Záznamník tlaku pro důslednou dokumentaci

Záznamníky tlaku a ostatních hodnot jako je relativní vlhkost a teplota s komfortním ovládáním umožňujjí bezpečnou kontrolu v každém okamžiku a poskytují kontinuální měřená data.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Zaznamenávání tlaku

Ideální okolní podmínky potřebuje bezpečnou kontrolu. V různých oblastech pomáhají přístroje měřit a dokumentovat tlak, teplotu a ostatní vlastnosti jako vlhkost. Odpovídající záznamníky tlaku disponují odpovídajícími senzory a z části jsou vybaveny konektory pro další teplotní nebo vlhkostní sondy. Pro zaznamenávání disponují některé přístroje integrovaným systémem monitorování dat, ostatní se pro sběr dat dají propojit s počítačem. K tomu přicházejí v úvahu WiFi záznamníky dat nebo modely s kabelovým připojením. Odpovídající software pro vyčtení dat na počítači je k dispozici ve třech vezích a lze jej pohodlně stáhnout.

Přístroje a aplikace pro měření a zaznamenávání tlaku


Laboratoř

Data logger testo 176 P1 for pressure measurement in laboratories
Sledování a dokumentace laboratorních podmínek.

Kvalita vzduchu v místnosti

Monitoring indoor air quality with WiFi data logger testo 160 IAQ
Sledování kvality vzduchu v místnosti / pohody prostředí.

Snadné zaznamenávání tlaků

S moderní měřicí technikou, která je v přístrojích integrována, se dají často připojit doplňující sondy. Na displeji dostane uživatel první informaci o naprogramovaných hraničních hodnotách, eventuelním překročení těchto hodnot a o zbývající kapacitě baterie. Je-li zapotřebí pouze krátký přehled o datech, není potřeba je posílat do počítače, nýbrž je možné je rovnou odečíst na displeji záznamníku.

Záznamník tlaku
standardně disponuje interním senzorem pro absolutní tlak a konektory pro externí vlhkostní a teplotní sondy. Navídc obdržíte nástěnný držák, zámek, baterie a protokol pro kalibraci.

Pressure recording with data loggers
Data loggers for pressure, temperature, humidity, CO₂, UV and transport

Záznamní tlaku Testo pro různé podmínky

Některé záznamníky teploty a vlhkosti vzduchu byly vyvinuty pro kontrolu okolního prostředí v muzeu nebo v potravinářském průmyslu. Záznamník tlaku se však může díky zvláštní přesnosti kvalifikovat i pro obtížné oblasti jako laboratorní technika. K měření tlaku se navíc používají také teplotní sondy.

Typická provedení jsou záznamník CO₂ a záznamník UV záření, které zaručují komplexní sledování měřených dat. U takového záznamníku CO se často jedná o praktický ruční přístroj v malém formátu. I u minizáznamníku dat můžete snímat velký počet, například 16 000, naměřených dat. Zde se ukazuje vysoká kapacita datové paměti.

Některé měřicí přístroje byly specielně koncipovány pro sledování během přepravy. Zde záznamníky pro kontrolu přesvědči dlouhou dobou použití a také optimálním kompozicí. Naměřená data jsou připravena rovnou po použití ve formátu zprávy v PDF a je možné je přetáhnout do počítače.

USB záznamník tlaku pro přenos dat

Záznamníky tlaku se dají pro vyhodnocení absolutního tlaku spojit přes USB propojení s počítačem. Záznamníky teploty a vlhkosti vzduchu testo tak usnadňují přenos do počítače. Tím je umožněn kontinuální záznam měření a dokumentace. Pro analýzu dat je zapotřebí odpovídající naprogramování. K tomu Testo připravuje vhodný software. Existují tři verze, které Vám při kontrole klimatických podmínek pomáhají:

  • Software ComSoft Basic je připraven ke stažení zdarma a umožňuje plynulé programování záznamníku tlaku. Současně podporuje analýzu dat.
  • Software ComSoft Professional je k dostání volitelně a dává k dispozici více možností, které dovolují detailní analýzu. Tím je možné precizní vyhodnocení absolutního tlaku, teploty a vlhkosti.
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 je rovněž k dostání volitelně. Hodí se specielně pro požadavky z oblasti farmacie a odpovídá standardu CFR 21 Part 11.

Při programování je zapotřebí USB kabel, který není součástí dodávky. Toto USB propojení Vám pomůže také při přenosu dat ze záznamníku tlaku do počítače. Případně se dá k tomuto účelu použít také SD karta, která je nejdříve vložena v záznamníku a nakonec v počítači.

Software ComSoft for pressure data loggers

Záznamník dat pro tlak

Typické vlastnosti měřicích přístrojů pro zaznamenávání tlaku jsou:

  • Velká paměť naměřených dat, která v závislosti na modelu umožňuje uložení 2 milionů naměřených hodnot,
  • Doba provozu použitých baterií je v závislosti na přístroji v časovém intervalu až 8 let, rovněž jednoznačná známka dobré kvality,
  • Požadovaná funkčnost a rozšiřitelnost pro určité oblasti použití.

U profesionálních přístrojů pro sledování klimatu se jedná dílem o měřicí přístroje pro tlak, zatím co ostatní záznamníky měří teplotu a vlhkost. Tyto přístroje se mimo jiné používají při instalatérských a údržbářských pracech, kdy se kontrolují vodovody a plynovody. Přesná měření pomáhají sledovat těsnost, zatížitelnost a použitelnost. Zákonem předepsaná kontrolní měření jsou tak prováděna spolehlivě a bez velké námahy.

Pro určitá použití jsou nabízeny záznamníky otřesů. Ty slouží k bezpečnému sledování přepravy citlivých přístrojů. Elektro-zboží, umělecká díla, potraviny a farmaceutické výrobky jsou často dosti citlivé, proto je účelné spustit dlouhodobé zaznamenávání tlaku a také měřit otřesy. Stisknutím tlačítka Start začíná zaznamenávání dat, které se deaktivuje teprve vypnutím pomocí tlačítka Stop. Stačí pohled na displej záznamníku tlaku a zjistíte, zda byly při přepravě překročeny přednastavené hodnoty.

Monitoring atmospheric pressure with data loggers