technice je nezbytné měření parametrů absolutního tlaku. Ať už se jedná o čistě absolutní tlakoměr nebo o kombinaci s dalšími relevantními měřicími parametry - u Testo najdete pro každou aplikaci ten nejlepší přístroj na měření tlaku:

testo 511 - malý a přesný: měřicí přístroj se senzorem absolutního tlaku.

Pro techniky s nejvyššími nároky na naměřené údaje je testo 511 vhodným přístrojem pro měření absolutního tlaku. Kromě absolutního tlaku měří tento praktický přístroj také barometrickou výšku a vypočítává barometrický výškový tlak.

testo 511 v jednom pohledu

 • Vysoce přesný: Měří absolutní tlak v rozmezí +/-3 hPa.

 • Velký rozsah měření: 300 … 1200 hPa.

 • Padne do každé kapsy: Malý, ovladatelný, praktický.

 • Mnohostranný: Ideální ke kompenzaci absolutního tlaku při měřeních proudění pomocí Pitotovy trubice.

 • Kompletní: Vhodný také pro barometrická měření (výška nad normální výškovou nulou na místě a tlak vzduchu na výšku hladiny moře).

Další možnosti měření tlaku pomocí Testo

Parametry tlaku jsou důležitým měřenými veličinami v chladicí, klimatizační a ventilační technice. Kromě čistě absolutního tlakoměru nabízí Testo kompletní řadu všech důležitých přístrojů pro měření tlaku - pro profesionální a efektivní práci.

testo Smart App

Jedna aplikace pro všechny obory

Aplikace testo Smart vás snadno a rychle provede měřením v chladicích, klimatizačních a topných systémech.

Nyní nově:

PRO měřící programy pro zvýšení účinnosti vašich aplikací

>> Nastavení ventilačního systému

>> Měření ve více měřicích bodech

Více informací

Multifunkční

Kompatibilní se všemi měřicími přístroji testo s technologií Bluetooth.

Efektivní

Přímé odeslání zprávy e-mailem.

Rychlé

Přehled všech naměřených hodnot.

Jednoduché

Intuitivní menu

Chytré

Stažení zdarma, použití zdarma

Novinka

PRO měřicí programy