Měřič klimatu - nepostradatelný pro měření různých klimatických parametrů

Měřič klimatu je cenným pomocníkem jak pro nastavování klimatizačních a ventilačních zařízení, tak také při hodnocení kvality vzduchu v místnosti. Multifunkční měřič vám umožní spolehlivé a přesné určení klimatických parametrů jakými jsou CO₂, vlhkost vzduchu, teplota vzduchu a absolutní tlak. Tento měřič jde dále než klasický hygrometr pro čisté zjišťování vlhkosti vzduchu. Pomocí možného připojení různých volitelných čidel a sond lze zjišťovat různé klimatické faktory.

Chtěli byste poradit s výběrem?

V našem online konfigurátoru si můžete zvolit Vaše požadavky na přístroj a sondy a mi Vám podle nich navrhneme ideální měřicí přístroj pro Vás.

Multifunkční měřič klimatu se sebou přináší následující přednosti:

 • Lze optimálně nastavit klimatizační a ventilační zařízení
 • Hodnocení kvality vzduchu nebo měření pro vytvoření pohody
 • Mnohé možnosti kombinace s různými snímači a sondami pro optimální měření
 • Jednoduchá manipulace
 • Mobilní design

Přehled multifunkčních měřicích přístrojů


testo 400 multifunkční měřicí přístroj

testo 400 universal IAQ instrument
 •  Ideální pro měření ve shodě s platnými normami
 • Asistent měření pro síťové měření VAC a měření pohody prostředí (PMV/PPD)
  • Vysoce přesné, individuálně kalibrovatelné sondy
  • Sondy lze jednoduše vyměnit bez restartu přístroje
  • Kompletní dokumentaci můžete vytvořit přímo na místě měření

testo 440 multifunkční měřicí přístroj

testo 440 multifunctional measuring instrument
 • Ideální pro rychlá a intuitivní měření
 • Jasně strukturovaná měnu měření pro všechny VAC aplikace
 • Připojení rádiových sond pomocí Bluetooth® pro větší pohodu měření a méně otravné kabeláže
 • Vysoce přesné, individuálně kalibrované sondy
 • Interní paměť pro až 7 500 naměřených hodnot a USB rozhraní pro export protokolů měření

testo 435 multifunkční měřicí přístroj

testo 435 multifunctional measuring instrument
 • Ideální pro běžná měření
 • Široká nabídka sond pro všechny VAC aplikace
 • Adaptivní menu v závislosti na připojených sondách a nastavitelné uživatelské profily pro měření ve vzduchotechnickém kanálu a IAQ parametrů
 • Interní paměť pro až 10 000 naměřených hodnot

 

Tipy a triky pro měření proudění

Profitujte m.j. z těchto témat

Nejdůležitější sondy pro každou aplikaci
Správné provedení měření při kolaudaci podle ČSN EN 12599
Rozeznání a zabránění chybám v měření

Jeden přístroj pro všechna měření: ušetřete s multifunkčním měřicím přístrojem

Už jste někdy přemýšleli nad tím, pořídit si multifunkční měřicí přístroj?

Multifunkční měřicí přístroje disponují mnoha výhodami, které Vám usnadní Vaši každodenní práci:

 • Staráte se o údržbu pouze jednoho přístroje a jste vybaveni měřit všechny důležité IAQ parametry
 • Sami si zvolíte sondy, které jsou vhodné pro Vaše měření, a můžete je obměňovat, jak uznáte za vhodné
 • Investujete pouze do jediného měřicího přístroje a dlouhodobě sklízíte výhody, které tato robustní a inteligentní technika přináší
   

Zaujali jsme Vás? Pak jsou naše multifunkční měřicí přístroje právě pro Vás.
 

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.


Měření klimatu pro přesné zjištění vlhkosti vzduchu

V rámci měření klimatu je určení vlhkosti vzduchu faktorem, který je pro vás velmi důležitý. Neboť správná vlhkost vzduchu v místnosti přispívá nejen k pohodovému pocitu, ale také k zachování zdraví. Každý měřič klimatu Testo je kvalitním přístrojem pro přesné zjištění vlhkosti vzduchu v různých prostorách. Neboť již malé překročení doporučené vlhkosti vzduchu v místnosti může vést ke tvorbě plísní.

Testo vám nabízí měřiče, které mohou být odpovídajícím způsobem vybaveny nebo přestrojeny volitelnými sondami a snímači, aby spolehlivě indikovaly plíseň i ve vzduchu místnosti. Protože jde v rámci optimální vlhkosti vzduchu v místnosti o velmi citlivé téma, měl by měřič dodávat velmi přesné hodnoty vlhkosti. Pomocí měřiče bytového klimatu Testo jste na té správné straně, protože neustále dodává vysoce přesné výsledky.

Přes komplexní techniku lze s každým měřičem vlhkosti Testo velmi jednoduše manipulovat. Přístroje disponují menu, která jsou závislá na snímačích, a rovněž volitelné uživatelské profily pro typická použití.

Climate measurement

Zejména efektivní pro měření vlhkosti je dokumentace naměřených dat přímo na místě, protože měřič je možné zpravidla používat mobilně.

V závislosti na přístroji je integrována rychlotiskárna Testo, která umožní ihned na místě vyhotovit výtisk protokolu naměřených dat. Tento výtisk můžete použít jako doklad pro svou práci. Přístroje bez integrované tiskárny lze bez problémů vybavit dodatečně.

Praktické vlastnosti měřičů klimatu:

 • Ukládání naměřených hodnot
 • Dokumentace výsledků na místě
 • Jednoduchá mobilní manipulace
Testo air meter

Multifunkční měřič klimatu pro zjištění různých klimatických parametrů

Měřič klimatu

Multifunkční měřič klimatu vám může být velkou pomocí, nejen pokud provádíte měření vlhkosti, ale také pokud má být zjištěno více různých klimatických parametrů. V závislosti na přístroji lze měřič klimatu vybavit pomocí různých snímačů a sond tak, aby bylo možné určit hodnoty, jako je například absolutní tlak, teplota vzduchu nebo objem CO₂ ve vzduchu. Funkce vycházejí tedy nad rámec čistě měřiče vlhkosti a umožňují zjišťování různých klimatických parametrů pouze pomocí jediného přístroje. Multifunkční měřič klimatu je vám tak oporou při zjišťování různých faktorů pro hodnocení kvality vzduchu v místnosti, a rovněž také měření pro zajištění pohody v místnosti. Slouží vám navíc jako důležitý pomocník pro přesná nastavení ventilačních a klimatizačních zařízení.

Moderní multifunkční měřiče skýtají následující přednosti:

 • Jednoduché odečtení přesných naměřených hodnot na displeji
 • Zjištění mnoha různých klimatických parametrů pouze pomocí jediného přístroje
 • Volitelné snímače a sondy umožňuji dodatečné vybavení měřiče podle individuálních potřeb

Optimální kvalita vzduchu – nejlépe ji „máte v ruce“ díky moderním měřičům

Pro optimální kvalitu vzduchu hrají důležitou roli různé faktory. Pomocí měřiče bytového klimatu můžete zjistit teplotu, vlhkost vzduchu nebo také objem CO₂ v místnosti. Měření těchto parametrů skýtá dobrý základ pro hodnocení kvality vzduchu v místnosti.

Pomocí odpovídajících snímačů a sond máte dále možnost zjišťovat ještě další měřené hodnoty pro určení kvality vzduchu. Tak je například možná maximálně přesná indikace plísní. Pro hodnocení kvality vzduchu, která bude mít výpovědní hodnotu a bude komplexní, nestačí tedy čistě samotný měřič vlhkosti vzduchu.

Měřiče Testo vám umožní díky přestrojení volitelnými snímači a sondami upravit možnosti měření podle svých individuálních potřeb.

Správné nastavení ventilačních a klimatizačních zařízení pomocí měřiče klimatu

Je vaším úkolem seřídit ventilační a klimatizační zařízení? Pak potřebujete precizní měřič, který vám dodá přesné hodnoty. Protože již malé odchylky mohou u klimatizačních a ventilačních zařízení zapříčinit problémy, nemůžete si dovolit pracovat s přibližnými hodnotami.

Měřiče Testo mají termický anemometr a vrtulový anemometr pro měření rychlosti vzduchu, a rovněž objemového proudu ve ventilačním kanálu. Tyto možnosti lze individuálně připojit. Měřič zde nabízí intuitivní obsluhu s jasně strukturovanými menu pro měření objemového proudu, stupně turbulence nebo také chladicího a topného výkonu.

Pomocí kvalitních digitálních sond existuje množství možností kombinace, abyste byli nejlépe vybaveni pro každý měřicí úkon.

CO₂, vlhkost vzduchu, teplota vzduchu a absolutní tlak - doplňky pro měřič klimatu

Multifunkční měřiče klimatu vám umožní precizní hodnocení kvality vzduchu v místnosti teprve tehdy, pokud máte změřeny různé klimatické parametry a zabýváte se jimi komplexně - a tyto hodnoty by měly být spolehlivé. Vedle naměřených hodnot vlhkosti vzduchu vyžadujete také přesné výsledky pro objem CO₂, teplotu vzduchu, a rovněž absolutní tlak. S testo 435-3 multifunkčním měřičem klimatu tak máte možnost připojit volitelné snímače pro zjištění měřených hodnot v případě následujících parametrů:

 • Absolutní tlak
 • CO₂
 • Teplota
 • Vlhkost vzduchu
   

Osvětlený displej umožňuje rychlé a jednoduché odečtení výsledků měření hned na místě. Vedle nástrčných snímačů lze s měřičem spojit navíc až 3 dodatečné rádiové snímače. Rádiový modul, který je volitelně k dostání, umožní měření teplot pořízené pomocí rádiových snímačů bezdrátově přenést ve volném prostoru ze vzdálenosti až 20 m.

Air velocity & IAQ measuring instrument