logo
  1. Home
  2. Produkty
  3. Záznamníky tlaku pro důslednou dokumentaci

Záznamníky tlaku

Záznamníky tlaku a ostatních veličin jako je relativní vlhkost a teplota s komfortním ovládáním umožňují bezpečnou kontrolu v každém okamžiku a poskytují kontinuální měřená data.

Záznamníky tlaku pro důslednou dokumentaci

Zaznamenávání tlaku

Ideální okolní podmínky potřebuje bezpečnou kontrolu. V různých oblastech pomáhají přístroje měřit a dokumentovat tlak, teplotu a ostatní vlastnosti jako vlhkost. Odpovídající záznamníky tlaku disponují odpovídajícími senzory a z části jsou vybaveny konektory pro další teplotní nebo vlhkostní sondy. Pro zaznamenávání disponují některé přístroje integrovaným systémem monitorování dat, ostatní se pro sběr dat dají propojit s počítačem. K tomu přicházejí v úvahu WiFi záznamníky dat nebo modely s kabelovým připojením. Odpovídající software pro vyčtení dat na počítači je k dispozici ve třech vezích a lze jej pohodlně stáhnout.

Přístroje a aplikace pro měření a zaznamenávání tlaku

Snadné zaznamenávání tlaku

S moderní měřicí technikou, která je v přístrojích integrována, se dají často připojit doplňující sondy. Na displeji dostane uživatel první informaci o naprogramovaných hraničních hodnotách, eventuelním překročení těchto hodnot a o zbývající kapacitě baterie. Je-li zapotřebí pouze krátký přehled o datech, není potřeba je posílat do počítače, nýbrž je možné je rovnou odečíst na displeji záznamníku.

Záznamník tlaku standardně disponuje interním senzorem pro absolutní tlak a konektory pro externí vlhkostní a teplotní sondy. Navíc obdržíte nástěnný držák, zámek, baterie a protokol pro kalibraci.

USB záznamník tlaku pro přenos dat

Záznamníky tlaku se dají pro vyhodnocení absolutního tlaku spojit přes USB propojení s počítačem. Záznamníky teploty a vlhkosti vzduchu testo tak usnadňují přenos do počítače. Tím je umožněn kontinuální záznam měření a dokumentace. Pro analýzu dat je zapotřebí odpovídající naprogramování. K tomu Testo připravuje vhodný software. Existují tři verze, které Vám při kontrole klimatických podmínek pomáhají:

Záznamníky tlaku

Některá profesionální zařízení pro monitorování klimatu jsou zařízení pro měření tlaku, zatímco jiné záznamníky měří teplotu a vlhkost. Tato zařízení se používají při instalačních a údržbářských pracích, například při kontrole vodovodního a plynového potrubí. Přesná měření pomáhají sledovat těsnost a provozuschopnost. Kontrolní měření předepsaná zákonem se tak provádějí spolehlivě a bez velké námahy.

Záznamníky otřesů jsou pro určité aplikace ideální. Používají se k bezpečnému monitorování přepravy citlivých zařízení. Elektrotechnika, umělecká díla, potraviny a farmaceutické výrobky jsou často poměrně citlivé, proto má smysl zahájit dlouhodobé zaznamenávání tlaku a také měření otřesů. Stisknutím tlačítka start se spustí záznam dat, který se opět vypne až po deaktivaci tlačítka stop. Pohled na displej záznamníkku tlaku postačí ke zjištění, zda během přepravy nedošlo k překročení nastavených hodnot.

Záznamníky tlaku Testo pro různé podmínky

Doporučujeme

testo Saveris 2-T1

Bezdrátové záznamníky

Plně automatické systémy s jednoduchou instalací a obsluhou.

Ostatní rádi nakupují

testo 174 T

Záznamníky teploty

Praktický pomocník pro sledování teploty.

Doporučujeme

testo 175 H1

Záznamníky vlhkosti

Spolehlivé měření a dokumentace vlhkosti a teploty.

Doporučujeme

testo 160 IAQ

Záznamníky CO2

Ideální pro měření hodnot plynu v obytných a pracovních prostorech.

Záznamníky UV záření

Efektivní kontrola a dokumentace světelného zařízení a UV záření.

Doporučujeme

testo 184 G1

Záznamníky otřesů

Zaznamenávání otřesů pro optimální sledování přepravy.

Některé záznamníky teploty a vlhkosti vzduchu byly vyvinuty pro kontrolu okolního prostředí v muzeu nebo v potravinářském průmyslu. Záznamník tlaku se však může díky zvláštní přesnosti kvalifikovat i pro obtížné oblasti jako jsou laboratoře. K měření tlaku se navíc používají také teplotní sondy.

Typická provedení jsou záznamník CO₂ a záznamník UV záření, které zaručují komplexní sledování měřených dat. U takového záznamníku CO se často jedná o praktický ruční přístroj v malém formátu. I u mini záznamníku můžete snímat velký počet, například 16 000, naměřených dat. Zde se ukazuje vysoká kapacita datové paměti.

Některé měřicí přístroje byly speciálně koncipovány pro sledování během přepravy. Zde záznamníky pro kontrolu přesvědči dlouhou dobou použití a také optimálním kompozicí. Naměřená data jsou připravena rovnou po použití ve formátu zprávy v PDF a je možné je přetáhnout do počítače.