1. Home
  2. Produkty
  3. Převodniky testo

Převodníky

Převodníky se také označují jako snímače a slouží ke konfiguraci klasických fyzikálních veličin tak, aby se z nich mohl stát elektrický signál. To znamená, že převodníky najdou využití v první řadě u elektronických měřicích přístrojů. Přitom existují různé typy, jako například převodník teploty nebo převodník tlaku. Výstupem jsou standardní signály, jako je 4 -10 mA nebo 0 – 10 V. Dnes jsou mnohé měřicí přístroje vybaveny tak, aby pracovaly především se standardními signály. Převodník je potřebný k tomu, aby bylo možné porovnávat a zpracovávat různé fyzikální veličiny.

Při nákupu převodníku je třeba zkontrolovat a porovnat několik faktorů:

  • Co je měřeno?

  • Jaké jsou měřicí rozsahy?

  • Je integrováno monitorování?

  • Existuje analový výstup (4-20mA, 0-10V)?

  • Jaká je požadovaná přesnost?

Převodníky – různé druhy

Převodníky se dnes trvale používají v průmyslové oblasti. Díky možnosti měřit fyzikální veličiny tímto způsobem, se ušetří mnoho času. Navíc je díky této technologii možné přenášet výsledky na větší vzdálenosti a poté je vyhodnocovat. Zde máte možnost vybrat si z celé řady převodníků.

Existují například senzory, které jsou převodníky teploty. Tímto převodníkem lze vybavit prostory, kde teplota hraje důležitou roli a musí být neustále monitorována. Měření teploty a její přepočet na standardní veličiny ještě více usnadňuje analýzu. To platí i pro převodník vlhkosti. Zaměřujeme se zde na měření vlhkosti. Přístroje pro měření teploty a vlhkosti se však v některých případech také vzájemně kombinují. To znamená, že nemusíte používat dva přístroje.

Tlakové převodníky jsou oblastí samy o sobě, protože se zde opět rozlišuje mezi různými tlakovými verzemi. Obzvláště rozšířený je převodník diferenčního tlaku, který je v některých případech schopen měřit i průtoky. To umožňuje velmi vysokou úroveň rozlišení, pokud jde o identifikaci tlakových rozsahů. To je výhoda zejména vprůmyslu.

Převodníky pro měření teploty a vlhkosti

Převodník vlhkosti nebo převodník teploty jsou klasickými přístroji pro použití v průmyslu. Tyto přístroje můžete u nás najít online v různých provedeních.

Praktickou variantou, kterou můžete použít, je přitom kombinace se 2 analogovými výstupy. Přístroj lze připevnit na stěnu, a proto jej lze použít i pro dlouhodobá měření.