testo 350 - analyzační box pro systém analýzy spalin

Obj.č.  0632 3510

 • Rozšíření měřicího rozsahu umožňuje neomezené měření i při vysokých koncentracích plynů

 • Jednoduchá výměna senzorů a rychlý přístup k opotřebovávaným dílům

 • Uzavřené pouzdro s integrovanou ochranou proti nárazu umožňuje používání v hrubém prostředí

 • Automatické zpracovávání měřicími programy po delší časové období

Analyzátor spalin testo 350 splňuje nejvyšší nároky v průmyslovém měření emisí: v praxi, den co den, přesvědčí snadná manipulaci, precizní měřicí technika a robustní provedení.  Analyzační box může být osazen až šesti senzory. Z toho je pět senzorů volitelných, takže si můžete libovolně vybrat mezi senzory CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy nebo CO2.

Tento přístroj potřebuje pro provoz sondu. Pro nabídku sond klikněte zde.

Klikněte zde pro výběr filtru.

Kč 35,400.00
Kč 42,834.00 vč. DPH

Popis produktu

Optimální pro profesionální analýzu spalin a průmyslové měření emisí: analyzátor spalin testo 350 splňuje mnohotvárná měřicí a analyzační zadání, dlouhodobě přesvědčí designem vhodným pro průmysl a je vhodný rovněž pro komplexní snímání dat.

Analyzátor spalin testo 350, to jsou dvě jednotky

 • S řídící jednotkou testo 350 s přehledným grafickým displejem ovládáte měření emisí. Obsluha je naprosto jednoduchá: v menu jsou na výběr aplikace hořák, plynová turbína, motory a aplikace definované uživatelem. Pokyny na displeji Vás navigují požadovaným měření a zjednodušují pracovní kroky až ke spuštění měření – řídící jednotka Vám tak šetří čas a námahu. S řídící jednotkou navíc můžete dálkově ovládat analyzační box i při prostorovém oddělení od kouřovodu a místa nastavení – to se zvláště doporučuje při měření emisí u velkých zařízení.
 • Analyzační box testo 350 potřebujete pro měření emisí, poněvadž obsahuje kompletní senzoriku a elektroniku. Standardně obsahuje analyzační box testo 350 senzor O2, avšak pro uvedení do provozu musí být zapojen minimálně jeden další senzor (možnost provozování maximálně se 6 senzory). Při připojování volitelných senzorů se můžete vybrat mezi senzory CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S nebo CxHy.
 • Rozšíření měřicího rozsahu umožňuje neomezená měření i při vysokých koncentracích plynů. K ochraně senzoriky se při neočekávaně vysokých koncentracích automaticky aktivuje rozšíření měřicího rozsahu (ředění). Měřicí rozsah zvoleného senzoru lze rozšířit o určitý faktor. Úpravna plynu (peltier) zajišťuje automatický odvod kondenzátu při dlouhodobých měřeních. Servisní kryt na spodní straně přístroje umožňuje rychlý přístup ke všem důležitým servisním a opotřebovávaným dílům jako čerpadlo a filtr, které si uživatel může vyčistit nebo vyměnit. Testo 350 je navíc vybaveno četnými diagnostickými funkcemi přístroje. Hlášení přístroje jsou uváděna v nekódovaném textu a jsou tak snadno srozumitelná. Aktuální stav analyzátoru spalin je zobrazován stále.
 • Analyzační box se dá ovládat kontrolní jednotkou, avšak může být obsluhován také v přímém propojení s počítačem nebo notebookem (přes USB, Bluetooth® nebo CANCase). Po naprogramování může analyzační box samostatně měřit a ukládat výsledky. Kromě toho je možný přenos naměřených dat z analyzačního boxu do řídící jednotky.

Průmyslové měření emisí s analyzátorem spalin testo 350

Analyzátor spalin testo 350 byl vyvinut specielně pro požadavky praxe v průmyslovém měření emisí. V záložce Aplikace se dozvíte více o:
 • Měření emisí u průmyslových motorů
 • Měření emisí u hořáků
 • Měření emisí u plynových turbín
 • Měření emisí v tepelných procesech

 

Rozsah dodávky

Analyzační box testo 350, osazený senzorem O2, vč. senzoru diferenčního tlaku,  vstup pro teplotní čidlo typ K NiCr-Ni a typ S, Pt10Rh-Pt, připojení sběrnice Testo, akumulátor, integrované čidlo nasávaného vzduchu (NTC), vstup pro trigger, datová paměť, rozhraní USB.
NTC

Měřicí rozsah

-20 do +50 °C

Přesnost

±0.2 °C (-10 do +50 °C)

Rozlišení

0.1 °C (-20 do +50 °C)

Sonda okolní teploty

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-200 do +1370 °C

Přesnost

±0.4 °C (-100 do +200 °C)

±1 °C (-200 do -100.1 °C)

±1 °C (200.1 do +1370 °C)

Rozlišení

0.1 °C (-200 do +1370 °C)

Typ S (Pt10Rh-Pt)

Měřicí rozsah

0 do +1760 °C

Přesnost

±1 °C (0 do +1760 °C)

Rozlišení

0.1 °C (0 do +1760 °C)

Difereční tlak

Měřicí rozsah

-40 do +40 hPa

-200 do +200 hPa

Přesnost

±1.5 % z mv (-40 do -3 hPa)

±1.5 % z mv (+3 do +40 hPa)

±0.03 hPa (-2.99 do +2.99 hPa)

±1.5 % z mv (-200 do -50 hPa)

±1.5 % z mv (+50 do +200 hPa)

±0.5 hPa (-49.9 do +49.9 hPa)

Rozlišení

0.01 hPa (-40 do +40 hPa)

0.1 hPa (-200 do +200 hPa)

Absolutní tlak

Měřicí rozsah

600 do +1150 hPa

Přesnost

±10 hPa

Rozlišení

1 hPa

volitelný v případě senzoru IR

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do +25 vol.%

Přesnost

±0.8% z k.h. (0 do +25 vol.%)

Rozlišení

0.01 vol.% (0 do +25 vol.%)

Doba odezvy

20 s (t95)

Měření CO (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do +10000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+200 do +2000 ppm)

±10 % z mv (+2001 do +10000 ppm)

±10 ppm (0 do +199 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +10000 ppm)

Doba odezvy

40 s

Zobrazení H₂ pouze jako indikátor

Měření CO low (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +500 ppm)

±2 ppm (0 do +39.9 ppm)

Rozlišení

0.1 ppm (0 do +500 ppm)

Doba odezvy

40 s

Zobrazení H₂ pouze jako indikátor

NO měření

Měřicí rozsah

0 do +4000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +1999 ppm)

±10 % z mv (+2000 do +4000 ppm)

±5 ppm (0 do +99 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +4000 ppm)

Doba odezvy

30 s

NO low měření

Měřicí rozsah

0 do +300 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +300 ppm)

±2 ppm (0 do +39.9 ppm)

Rozlišení

±0.1 ppm (0 do +300 ppm)

Doba odezvy

30 s

NO2 měření

Měřicí rozsah

0 do +500 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +500 ppm)

±5 ppm (0 do +99.9 ppm)

Rozlišení

0.1 ppm (0 do +500 ppm)

Doba odezvy

40 s

SO2 měření

Měřicí rozsah

0 do +5000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +2000 ppm)

±10 % z mv (+2001 do +5000 ppm)

±5 ppm (0 do +99 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +5000 ppm)

Doba odezvy

30 s

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do +120 %

Přesnost

0.1 % (0 do +120 %)

Spalinové ztráty

Měřicí rozsah

0 do +99.9 %

Rozlišení

0.1 % (0 do +99.9 %)

Kalkulace rosného bodu spalin

Měřicí rozsah

0 do +99.9 °Ctd

Přesnost

0.1 °Ctd (0 do +99.9 °Ctd)

C02 měření ( vypočítáno z 02)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max

Přesnost

Vypočteno z O₂ ±0.2 vol.%

Rozlišení

0.01 vol.%

H2S2 měření (infačervené)

Měřicí rozsah

0 do +300 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +300 ppm)

±2 ppm (0 do +39.9 ppm)

Rozlišení

0.1 ppm (0 do +300 ppm)

Doba odezvy

35 s

CO2 měření (infračervené)

Měřicí rozsah

0 do +50 vol.%

Přesnost

±0.3 vol.% + 1 % z mv (0 do 25 vol.%)

±0.5 vol.% + 1.5 % z mv (25 do 50 vol.%)

Rozlišení

0.01 vol.% (0 do 25 vol.%)

0.1 vol.% (> 25 vol.%)

Doba odezvy

10 s

Rychlost proudění

Měřicí rozsah

0 do +40 m/s

Rozlišení

0.1 m/s (0 do +40 m/s)

Methan

Měřicí rozsah

100 do 40000 ppm

2 % + (2 x mv methanu)

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Faktor odezvy

1

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Propan

Měřicí rozsah

100 do 21000 ppm

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Min. požadavek O2

2 % + (5 x mv propanu)

Doba odezvy

< 40 s

Faktor odezvy

1.5

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Butan

Měřicí rozsah

100 do 18000 ppm

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Min. požadavek O2

2 % + (6.5 x mv butanu)

Doba odezvy

< 40 s

Faktor odezvy

2

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Hlavní technická data

Rozměry

330 x 128 x 438 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Pouzdro

ABS

Třída ochrany

IP40

Typ baterie

lithiové baterie

Životnost baterie

5 hod.

Napájecí zdroj

síťový zdroj AC 90V ... 260V (47 ...65 Hz)

Vstupní napětí

11V ... 40V

Vypočítání rosného bud

0 °Ctd; 99 °Ctd

Max. prach

20 prach ve spalinách

Max. neg. press./flue gas

-300 mbar

Max. pos. press./flue gas

50 mbar

Výstup

napětí 5...12 V (vzestupná nebo sestupná hrana) délka impulzu > 1 s zatížení: 5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA

Max. vlhkost

+70 °C teplota rosného bodu na vstupu plynu do analyzačního boxu

Délka hadice

max. 16,2 m (odpovídá 5 hadicovým prodloužením)

Průtok čerpadla

1 l/min. s měřením průtoku

Maximum

250 000 naměřených hodnot

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Váha

4800 g

Odběrové sondy

Kč 1,880.00
Kč 2,274.80 vč. DPH
Kč 630.00
Kč 762.30 vč. DPH
Kč 7,760.00
Kč 9,389.60 vč. DPH
Kč 10,780.00
Kč 13,043.80 vč. DPH

Průmyslové sondy

Kč 2,460.00
Kč 2,976.60 vč. DPH

Teplotní sondy

Kč 3,130.00
Kč 3,787.30 vč. DPH

Příslušenství

Kč 1,550.00
Kč 1,875.50 vč. DPH
Výměnný filtr NO, 1 ks.

Obj.č.: 0554 4150

Kč 2,340.00
Kč 2,831.40 vč. DPH

Servisní měření na plynových turbínách

Plynové turbíny podléhají emisním limitům, jež musí být při provozu dodržovány a v závislosti na velikosti systému také pravidelně kontrolovány. Po uvedení do provozu a údržbě, jsou emisní hodnoty a specifikace výrobce kontrolovány a případně dokumentovány.

Měření emisní při kontrolách a seřízení u nízko NOx plynových turbín vyžaduje vzhledem k nízkým koncentracím NO velmi vysokou přesnost měření. Spojením senzoru NO2 a speciálního senzoru NOlow 0,1 ppm jsou s analyzátorem spalin testo 350 tyto požadavky přesně splněny. Navíc je přístroj vybaven integrovanou úpravnou plynu a speciální odběrovou sondou spalin s patentovanou speciální ochranou hadice, která zabraňuje absorpci NO2 a zaručuje srovnatelnost měření - bez ohledu na datum a okolní podmínky.

Servisní měření na průmyslových motorech

Analyzátor spalin testo 350 je důležitým nástrojem pro optimální nastavení plynových nebo vznětových motorů. Testo 350 se používá například při uvedení do provozu, pravidelné údržbě nebo při odstraňování potíží s nestabilním během. Analýza spalin je nutná pro optimální nastavení provozních parametrů motoru v souladu s platnými požadavky normy – kdy je často potřeba provádět nepřetržité měření po několik hodin. Speciálně vysoké a kolísavé koncentrace NO2ve spalinách motoru vyžadují samostatné měření NO a NO2, jen tak je možné hodnotu NOX motoru zobrazit s vysokou přesností. Integrovaná úpravna plynu a speciální sonda pro odběr spalin průmyslových motorů s patentovanou speciální hadicí, poskytuje ochranu před vstřebáváním NO2a SO2a zaručuje srovnatelnost měření - bez ohledu na datum a okolní podmínky.

Servisní měření na systémech úpravy spalin

Kvůli požadavku dodržení emisních limitů je nutné pomocí přenosného analyzátoru spalin spolehlivě změřit charakteristiky spalin před a za zařízením pro úpravu spalin. Kromě pravidelných kontrol mechanického poškození a znečištění dává měření spalin také informace o účinnosti a funkčnosti systému. Funkce BUS analyzátoru spalin testo 350 umožňuje například současné měření spalin před a za systémem úpravy spalin – díky čemuž je možné rychlé a snadné vyhodnocení systému a případné změny v zařízení jsou z protokolu naprosto srozumitelné.

Servisní měření na průmyslových hořácích

Ať už jsou spalovací zařízení používána k jakémukoli účelu - pro vytápění, výrobu elektřiny, páry nebo horké vody, pro výrobu a povrchovou úpravu určitých materiálů nebo spoluspalování odpadu a použitých materiálů – v každém případě patří k nejoptimálnějšímu průběhu spalovacího procesu znalost složení každého z paliv a spalovacího vzduchu, a jejich poměru. Zásadní je dokonce i způsob jejich sloučení. Pomocí mobilní technologie měření mohou být analyzovány všechny relevantní plyny a díky tomu je možné dosáhnout optimálního procesu spalování.

Účelem použití přenosného analyzátoru spalin je kontrola provozu, aby byl šetrný k životnímu prostředí při současném co nejlepším využití zařízení. To znamená, že spalovací zařízení je možné nastavit na optimální pracovní rozsah, čímž se dosáhne předepsaných nebo nižších mezních hodnot emisí a zároveň maximální účinnosti spalování. Přesný a pro drsné prostředí praktický analyzátor spalin testo 350, má využití nejen při prvním uvedení do provozu, ale také pro opakovanou analýzu spalin při běžném provozu.

Prospekty k produktům

Návody k obsluze

Software

 • testo 350 – analyzační box firmware   (v1.20, BIN, 1.725 KB) Pokud chcete provést update firmwaru, stáhněte si nejdříve zkrácený návod. Pokud používáte Windows 7, doporučujeme nejdříve stáhnout programový zavaděč bootloader. Potom stáhněte požadovaný program pro váš přístroj a proveďte update podle instrukcí.

 • testo easyEmission Update/Demo   (v2.8, EXE, 219.839 KB) Pokud již máte ve vašem PC nainstalovaný program Testo easyEmission, vaše stávající verze bude updatována . Update je možné provést z jakékoli verze programu Testo easyEmission. Tuto verzi je možné použít také jako demo verzi pro zákazníky, kteří ještě program Testo easyEmission nevlastní. Demo verze je na 30 dní a je možné ji kdykoli aktivovat pomocí aktivačního kódu.

 • Update-Kit / Bootloader  (EXE, 380 KB) It is partially not possible to execute a firmware update with Windows 8.1 / Windows 10. This can be solved by installing a new Bootloader once.
  A description and all necessary files can be found under Update-Kit / Bootloader

 • testo usb driver - pro různé měřicí přístroje  (v2.9, EXE, 1.925 KB) Usb driver pro testo přístroje:

  • USB rozhraní testo 174
  • USB rozhraní testo 175/176/177 - T + H
  • testo 320/330/335/340/350
  • testo 435/635/735
  • testo 556/560 Testo 580 • testo 845