Sonda jemného tlaku pro testo 330 LL - pro topné systémy / 4 Pa měření

Obj.č.  0638 0330


  • Provedení kontroly topného systému a 4 Pa měření s kompatibilním analyzátorem spalin a příslušenstvím

  • Současné měření tlaku plynu a spalin

  • Žádný posun nulového bodu během měření tlaku (cyklické nulování)

Sonda jemného tlaku pro testo 330 LL

Kč 8,220.00
Kč 9,946.20 vč. DPH

Popis produktu

Vysoce přesná sonda jemného tlaku pro měření diferenčního tlaku a teploty spolu s testo 320 a 330. Spolu s dodatečným příslušenstvím je také možné vykonat kontrolu topných zařízení (v souladu s DIN EN 15378) a 4 Pa měření.

Cyklické nulování znamená, že sonda nemá žádný drift nuly a poskytuje vysoce přesné hodnoty za každé situace. Sonda jemného tlaku navíc umožňuje paralelní měření tlaku plynu a analýzu spalin spolu s testo 320 a 330.

 

Rozsah dodávky

Sonda jemného tlaku pro testo 330 LL.
Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

Depends on probe, max. -40 do +1200 °C

-200 do +300 °C (with surface probe 0604 0994 (accessory))

Přesnost

±0.5 °C (-40 do +100 °C)

±0.5 % z mv (Zbývající rozsah) additionally ±1 digit, additionally accuracy of probe

Rozlišení

0.1 °C

Rychlost měření

max. 1 / s

Difereční tlak

Měřicí rozsah

-9999.9 do +9999.9 pa

Přesnost

±0.3 pa (0 do +9.99 pa)

±3 % z mv (+10.00 do +9999.9 pa) additionally ±1 digit

Rozlišení

0.01 pa (-149.99 do +149.99 pa)

0.1 pa (Zbývající rozsah)

Rychlost měření

max. 1 / s

Rychlost proudění

Měřicí rozsah

Display range: 0.15 do 3 m/s

Rozlišení

0.1 m/s

Hlavní technická data

Provozní vlhkost

10 do 90 %rF non-dewing

Provozní teplota

5 do +45 °C

Třída ochrany

IP40

Skladovací teplota

-20 do +50 °C