logo
 1. Home
 2. Produkty
 3. Převodníky tlaku - využijte efektivního měření tlaku

Převodníky diferenčního tlaku

Převodníky diferenčního tlaku a jejich funkce

V mnoha oblastech může mít tlak značný vliv na jak výsledky ve výrobě a průmyslu, tak na kvalitu produktu. Měření tlaku je tedy důležitým úkolem. Avšak protože výsledky měření nemohou být vždy použity přímo elektronickými přístroji, je nutné využít služeb převodníky diferenčního tlaku. Měření diferenčního tlaku zahrnuje měření rozdílu mezi různými úrovněmi tlaku. Hodnoty se převádějí pomocí převodníku diferenčního tlaku. Převádějí se například na rozsahy 4-20 mA nebo 0-10 V.

Co poskytuje dobrý převodník diferenčního tlaku?

 • automatické nastavení nulového bodu

 • jednoduché možnosti integrace

 • diferencované měření

 • v některých případech montáž přístrojů na měření vlhkosti a teploty.

Převodníky diferenčního tlaku v detailu

Je vhodné se zabývat problémem do detailu, aby bylo zajištěno efektivní používání převodníku diferenčního tlaku. Bez ohledu na typ měřeného tlaku nabízí převodník diferenčního tlaku elektrické měření a převod na konkrétní rozsahy. Existují různé efekty, které podporují a ovlivňují měření. V závislosti na výrobci to znamená, že přístroje pracují na různých principech. Mezi používané prvky patří změny odporu, změny napětí nebo také změny kapacity.

Jiné převodníky diferenčního tlaku V tomto ohledu je zvláště běžná konstrukce převodníků diferenčního tlaku. V této verzi měření zahrnuje měření rozdílu pro dvě různé úrovně tlaku. K tomu slouží různé tlaky, které na senzor působí. Výsledkem je výstupní signál, který může být zobrazen ve 4-20 mA nebo také v 0-10 V.

V zásadě je možné měřit a konfigurovat relativní tlak také pomocí snímače diferenčního tlaku. Převodníky teploty Existují zde velmi odlišné verze. Přístroje tak lze použít například ke sledování filtračních systémů, ventilačních systémů a také ventilátorů. Lze také kontrolovat tlakové nádoby a stav jejich náplně. Existuje však možnost provádět měření i v místnostech. Zde může mít smysl poohlédnout se po přístroji, který dokáže provádět i jiná měření, například měření průtoku. Užitečná může být i kombinace s jinými měřicími přístroji.

Kromě převodníků diferenčního tlaku existují i další převodníky. Interakce mezi hodnotami vám také může usnadnit sledování konkrétních oblastí a jejich vývoje a reagovat na ně, pokud se v nich vyskytnou problémy. Mezi tyto převodníky patří například:

 • ostatní tlakové převodníky

 • převodníky teploty

 • převodníky vlhkosti

 • převodníky průtoku

 • Převodníky napětí

Převodníky diferenčního tlaku – pohled na vlastnosti zařízení

Ať už hledáte vhodný převodník teploty nebo tlaku, nejdůležitější nakonec budou vlastnosti každého individuálního přístroje.. V naší nabídce naleznete řadu rozličných modelů pro různé oblasti využití. Pro diferenční tlak máte tedy možnost použít klasický snímač tlaku se zobrazením. K dispozici jsou také modely bez displeje.

Pokud potřebujete ještě podrobnější návrhy, můžete se podívat, jakými dalšími funkcemi vysílače disponují. Rozsah měření je zde například ukazatelem přesnosti. Pokud je měřicí rozsah obzvláště nízký, můžete využít velmi přesného měření i při nízkém tlaku. Na druhou stranu tam, kde jsou vyšší rozsahy měření, může docházet k nesrovnalostem.

Dodatečné měření rychlosti proudění a objemového průtoku

 • Přesnost bez ohledu na teplotu

 • dodatečná měření rychlosti proudění a objemů.

 • přesnost bez ohledu na teplotu

Aplikace v čistých prostorách

Čisté prostory

Definované tlakové rozdíly mezi čistým prostorem a přilehlou místností zajišťují kvalitu.