testo 350 - analyzační box pro systém analýzy spalin

Obj.č.  0632 3510

Tento přístroj potřebuje pro provoz sondu. Pro nabídku sond klikněte zde. Klikněte zde pro výběr filtru.
Cena na dotaz
 • Rozšíření měřicího rozsahu umožňuje neomezené měření i při vysokých koncentracích plynů

 • Jednoduchá výměna senzorů a rychlý přístup k opotřebovávaným dílům

 • Uzavřené pouzdro s integrovanou ochranou proti nárazu umožňuje používání v hrubém prostředí

 • Jednoduché ovládání analyzátoru řídicí jednotkou nebo softwarem easyEmission (oba výrobky jsou k dostání odděleně)

Analyzátor spalin testo 350 splňuje nejvyšší nároky v průmyslovém měření emisí: v praxi, den co den, přesvědčí snadná manipulaci, precizní měřicí technika a robustní provedení.  Analyzační box může být osazen až šesti senzory. Z toho je pět senzorů volitelných, takže si můžete libovolně vybrat mezi senzory CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy nebo CO2.


Podrobnosti

Popis produktu

Optimální k profesionální analýze emisí a průmyslovému měření emisí průmyslových motorů, hořáků, plynových turbín a při tepelných procesech: Analyzátor emisí testo 350 plní různé měřicí a analyzační úkoly, dlouhodobě přesvědčuje svým průmyslovým designem, je vhodný i k celkové evidenci dat.

 

Analyzátor emisí testo 350 tvoří dvě jednotky

 • Měření emisí řiďte řídící jednotkou testo 350 (zvláštní výrobek) s přehledným grafickým displejem. Ovládání je zcela jednoduché: V menu jsou k výběru aplikace hořák, plynová turbína, motory a aplikace definované uživatelem. V případě prostorového oddělení zdroje emisí a stanoviště můžete kromě toho analyzátor řídit dálkově - řídicí jednotkou, doporučujeme především při měření emisí u velkých zařízení.
 • Analyzátor Testo 350 potřebujete k měření emisí, protože obsahuje kompletní senzoriku a elektroniku. Analyzátor Testo 350 standardně disponuje jedním O2senzorem, ale k uvedení do provozu je nutné připojit minimálně ještě jeden další senzor (s maximálně 6 provozuschopnými senzory). U připojení optimálních senzorů můžete volit mezi senzory plynu pro CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S nebo CxHy.

  Rozšíření měřicího rozsahu umožňuje neomezené měření i při vysokých koncentracích plynu. K ochraně senzoriky se při neočekávaně vysokých koncentrací plynu automaticky aktivuje rozšíření měřicího rozsahu (zředění). Měřicí rozsah vybraného senzoru je možné rozšířit o jeden definovaný faktor. Servisní otvor na spodní části přístroje umožňuje rychlý přístup ke všem důležitým servisním a použitým dílům jako jsou čerpadla a filtry, které tak uživatel může čistit event. měnit. Testo 350 kromě toho disponuje mnoha diagnostickými funkcemi. Hlášení přístroje se generují jako stručné informace a jsou srozumitelná. Nepřetržitě se zobrazuje aktuální stav analyzátoru emisí.

   

  Ovládání analyzátoru testo 350

  Analyzátor můžete řídit řídicí jednotkou, kterou je možné obsluhovat i v přímém připojení k PC / notebooku a softwarem easyEmission (přes USB, Bluetooth® 2.0 nebo CANCase). Po naprogramování můžete analyzátorem samozřejmě provádět měření a ukládat výsledky. Kromě toho je možné zobrazení nebo přenos naměřených dat z analyzátoru k řídicí jednotce nebo softwaru.

  K okamžitému odeslání měřicího hlášení použijte také naši bezplatnou aplikaci, která z Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu (opr.systém Android) dělá zobrazovací jednotku analyzátoru.

Rozsah dodávky

Analyzátor testo 350 je osazen O2 včetně senzoru diferenciálního tlaku, vstupu senzoru teploty typ K NiCr-Ni a typ S, Pt10Rh-Pt, připojení Testo Datenbus, dobíjecí baterie, integrovaného senzoru emisí (NTC), vstupu spouštěče, paměti naměřených dat, USB rozhraní, sady popruhů a výstupního protokolu z výroby.

Prosím dodržujte: Analyzátor Testo 350 se používá jen s řídicí jednotkou testo 350 nebo softwarem "easyEmission". Tyto výrobky jsou k dostání odděleně.
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.

Technická data

NTC

Měřicí rozsah

-20 do +50 °C

Přesnost

±0.2 °C (-10 do +50 °C)

Rozlišení

0.1 °C (-20 do +50 °C)

Sonda okolní teploty

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-200 do +1370 °C

Přesnost

±0.4 °C (-100 do +200 °C)

±1 °C (-200 do -100.1 °C)

±1 °C (200.1 do +1370 °C)

Rozlišení

0.1 °C (-200 do +1370 °C)

Typ S (Pt10Rh-Pt)

Měřicí rozsah

0 do +1760 °C

Přesnost

±1 °C (0 do +1760 °C)

Rozlišení

0.1 °C (0 do +1760 °C)

Diferenční tlak - piezorezistivní

Měřicí rozsah

-40 do +40 hPa

-200 do +200 hPa

Přesnost

±1.5 % z mv (-40 do -3 hPa)

±1.5 % z mv (+3 do +40 hPa)

±0.03 hPa (-2.99 do +2.99 hPa)

±1.5 % z mv (-200 do -50 hPa)

±1.5 % z mv (+50 do +200 hPa)

±0.5 hPa (-49.9 do +49.9 hPa)

Rozlišení

0.01 hPa (-40 do +40 hPa)

0.1 hPa (-200 do +200 hPa)

Absolutní tlak

Měřicí rozsah

600 do +1150 hPa

Přesnost

±10 hPa

Rozlišení

1 hPa

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do +25 vol.%

Přesnost

±0.8% z k.h. (0 do +25 vol.%)

Rozlišení

0.01 vol.% (0 do +25 vol.%)

Doba odezvy t90

20 s (t₉₅)

Měření CO (s H2 kompenzací)

Měřicí rozsah

0 do +10000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+200 do +2000 ppm)

±10 % z mv (+2001 do +10000 ppm)

±10 ppm (0 do +199 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +10000 ppm)

Doba odezvy

40 s

Zobrazení H₂ pouze jako indikátor

Měření CO low (s H2 kompenzací)

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +500 ppm)

±2 ppm (0 do +39.9 ppm)

Rozlišení

0.1 ppm (0 do +500 ppm)

Doba odezvy

40 s

Zobrazení H₂ pouze jako indikátor

NO měření

Měřicí rozsah

0 do +4000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +1999 ppm)

±10 % z mv (+2000 do +4000 ppm)

±5 ppm (0 do +99 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +4000 ppm)

Doba odezvy

30 s

NOlow měření

Měřicí rozsah

0 do +300 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +300 ppm)

±2 ppm (0 do +39.9 ppm)

Rozlišení

±0.1 ppm (0 do +300 ppm)

Doba odezvy

30 s

NO2 měření

Měřicí rozsah

0 do +500 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +500 ppm)

±5 ppm (0 do +99.9 ppm)

Rozlišení

0.1 ppm (0 do +500 ppm)

Doba odezvy

40 s

SO2 měření

Měřicí rozsah

0 do +5000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +2000 ppm)

±10 % z mv (+2001 do +5000 ppm)

±5 ppm (0 do +99 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +5000 ppm)

Doba odezvy

30 s

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do +120 %

Přesnost

0.1 % (0 do +120 %)

Spalinové ztráty (vypočtené)

Měřicí rozsah

0 do +99.9 %

Rozlišení

0.1 % (0 do +99.9 %)

Rosný bod spalin (vypočtený)

Měřicí rozsah

0 do +99.9 °Ctd

Přesnost

0.1 °Ctd (0 do +99.9 °Ctd)

Výpočet CO₂ ve spalinách (počítáno z O₂)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max

Přesnost

Vypočteno z O₂ ±0.2 vol.%

Rozlišení

0.01 vol.%

H2S2 měření

Měřicí rozsah

0 do +300 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +300 ppm)

±2 ppm (0 do +39.9 ppm)

Rozlišení

0.1 ppm (0 do +300 ppm)

Doba odezvy

35 s

CO2 měření (NDIR)

Měřicí rozsah

0 do +50 vol.%

Přesnost

±0.3 vol.% + 1 % z mv (0 do 25 vol.%)

±0.5 vol.% + 1.5 % z mv (>25 do 50 vol.%)

Rozlišení

0.01 vol.% (0 do 25 vol.%)

0.1 vol.% (> 25 vol.%)

Doba odezvy

10 s

Rychlost proudění / objemový průtok

Měřicí rozsah

0 do +40 m/s

Rozlišení

0.1 m/s (0 do +40 m/s)

Metan

Měřicí rozsah

100 do 40000 ppm

2 % + (2 x mv methanu)

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Faktor odezvy

1

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Propan

Měřicí rozsah

100 do 21000 ppm

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Min. požadavek O2

2 % + (5 x mv propanu)

Doba odezvy

< 40 s

Odezva

1.5

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Butan

Měřicí rozsah

100 do 18000 ppm

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Min. požadavek O2

2 % + (6.5 x mv butanu)

Doba odezvy

< 40 s

Faktor odezvy

2

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Hlavní technická data

Váha

4800 g

Rozměry

330 x 128 x 438 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Pouzdro

plast (ABS)

Třída ochrany

IP40

Připojitelné sondy

1 x teplotní čidlo nasávaného vzduchu; 1 x odběrová sonda; 1 x teplotní sonda; 1 x diferenční tlak

Barva produktu

černá

Typ baterie

lithiová baterie

Životnost baterie

5 hod.

Napájecí zdroj

síťový zdroj AC 90V ... 260V (47 ...65 Hz)

Vstupní napětí

11V ... 40V

Průtok čerpadla

1 l/min. s měřením průtoku

Délka hadice

max. 16,2 m (odpovídá 5 hadicovým prodloužením)

Max. přetlak

50 mbar

Max. podtlak

-300 mbar

Max. prach

20 prach ve spalinách

Vypočítání rosného bud

0 °Ctd; 99 °Ctd

Max. vlhkost

+70 °C teplota rosného bodu na vstupu plynu do analyzačního boxu

Triger vstup

napětí 5...12 V (vzestupná nebo sestupná hrana) délka impulzu > 1 s zatížení: 5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA

Plná paměť

250 000 naměřených hodnot

Rozhraní

datová sběrnice; Bluetooth®; USB; IR/IRDA rozhraní; síťové připojení; vstup pro triger; Diferenční tlak; přípojka sondy / přípojky sondy; Přívod stejnosměrného napětí; přívod ředicího plynu pro rozšíření rozsahu měření

Skladovací teplota

-20 do +50 °C


Sondy

Odběrové sondy

8,590.00 Kč
vč. DPH  10,393.90 Kč
10,470.00 Kč
vč. DPH  12,668.70 Kč
13,900.00 Kč
vč. DPH  16,819.00 Kč
16,670.00 Kč
vč. DPH  20,170.70 Kč
20,100.00 Kč
vč. DPH  24,321.00 Kč
22,600.00 Kč
vč. DPH  27,346.00 Kč

Pitotovy trubice

3,230.00 Kč
vč. DPH  3,908.30 Kč
3,650.00 Kč
vč. DPH  4,416.50 Kč
8,960.00 Kč
vč. DPH  10,841.60 Kč

Teplotní sondy

3,250.00 Kč
vč. DPH  3,932.50 Kč

Příslušenství / Kalibrace

Příslušenství

CO výměnný filtr pro senzor

Obj.č.: 0554 4100

2,510.00 Kč
vč. DPH  3,037.10 Kč
NO výměnný filtr pro senzor

Obj.č.: 0554 4150

2,750.00 Kč
vč. DPH  3,327.50 Kč
Software testo easyEmission

Obj.č.: 0554 3334

7,630.00 Kč
vč. DPH  9,232.30 Kč
44,900.00 Kč
vč. DPH  54,329.00 Kč
28,200.00 Kč
vč. DPH  34,122.00 Kč
testo rychlotiskárna IRDA

Obj.č.: 0554 0549

7,510.00 Kč
vč. DPH  9,087.10 Kč
24,200.00 Kč
vč. DPH  29,282.00 Kč
2,480.00 Kč
vč. DPH  3,000.80 Kč
3,750.00 Kč
vč. DPH  4,537.50 Kč
Přepravní kufřík

Obj.č.: 0516 3510

6,560.00 Kč
vč. DPH  7,937.60 Kč
1,820.00 Kč
vč. DPH  2,202.20 Kč

Aplikace

Servisní měření na plynových turbínách

Plynové turbíny podléhají emisním limitům, jež musí být při provozu dodržovány a v závislosti na velikosti systému také pravidelně kontrolovány. Po uvedení do provozu a údržbě, jsou emisní hodnoty a specifikace výrobce kontrolovány a případně dokumentovány.

Měření emisní při kontrolách a seřízení u nízko NOx plynových turbín vyžaduje vzhledem k nízkým koncentracím NO velmi vysokou přesnost měření. Spojením senzoru NO2 a speciálního senzoru NOlow 0,1 ppm jsou s analyzátorem spalin testo 350 tyto požadavky přesně splněny. Navíc je přístroj vybaven integrovanou úpravnou plynu a speciální odběrovou sondou spalin s patentovanou speciální ochranou hadice, která zabraňuje absorpci NO2 a zaručuje srovnatelnost měření - bez ohledu na datum a okolní podmínky.

Servisní měření na průmyslových motorech

Analyzátor spalin testo 350 je důležitým nástrojem pro optimální nastavení plynových nebo vznětových motorů. Testo 350 se používá například při uvedení do provozu, pravidelné údržbě nebo při odstraňování potíží s nestabilním během. Analýza spalin je nutná pro optimální nastavení provozních parametrů motoru v souladu s platnými požadavky normy – kdy je často potřeba provádět nepřetržité měření po několik hodin. Speciálně vysoké a kolísavé koncentrace NO2ve spalinách motoru vyžadují samostatné měření NO a NO2, jen tak je možné hodnotu NOX motoru zobrazit s vysokou přesností. Integrovaná úpravna plynu a speciální sonda pro odběr spalin průmyslových motorů s patentovanou speciální hadicí, poskytuje ochranu před vstřebáváním NO2a SO2a zaručuje srovnatelnost měření - bez ohledu na datum a okolní podmínky.

Servisní měření na systémech úpravy spalin

Kvůli požadavku dodržení emisních limitů je nutné pomocí přenosného analyzátoru spalin spolehlivě změřit charakteristiky spalin před a za zařízením pro úpravu spalin. Kromě pravidelných kontrol mechanického poškození a znečištění dává měření spalin také informace o účinnosti a funkčnosti systému. Funkce BUS analyzátoru spalin testo 350 umožňuje například současné měření spalin před a za systémem úpravy spalin – díky čemuž je možné rychlé a snadné vyhodnocení systému a případné změny v zařízení jsou z protokolu naprosto srozumitelné.

Servisní měření na průmyslových hořácích

Ať už jsou spalovací zařízení používána k jakémukoli účelu - pro vytápění, výrobu elektřiny, páry nebo horké vody, pro výrobu a povrchovou úpravu určitých materiálů nebo spoluspalování odpadu a použitých materiálů – v každém případě patří k nejoptimálnějšímu průběhu spalovacího procesu znalost složení každého z paliv a spalovacího vzduchu, a jejich poměru. Zásadní je dokonce i způsob jejich sloučení. Pomocí mobilní technologie měření mohou být analyzovány všechny relevantní plyny a díky tomu je možné dosáhnout optimálního procesu spalování.

Účelem použití přenosného analyzátoru spalin je kontrola provozu, aby byl šetrný k životnímu prostředí při současném co nejlepším využití zařízení. To znamená, že spalovací zařízení je možné nastavit na optimální pracovní rozsah, čímž se dosáhne předepsaných nebo nižších mezních hodnot emisí a zároveň maximální účinnosti spalování. Přesný a pro drsné prostředí praktický analyzátor spalin testo 350, má využití nejen při prvním uvedení do provozu, ale také pro opakovanou analýzu spalin při běžném provozu.


Ke stažení

Prospekty k produktům

Návody k obsluze

Software

 • testo 350 – analyzační box firmware   (v1.25, BIN, 1.791 KB) Pokud chcete provést update firmwaru, stáhněte si nejdříve zkrácený návod. Pokud používáte Windows 7, doporučujeme nejdříve stáhnout programový zavaděč bootloader. Potom stáhněte požadovaný program pro váš přístroj a proveďte update podle instrukcí.

 • testo easyEmission Update/Demo   (v2.9, text/x-html, 1 KB) Pokud již máte ve vašem PC nainstalovaný program Testo easyEmission, vaše stávající verze bude updatována . Update je možné provést z jakékoli verze programu Testo easyEmission. Tuto verzi je možné použít také jako demo verzi pro zákazníky, kteří ještě program Testo easyEmission nevlastní. Demo verze je na 30 dní a je možné ji kdykoli aktivovat pomocí aktivačního kódu.

 • Update-Kit / Bootloader  (V1.22, EXE, 381 KB) If the firmware update does not start under Windows 8.1 or Windows 10, a new bootloader must be installed on the measuring device once.
  A description and all necessary files can be found under the search term: Update-Kit / Bootloader

 • testo usb driver - pro různé měřicí přístroje  (v2.9.1, EXE, 1.925 KB) Usb driver pro testo přístroje:

  • USB rozhraní testo 174
  • USB rozhraní testo 175/176/177 - T + H
  • testo 320/330/335/340/350
  • testo 435/635/735
  • testo 556/560 Testo 580 • testo 845

Tento přístroj potřebuje pro provoz sondu. Pro nabídku sond klikněte zde. Klikněte zde pro výběr filtru.
Cena na dotaz